แอชตัน สีลม (Ashton Silom) จากที่ดินพระราชทาน สู่งานศิลปะอันทรงคุณค่า หนึ่งเดียวบนถนนสีลม

เกริก บุณยโยธิน 02 November, 2015 at 18.30 pm

“We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It’s like hunger and thirst — you need them both.” Karl Lagerfeld….เป็นเวลานานกว่า 14 ปีแล้วครับ ที่ย่าน CBD แห่งแรกของกรุงเทพฯอย่างถนนสีลม ไม่ได้มีคอนโดสูงเกิดขึ้นมาเลย คอนโดสูงตัวล่าสุดที่เกิดขึ้นบนถนนหลักสีลมนั้นก็คือ State Tower ที่ปัจจุบันนั้นก็ถูกนำไปปัดฝุ่น renovate มาขายใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าเป็นย่านที่เส้นขอบฟ้าแทบจะไม่เคยเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เรายังคงเห็นตึกสูงสไตล์ Timeless และสถาปัตยกรรมแนวราบสไตล์ Colonial รวมถึงอาคารพาณิชย์สมัยเก่ากระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณถนนสีลม และถนนสายรองโดยรอบ… ตรงกันข้ามกันกับในมหานครใหญ่ของโลก ย่าน CBD เป็นย่านที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง Landscape และ Architecture ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่แล้วสถาปัตยกรรมแนวราบ มักถูกแทนที่ด้วยอาคารสูงระฟ้า ที่ให้พื้นที่การใช้งานได้หลากหลายกว่า และมีการออกแบบที่อิงตามสมัยนิยม การกว้านซื้อที่ดินเพื่อนำไปพัฒนาต่อของผู้พัฒนาอสังหาฯนั้น ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในทำเลนั้นๆต้องย้ายถิ่นฐานออก หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจากแนวราบ มาสู่แนวสูง

 


สีลมจากที่ดินพระราชทาน สู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งแรกของกรุงเทพฯ

ถนนสีลมก็เช่นกัน…สีลมเป็นถนนที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทย เริ่มต้นมาจากครั้งสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในเวลานั้นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรสยามตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ที่จะครอบครองซื้อขายที่ดินได้ เขตบางรักและยานนาวาบริเวณถนนสีลม ถือว่าเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากชาวต่างชาติในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยและทำธุรกิจ เช่น เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรรม โรงสีข้าว และบริษัทห้างร้านต่างๆ นอกจากนั้น ที่ดินส่วนใหญ่บนถนนสีลมก็เป็นที่ดินพระราชทานมาจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในอดีต ให้กับบรรดาชาวต่างชาติผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน และเหล่าขุนนางชั้นสูง การจัดสรรที่ดินดังกล่าว ทำให้บริเวณสีลมได้กลายสภาพจากไร่นามาเป็น residential area ส่งผลให้พัฒนาการในด้านการคมนาคมขยายตัวมากขึ้น ถนนสีลมกลายเป็นถนนเส้นแรกๆในประวัติศาสตร์การสร้างถนนในกรุงเทพฯ เคียงคู่กับถนนเจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร พระรามสี่ และสีลม…เมื่อมีผู้คนต้องการเข้ามาอยู่บนนถนนสีลมมากขึ้นบรรดาผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณสีลมก็ได้มีการสร้างถนนสายรอง ที่เชื่อมต่อกับถนนสีลม เพื่อจัดสรรที่ดินแบ่งขาย และถวายถนนให้เป็นทางสาธารณะ ได้แก่ ถนนสุรวงศ์ ถนนเดโช ถนนสุรศักดิ์ ถนนประมวญ ถนนสาทร และถนนสี่พระยา

ด้วยการที่ที่ดินส่วนใหญ่บนถนนสีลมนั้น เป็นที่ดินของบรรดาชนชั้นสูง และชาวต่างชาติ ส่งผลให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในสมัยนั้น คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น สไตล์โคโลเนียล สไตล์จีน บ้านไม้เรือนไทย บ้านก่ออิฐผสมไม้มีระเบียงโดยรอบ บ้านก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก หรือเรือนขนมปังขิงสไตล์วิคตอเรียนที่เน้นลวดลายการแกะสลักช่องลมอันสวยงาม โดยหากนับจำนวนบ้านบนถนนสีลมที่เป็นของบรรดาขุนนาง และชาวต่างชาติในอดีต ก็จะมีมากถึง 37 หลังใหญ่ได้แก่

ที่มา: haab.catholic.or.th

OLD-SILOM

ถนนสีลมเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากการเป็น Residential area ของชนชั้นสูง มาสู่การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจตั้งแต่ช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รถรางและแนวคลองถูกแทนที่ด้วยถนนคอนกรีตสมัยใหม่ เชื่อมต่อทั้งถนนเจริญกรุง และถนนโดยรอบ อาคารสำนักงาน และโรงแรมสูงเกินกว่า 10 ชั้น เริ่มเข้ามาแทนที่บ้านเรือนในสมัยก่อน บริษัทชั้นนำต่างชาติ สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เริ่มทยอยมาเปิดสำนักงานใหญ่ที่นี่ จนสีลมถูกขนานนามมากว่า 30 ปีแล้วว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือ “Wallstreet of Thailand” นอกจากนี้ถนนสีลมยังถือว่าเป็นถนนที่น่าเดินที่สุดของกรุงเทพ เนื่องจากเป็นถนนสายแรกที่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมดแทนการใช้เสาไฟฟ้า มีแนวต้นไม้ใหญ่ที่สร้างความร่มรื่นทั้งบนเกาะกลางและฟุตบาท 2 ฝั่งทางยาวตลอดเส้น

สีลม: ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

TLE_2838Resized

การมาของรถไฟฟ้า MRT และ BTS ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ถนนสีลม บริเวณแยกศาลาแดง ช่องนนทรี และบางรัก ส่งผลมหาศาลต่อแนวทางการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก โรงแรม ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน ด้วยการที่รถไฟฟ้าไม่ได้วิ่งเข้าถนนสีลมตลอดทั้งเส้น ทำให้การพัฒนาโครงการต่างๆบนถนนสีลมนั้น มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงของถนนสีลม โดยที่ในแต่ละบริเวณก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมดั้งเดิม ตั้งแต่อดีตกาลเอาไว้…จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของถนนสีลมที่ได้เล่ามาล้วนแล้วแต่ส่งผลในแง่บวกต่อมูลค่าที่ดินของถนนสีลม ซึ่งมักจะถูกประเมินที่ดินในราคาที่สูงสุดติดอันดับ Top 3 มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยคาดว่าราคาประเมินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2559 ถนนสีลมตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ แชมป์ในรอบปี 2555 ด้วยราคาตารางวาละ 8.5 แสนบาท จะยังคงรักษาแชมป์เอาไว้ได้ด้วยราคาที่ถูกปรับขึ้นราว 20-30% หรือ 1 ล้านบาทต่อตารางวา

ปัจจุบันถนนสีลมสามารถแบ่งออกเป็น 3 แอเรียหลัก ได้แก่ บริเวณถนนสีลม-พระรามสี่ ช่วงแยกศาลาแดง บริเวณสีลม-สาทร ช่วงแยกสีลม-นราธิวาส และบริเวณสีลม-บางรัก ช่วงเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุง

ASHTON-SILOM---RAMA4

สีลมบริเวณช่วงสีลม-พระรามสี่ ถือว่าเป็นย่านแห่งสีสัน เป็นแหล่งรวมร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน กิน ดื่ม ช้อปแนวราบ ตลาดกลางคืน ให้ผู้มาเยือนทุกรายได้ตื่นตาตื่นใจไปกับไลฟ์สไตล์ที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง 24 ชั่วโมง ในช่วงเช้าคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของเหล่าคนรักสุขภาพ มาออกกำลังกายบริเวณสวนลุมพินี แผงลอยริมฟุตบาทยามเช้า ที่พร้อมขายกาแฟ อาหารเช้าในชั่วโมงเร่งด่วน และฝูงคนทำงานมากมายที่ล้วนแล้วแต่เดินจากสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง มุ่งตรงสู่อาคารสำนักงานต่างๆที่รายล้อมอยู่บริเวณศาลาแดง คอนแวนต์ จนถึงสุดถนนสีลม ขณะเดียวกันในยามค่ำคืนคุณก็จะได้เห็นสีสันของไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ผ่านทางผับบาร์ชั้นนำ บริเวณสีลมซอยสองจนถึงพัฒน์พงษ์ ถนนสองข้างของสีลม รวมถึงย่านพัฒน์พงษ์ เชื่อมต่อถนนสุรวงศ์จะกลายเป็นช้อปปิ้งสตรีทขนาดใหญ่ ที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้มาสัมผัสประสบการณ์สุดอเมซิ่งด้วยตาตัวเอง และในบางช่วงเวลาถนนสีลมบริเวณศาลาแดง ก็จะถูกแปลงสภาพเป็นถนนคนเดินในวันอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งพบปะกันของนักช้อปที่ชื่นชอบบรรยากาศของการเดินช้อปปิ้งในแบบไม่มีรถยนต์เข้ามากวนใจ

TLE_1485_resized

DSC_4599 copy

DSC_4601 copy

DSC_4602 copy

DSC_4603 copy

แนวทางการพัฒนาอสังหาฯในย่านนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีความเป็น Mix used มากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงอาคารสีบุญเรือง อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคาร CP Tower รวมไปถึงการก่อสร้างห้างค้าปลีก + อาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนโรบินสัน สีลมที่ปิดไปแล้วอย่าง โครงการ Silom Center ของ We Retail ภายใต้การบริหารของบริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟคฯ

screen-shot-2015-08-20-at-5.24.42-pm

บริเวณศาลาแดงยังเป็นที่นิยมของการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เนื่องจากได้รับวิวสวนลุมเต็มๆ และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า แต่การพัฒนาโครงการทั้งหมดต้องเข้าไปอยู่ในซอยย่อยอย่างซอยศาลาแดง ซอยคอนแวนท์ และซอยพิพัฒน์ เนื่องจากบนถนนหลักสีลมนั้น ไม่มีพื้นที่เหลือให้พัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมได้อีกแล้ว

บริเวณสีลม-สาทร ช่วงแยกสีลม-นราธิวาส ถือว่าเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจแห่งแรกของประเทศ นอกจากจะเป็นที่ตั้งของธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่แล้ว ก็ยังเชื่อมต่อกับถนนสาทร และสุรวงศ์ ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานระดับโลกหลายแห่งได้แก่ธนาคาร Standard Charter, Bank of China, Royal Bank of Scotland (RBS), Pricewaterhouse Coopers รวมทั้งบริษัทชั้นนำ เช่น CP ALL, Samsung, L’Oreal, Beiersdorf สถานทูต เช่น สถานฑูตสิงคโปร์, สถานฑูตออสเตรเลีย, สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย ทุกอย่างถูกรวมไว้บนทำเลที่ดีที่สุดที่เรียกว่า “ฮวงจุ้ยหัวมังกร” ซึ่งถือเป็นทำเลแห่งการค้าและแหล่งธุรกิจที่ดีที่สุด

ASHTON-SILOM---SATHORN

บริเวณแยกสีลม-สาทร-นราธิวาส แห่งนี้ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาโครงการคอนโดมากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปพัฒนาในบริเวณช่วงถนน สีลม-นราธิวาส หรือไม่ก็ สาทร-นราธิวาส ไม่ใช่บนถนนหลักสีลมเพราะว่าไม่สามารถหาที่ดินได้ โดยอาศัยระยะเดินได้จากสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และความเป็น inner CBD บนสองทำเลทั้งสาทร และสีลมมาเป็นจุดขาย ปัจจุบันโครงการคอนโดที่เปิดขายอยู่ในบริเวณนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการ Hi End ราคาแพง ราคาทำสถิติในแต่ละยุคทั้งสิ้น เช่น The Ritz Carlton Residences ที่โครงการ Mahanakorn โครงการ The Infinity โครงการ ITF Silom Palace โครงการ M Silom นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ไปสร้างอยู่ในซอยย่อย อย่างสีลมซอย 9 (เชื่อมต่อสาทรซอย 10 และสาทรซอย 12) จึงเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโครงการคอนโดสูงใดๆเกิดขึ้นใหม่บนถนนหลักสีลม

TLE_2864_resized

DSC_4609 copy

DSC_4612 copy

DSC_4614 copy

บริเวณสีลม-บางรัก จุดเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุง คงไม่ผิดนักที่จะเรียกบริเวณนี้ว่ายังคงมีความเป็น Residential area และรักษาเอาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้ได้มากที่สุดบนถนนสีลม เรายังคงได้เห็นอาคารพาณิชย์สมัยเก่าที่ยังคงมีการค้าขายปกติอยู่ที่ชั้นล่าง โดยที่ชั้นบนยังคงเป็นที่อยู่อาศัย ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านธุรกิจในยุคแรกๆของสีลม เนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพฯ เจ้าของธุรกิจห้างร้านในบริเวณนี้มักจะเป็นคนอินเดีย และคนจีนที่ประกอบอาชีพค้าขายเพชรพลอย เครื่องประดับจิลเวลรี่ เครื่องเงินแกะสลัก และของ Antique สะสมหายากจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันร้านค้าเหล่านี้ก็ยังคงไม่ได้ย้ายไปไหน แต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังที่เราจะได้เห็นทั่วไปจากบริเวณถนนมเหศักดิ์ ถนนเดโช และถนนเจริญกรุง

ASHTON-SILOM---BANGRAK

TLE_1481_resized

DSC_4660 copy

Screenshot_16 copy

บริเวณถนนปั้น ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนอินเดียเก่าแก่ โดยมี Landmark ที่สำคัญคือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของทั้งคนไทย และคนอินเดียทั่วกรุงเทพฯ

Screenshot_9 copy

ในด้านการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ พบว่าเป็นศูนย์รวมของบรรดาร้านอาหารชื่อดังมากมาย ตลาดเก่า ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานขนาดกลาง เนื่องจากทำเลนี้มีโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยสองแห่งอย่างโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ทำให้มี Developer หลายรายที่มองหาที่ดินแถวนี้เพื่อสร้างคอนโดให้ตอบโจทย์ดีมานท์ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนปั้น ที่มี 2 โครงการคอนโดอย่าง The Room Sathorn Pan และ The Treasure บริเวณซอยสุรศักดิ์อย่าง Noble Revo คอนโดรุ่นแรกๆบนอาคาร Jewelry Trade Center รวมไปถึงคอนโดชื่อดัง ดีไซน์เด่น แท่งแรกบนถนนหลักสีลมอย่าง State Tower

AC

โครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่บริเวณถนนสีลม และถนนสายรองโดยรอบ จะเห็นได้ว่าไม่มีโครงการใดที่ตั้งอยู่บนถนนหลักสีลมเลย ยกเว้น Ashton Silom และ State Tower

MAP-SILOM

ASHTON SILOM ที่สุดแห่งคุณค่าใจกลางมหานคร

ล่าสุด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นในวงการอสังหาฯ ด้วยการคว้าที่ดินแปลงงาม บนถนนใหญ่สีลม เยื้องกับสีลม ซอย 9 ถัดจากโรงแรม Pullman Silom ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี เชื่อมต่อกับ inner CBD ทั้งสาทร และสีลม เพื่อขึ้นคอนโดแบรนด์ Ashton Silom (แอชตัน สีลม)..นับว่าเป็นคอนโดแรกในรอบเกือบ 15 ปีที่ตั้งอยู่บนถนนหลักสีลม มีความสูง 48 ชั้น 428 ยูนิต ประกอบด้วยห้อง 1 นอน ขนาด 31-48 ตรม. และ 2 นอน ขนาด 71 – 86 ตรม.

2BEDROOM

Screenshot_1

เพียบพร้อมด้วยส่วนกลางหลากหลายขนาดใหญ่ตามสไตล์คอนโดระดับ High End ได้แก่

ชั้น Ground ประกอบด้วย Lobby Lounge, Garden, Sunken Seating

ชั้น 34 – 35 ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ สระเด็ก จากุซซี่ ฟิตเนส ฟิตเนสส่วนตัว ห้องสตีม ห้องซาวน่า ห้องนวด ห้องสมุด ห้องดูภาพยนตร์ Business Lounge และ Sky Deck

และชั้น 48 ประกอบด้วย Social Club & Wine Bar, Outdoor Lounge with Garden และ Rooftop Deck

PERSPECTIVE1

PERSPECTIVE2

PERSPECTIVE3

ด้วยความสูงของอาคาร ทำให้โครงการ แอชตัน สีลม มีวิวที่สวยๆหลายด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นวิวโครงการมหานครทางด้านทิศใต้

DSC_4639 copy

หรือวิวแม่น้ำเจ้าพระยาทาง และพลุงานเทศกาลด้านทิศตะวันตก

DSC_4643 copy

วิวถนนพระรามสี่ทางด้านทิศเหนือ

DSC_4635 copy

หรือวิวแยกศาลาแดงทางด้านทิศตะวันออก

DSC_4641 copy

จุดเด่นของโครงการ

SILOM – THE PRESTIGE AREA: ศักยภาพอันทรงคุณค่า…ที่ไม่สิ้นสุดบนถนนสีลม
ผืนดินอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นมรดกตกทอดอันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ส่งต่อเป็นเอกสิทธิ์พิเศษ เพื่อมอบกับลูกค้าคนสำคัญเฉพาะ โครงการ แอชตัน สีลม (ASHTON SILOM) ซึ่งถือเป็นอาคารพักอาศัยแห่งเดียวในปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนถนนสีลมอย่างแท้จริง (on Silom main road) ในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา อาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น (Iconic Architecture) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเส้นขอบฟ้าใหม่ของถนนสีลมให้มีสีสันมากขึ้น ตั้งอยู่ใจกลางทำเลที่เพิ่มมูลค่าและมีราคาสูงที่สุดในประเทศไทย

ASHTON SILOM – THE ONE & ONLY ON SILOM: ศิลปะอันทรงคุณค่า หนึ่งเดียวบนถนนสีลม
แอชตัน สีลม (ASHTON SILOM) คอนโดมิเนียมภายใต้ Ashton แบรนด์ระดับสูงสุดของอนันดาฯ ผ่านการสร้างสรรค์ดุจศิลปะอันทรงคุณค่าบนทำเลศักยภาพมากว่า 4 โครงการ และล่าสุด ASHTON SILOM ที่สุดของโครงการที่จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่บนถนนสีลม ด้วยนวัตกรรมการดีไซน์ตัวอาคารในรูปแบบ New Sculpture Building เปิดมุมมองใหม่แห่งการพักอาศัยด้วยเพดานที่สูงถึง 3.6 เมตร ให้สัมผัสถึงทัศนียภาพเส้นขอบฟ้าได้แบบเอ็กคลูซีฟ บนทำเลที่ดีที่สุดบนถนนสีลม

ASHTON SILOM – THE VIBRANT LIFESTYLE: เอกลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แอชตัน สีลม (ASHTON SILOM) ตั้งอยู่ท่ามกลางทำเลสีสันของการใช้ชีวิต แหล่งรวมไลฟ์สไตล์ของคนกรุง อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรมห้าดาว, ร้านอาหารตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงร้านอาหารระดับเชฟมิชลิน แหล่งรวมความหลากหลายที่ผสมผสานอย่างเหมาะเจาะของวัฒนธรรมตะวันตก ไทย จีน และอินเดีย ที่คุณจะสัมผัสได้ผ่านบ้านเรือนและตึกเก่าสไตล์ตะวันตก ศาลเจ้าจีนที่สื่อถึงความร่ำรวยด้วยสีแดงทอง เทวะสถานของชาวอินเดียที่น่าหลงใหลและแปลกตา บนวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งของมหานคร เช่น Central Silom Complex, Dusit Thani Bangkok Hotel, Mandarin Oriental Hotel, W Hotel, L’Atelier de Joël Robuchon, Nahm (Michelin Restaurant), Cloud47, Maggie Choo, Chef Man, The House Sathorn, KU DE TA, Vertigo, Sirocco, วัดแขก, บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, Jim Thompson House และอีกมากมาย

สถานที่สำคัญใกล้เคียง บนทำเลแห่งศักยภาพเดินทางสะดวกสบาย
– 350 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี
– แวดล้อมไปด้วยสถานีรถไฟ BTS และ สถานีรถไฟฟ้า MRT ถึง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า MRTสีลม สถานีรถไฟฟ้า BTSศาลาแดง, ช่องนนทรี และสุรศักดิ์
– เพียง 3 สถานี สู่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และเซ็นทรัลเวิร์ล
– โรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์, โรงพยาบาล Bangkok Nursing Home (BNH) และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
– สถานฑูตที่สำคัญ เช่น สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตมาเลเชีย และสถานทูตสิงค์โปร์
– สถาบันทางวัฒนธรรม เช่น Alliance Française, Goethe-Institut Thailand ถนนสาทร ซอย 1
– สถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญ, Shrewsbury International School, และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โรงแรมห้าดาว อาทิเช่น โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล, โรงแรมแชงกรีล่า, โรงแรมสุโขทัย, โรงแรมบันยันทรี และโรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ
– อาคารสำนักงานชั้นนำ อาทิเช่น Empire Tower, Sathorn Square, Bangkok City Tower, Standard Chartered, AIA Sathorn และ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น

ASHTON SILOM เปิดอย่างเป็นทางการต้นปี 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร 02 316 2222เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

Reasons Why Foreigner Invest Real Estate in Thailand รู้เขารู้เรา ทำไมคนต่างชาติถึงชอบลงทุนอสังหาฯไทย

คนต่างชาติมองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ อยู่สบาย แถมมีค่าครองชีพราคาถูกในสายตาคนเอเชียและชาวตะวันตก พูดง่ายๆ คืออยู่แล้วคุ้มค่าราคาจ่าย เมืองไทยเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่อาศัย affordable ของทวีปเอ... อ่านต่อ
จาก เยาวราช ถึง เจริญกรุง มนต์เสน่ห์แห่งย่านเก่าที่น่าหลงใหลและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

“เยาวราช” ย่านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร หรือ จะเรียกว่า “ไชน่า ทาวน... อ่านต่อ

อ่านก่อนลงทุนทำ Co-working Space ให้เช่าสำหรับคนไทย

ผู้เขียนเป็นคนที่ใช้บริการ Co-working Space ในไทยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกมีแค่ไม่กี่แห่งในกร... อ่านต่อ

เปิดแปลน Siamese Exclusive Ratchada คอนโดที่ทำสถิติ NEW HIGH ของเส้นรัชดาภิเษกช่วง Prime

รัชดาภิเษกช่วงไพร์ม เริ่มตั้งแต่แยก ณ ระนอง วิ่งยาวมาจนถึงแยกรัชดา - ลาดพร้าว (บางช่วงอ... อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ ‘เรือสำเภาศรีมหาสมุทร’ ครั้งแรกในไทย ยิ่งใหญ่ริมเจ้าพระยา ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี

หลังจากการเปิดตัวอภิมหาโปรเจกต์สุดอลังการที่สุดในย่านฝั่งธนฯ อย่าง “ICONSIAM” ไปเมื่อวั... อ่านต่อ

ในยุคที่ “ไทยแลนด์ 4.0” ถูกนำไปเป็นบริบทสำคัญในการนำ “เทคโนโลยี” เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปในทุกอุตสาหกรรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนพลิกโฉมอุตสาหกรรมในหลายวงการ เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม ฯลฯ บางอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกันกับ “อุตสาหกรรมก่อสร้าง” ซึ่งในภาพรวมทั่วโลกนั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสให้เทคโนโลยี - นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนอีกมาก ช.การช่าง ในฐานะผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงนำเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) หรือ ระบบการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ที่ช่วยออกแบบงานโครงสร้างและประสานการทำงานในส่วนต่างๆได้อย่างแม่นยำมาใช้ในโครงการ ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยช.การช่าง ได้ประเดิมเทคโนโลยีนี้กับการก่อสร้าง “โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม” เป็นโครงการแรก