20 ปีผ่านไป ที่ดินไทยเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง

ต่อทอง ทองหล่อ 11 February, 2021 at 13.34 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320 ล้านไร่ (320,696,887 ไร่) จากตัวเลขสถิติของปีต่างๆ พบว่า ไทยใช้ที่ดินทำเกษตรกรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองรองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ ส่วน 3 อันดับท้ายเรียงตามลำดับ ได้แก่ 1.พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 2.พื้นที่เบ็ดเตล็ด เช่น ที่ร้าง ที่ลุ่ม เหมืองแร่ บ่อทราย และ 3.พื้นที่เหล่งน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้อยที่สุด

 

 

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) พบว่าประเทศไทยมีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2544-2550 เพียงช่วงเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 2550 พื้นที่ป่าไม้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จากเดิมเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่เคยมีป่าไม้ประมาณ 114 ล้านไร่ แต่ปี 2561 ก็ลดลงเหลือ 104 ล้านไร่ นั่นเท่ากับในรอบ 20 ปีป่าไม้หายไปประมาณ 10 ล้านไร่

ที่มา : http://www1.ldd.go.th/WEB_OLP/result/luse_result60-61.htm

 

เมื่อที่ดินมีจำกัดและไม่สามารถเพิ่มเติมได้อีก (ถ้าไม่ถมทะเลเพิ่ม) คำถามที่น่าสงสัยคือที่ดินป่าไม้ที่หายไปนั้นถูกเปลี่ยนการใช้งานจากเดิมไปเป็นอะไรบ้าง จากตารางข้อมูลในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา คำตอบที่ได้คือ…

– พื้นที่ป่าไม้ลดลงและถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยที่ดินเกษตรเพิ่มจาก 169 ล้านไร่ในปี 2550 เป็น 178 ล้านไร่ในปี 2561 เท่ากับว่าพื้นที่เกษตรเพิ่มมา 9 ล้านไร่

– พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้านไร่ ขยายตัวเป็น 18 ล้านไร่  เท่ากับว่าพื้นที่ชุมชนเพิ่มมา 7 ล้านไร่

– พื้นที่แหล่งน้ำมากขึ้นทุกปี เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาเคยมีแหล่งน้ำ 5 ล้านไร่ หลังจากนั้นในปี 2561 แหล่งน้ำเพิ่มมาเป็น 9.3 ล้านไร่ เท่ากับแหล่งน้ำเพิ่มมา 4 ล้านไร่

 

ตัวเลขข้างต้นดังกล่าวคือภาพสะท้อนว่าสังคมเมืองของไทยกำลังเติบโตมากขึ้น จากป่าก็เปลี่ยนไปทำการเกษตรและแหล่งน้ำมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำหรับเลี้ยงดูผู้คนมากขึ้นนั่นเอง

 

ข้อมูลนี้ทำให้เราทุกคนต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าเราต้องการให้ประเทศไทยใช้ที่ดินไปกับวัตถุประสงค์ใดบ้างมากน้อยแค่ไหน คำตอบในอนาคตอยู่ที่พวกเราทุกคนที่จะร่วมกำหนดแนวทางให้รัฐบาลบริหารจัดการไปในทิศทางใด

 

แหล่งข้อมูล :

1. การใช้ที่ดินประเทศไทย จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18671

2. รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ต่อทอง ทองหล่อ

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น

ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค

วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน

Whizdom Craftz Samyan คือโครงการที่มอบ 5 องค์ประกอบพ...

4 December, 2023

นาวว์ เมกา

หากจะพูดถึง NOWW MEGA (นาวว์ เมกา) ในพื้นที่ของ Maga...

14 November, 2023

แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ

ย่านจรัญเป็นย่านที่มี transformation หรือมีการเปลี่ย...

13 November, 2023

ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์

โครงการ Supalai Sense Srinakarin แบรนด์ใหม่ ถูกใจผู้...

9 November, 2023

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง