20 ปีผ่านไป ที่ดินไทยเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง

ต่อทอง ทองหล่อ 11 February, 2021 at 13.34 pm

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320 ล้านไร่ (320,696,887 ไร่) จากตัวเลขสถิติของปีต่างๆ พบว่า ไทยใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองรองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ส่วน 3 อันดับท้ายเรียงตามลำดับ ได้แก่ 1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2.พื้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น ที่ร้าง ที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อทราย และ 3.พื้นที่เหล่งน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้อยที่สุด

 

 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พบว่าประเทศไทยมีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2544-2550 เพียงช่วงเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2550 พื้นที่ป่าไม้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จากเดิมเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่เคยมีป่าไม้ประมาณ 114 ล้านไร่ แต่ปี 2561 ก็ลดลงเหลือ 104 ล้านไร่ นั่นเท่ากับในรอบ 20 ปีป่าไม้หายไปประมาณ 10 ล้านไร่

ที่มา : http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/result/luse_result60-61.htm

 

เมื่อที่ดินมีจำกัดและไม่สามารถเพิ่มเติมได้อีก (ถ้าไม่ถมทะเลเพิ่ม) คำถามที่น่าสงสัยคือที่ดินป่าไม้ที่หายไปนั้นถูกเปลี่ยนการใช้งานจากเดิมไปเป็นอะไรบ้าง จากตารางข้อมูลในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา คำตอบที่ได้คือ…

– พื้นที่ป่าไม้ลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยที่ดินเกษตรเพิ่มจาก 169 ล้านไร่ในปี 2550 เป็น 178 ล้านไร่ในปี 2561 เท่ากับว่าพื้นที่เกษตรเพิ่มมา 9 ล้านไร่

– พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านไร่ ขยายตัวเป็น 18 ล้านไร่  เท่ากับว่าพื้นที่ชุมชนเพิ่มมา 7 ล้านไร่

– พื้นที่แหล่งน้ำมากขึ้นทุกปี เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาเคยมีแหล่งน้ำ 5 ล้านไร่ หลังจากนั้นในปี 2561 แหล่งน้ำเพิ่มมาเป็น 9.3 ล้านไร่ เท่ากับแหล่งน้ำเพิ่มมา 4 ล้านไร่

 

ตัวเลขข้างต้นดังกล่าวคือภาพสะท้อนว่าสังคมเมืองของไทยกำลังเติบโตมากขึ้น จากป่าก็เปลี่ยนไปทำการเกษตรและแหล่งน้ำมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับเลี้ยงดูผู้คนมากขึ้นนั่นเอง

 

ข้อมูลนี้ทำให้เราทุกคนต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าเราต้องการให้ประเทศไทยใช้ที่ดินไปกับวัตถุประสงค์ใดบ้างมากน้อยแค่ไหน คำตอบในอนาคตอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะร่วมกำหนดแนวทางให้รัฐบาลบริหารจัดการไปในทิศทางใด

 

แหล่งข้อมูล :

1. การใช้ที่ดินประเทศไทย จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18671

2. รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ

นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา

ดิ อิเธอร์นิตี้ เวอร์ดัวร์ พระราม 9 – วงแหวน

สถาพร เอสเตท หรือ SE หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา...

29 March, 2023

เฟล็กซี่ รัตนาธิเบศร์

"รัตนาธิเบศร์ มีคอนโดติดถนนใหญ่เยอะนะ แต่ทำไมเรารู้ส...

24 March, 2023

ซิตี้โฮม สนามบินน้ำ-รัตนาธิเบศร์

คอนโดเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเลมีความสำคัญมาก...

6 March, 2023

แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

ปกติแล้วหากพูดถึงคอนโด Low Rise ที่มีจำนวนชั้นไม่เกิ...

2 March, 2023