รับสมัครงานจ้า NEW HIRING!!!

 

Content Analyst (นักเขียนทความเชิงวิเคราะห์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดอสังหาฯที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำมาสร้าง Content
 • เขียน Content รีวิวโครงการอสังหาฯ ประเภทต่างๆ เชิงวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดีเวลลอปเปอร์ ในด้านการรับส่งข้อมูล ข่าวสาร และงานแถลงข่าว ฯลฯ
 • ควบคุมภาพรวมของ Content ทั้งหมดในเวปไซต์

คุณสมบัติ

 • ชื่นชอบ และมีประสบการณ์ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ใฝ่หาความรู้ ชอบค้นคว้า หาคำตอบ ช่างสังเกต รู้หลัก Logic และทำงานอย่างมีขั้นตอน
 • มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไม่ชอบเลียนแบบใคร
 • มีทักษะในการเขียนแบบ Creative Writing
 • มีความหลากหลายในการทำงาน Multi Task

 

Business Development Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลลูกค้า และ Business Partner ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับลูกค้า และแผนกที่เกี่ยวข้องในเรื่องโฆษณา และรับบรีฟ
 • ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • จัดทำแผนธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว

คุณสมบัติ

 • เก่งเรื่องตัวเลข เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
 • เก่ง Excel, PPT พร้อมนำเสนอผลงานของตัวเองได้ดี
 • รักธุรกิจ Online
 • มีความหลากหลายในการทำงาน Multi Task
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีสไตล์เป็นของตัวเอง ไม่ชอบเลียนแบบใคร

 

Chief Programmer, Web Developer

 • สามารถเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบต่างๆ บนเว็บไซต์ และแก้ไข Minor Bug บางอย่างได้
 • เคยเขียน Addon / Module / Plugin เพื่อใช้กับระบบ E-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Microsoft SQL Server ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับ user ทั้งภายในและ outsource ได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, MySQL ตามมาตรฐานที่มีอยู่ และ ความต้องการที่มอบหมาย
 • ช่วยคิดค้นเสนอแนะ และ ออกแบบเว็บไซต์ www.propholic.com ในด้านต่างๆ
 • มี Logic ในเรื่องอสังหาฯบ้าง

 

Web Content Admin

 • อัพเดทข้อมูลเนื้อหาในเวปไซต์ ทุกเมนู
 • สามารถ Resize และเปลี่ยนขนาดรูปภาพได้
 • อัพเดทแบนเนอร์โฆษณา
 • หาข้อมูลโครงการเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Offices ได้
 • ไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอสังหาฯ

 

ใครสนใจติดต่อได้ทาง Contact us หรือใจร้อนอยากส่ง CV และผลงาน มาหาผมเลยก็ได้ที่ Kirk@propholic.com