4 เทรนด์สำคัญที่ธุรกิจงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องจับตามอง

เกริก บุณยโยธิน 22 December, 2022 at 20.24 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


ในรอบปี 2565 นี้เป็นอีกปีที่มีเรื่องราวมากมาย ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น การเกิดสงครามรัสเซีย – ยูเครน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั่วโลก รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาให้รองรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆก็ตาม  บ้านหรือที่อยู่อาศัยก็ยังคงเป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ๆที่เป็นจุดเปลี่ยนในการเลือกซื้อบ้านมากขึ้น จากเดิมที่ลูกค้ามีความต้องการมองหาบ้านที่มีทำเลดี ราคาเหมาะสม และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเท่านั้น  แต่ในปี 2566 ที่จะมาถึงโดยภาพรวมคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อรองรับการอยู่อาศัย ทำงาน และเพิ่มเติมมีความต้องพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมภายในบ้าน หรือพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับไลฟ์สไตล์มากขึ้น

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้นำด้านการให้บริการอสังหาฯ แบบครบวงจร ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามเทรนด์ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยมี 4 เรื่องที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ด้านของความปลอดภัย (Secure Life) เป็นสิ่งที่คนพักอาศัยจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ การนำเทคโนโลยี Automation เริ่มถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอดส่องดูแลมากขึ้น โดยพลัสฯ มีการนำเสนอเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ LIV-24 เข้ามาช่วยในการดูแลภายในโครงการ เพื่อยกระดับความปลอดภัย มั่นใจแบบ 24 ชั่วโมงกับระบบ Security Monitoring ที่เป็นการยกเทคโนโลยีสังเกตการณ์ระบบรักษาความปลอดภัยนำมาใช้แบบเข้าถึงทุกจุดอับในโครงการ ส่งสัญญาณเตือนภัยแบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพัก เพิ่มความมั่นใจกับการอยู่อาศัยในทุกช่วงเวลา โดยนำนวัตกรรมสุดล้ำต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น CCTV – Video Analytic, Real-Time Guard Tour เป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการได้มากขึ้น Digital Fence ป้องกันภัยอันตรายจากการรุกล้ำของบุคคลภายนอกทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือสัตว์อันตรายต่าง ๆ ผ่านระบบการรับสัญญาณแจ้งเตือนการบุกรุกที่ถูกติดตั้งรอบโครงการ

2. มีการนำเทคโนโลยี SMART Living ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานต่างๆ โดยการนำระบบ IoT มาใส่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆ เข้าไปมีการบันทึกและตรวจสอบ เช่น ระบบ Visitor Management จะทำการคัดกรองบุคคลเข้า-ออก ระบบพลังงานต่างๆ ภายในพื้นที่ส่วนกลาง ระบบตรวจสอบอุณหภูมิภายในอาคาร บางโครงการมีการติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ให้บ้าน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ทางพลัสฯ มีการพัฒนา AIoT Platform โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศเข้ามาใช้ในอาคารสำนักงาน  ช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงานในอาคาร สามารถลดค่าใช้จ่ายในอาคารสูงถึง 30%   ซึ่งมีผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆ โครงการ เริ่มใส่ฟังก์ชันเหล่านี้เข้าไปในโครงการที่อยู่อาศัยและสำนักงานแล้ว  ในฐานะผู้ดูแลก็จะมีการศึกษาข้อมูลของระบบต่างๆ เพื่อให้การดูแลและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

3. สร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า (Customer Experience) พลัสฯ เข้าใจถึงแนวคิดโครงการ ไลฟ์สไตล์ พฤติกรรม และความต้องการของผู้พักอาศัยที่มีความแตกต่างกัน จึงสามารถออกแบบบริการพิเศษเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี เติมเต็มความสุขในการพักอาศัย ตัวอย่างบริการเฉพาะ อย่างกลุ่มลูกค้าลักชัวรีที่มีความต้องการพิเศษ มีบริการจากบัตเลอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เป็นต้น

4. Sustainable living หรือชีวิตที่ยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ ผู้บริโภคจะใส่ใจตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มอบความยั่งยืน มุ่งประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้พัฒนาการโครงการอสังหาฯ จึงเริ่มมีการติดตั้ง Solar Roof และ EV Charger  รวมถึงมีการติดตั้งระบบสูบน้ำและบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Treatment Pump) ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ  โดยพลัสฯ จัดให้มีการอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะ ดูแลระบบในการหมุนเวียนน้ำ  รวมไปถึงการดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามปกติและมีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ

 

พลัสฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐาน และยกระดับการบริการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้สอดรับกับทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญครอบคลุมเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ ดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร บริหารด้านความปลอดภัย ทรัพย์สินและการเงิน รวมไปถึงการออกแบบและส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้า  ด้วยประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่พักอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ สำนักงานขนาดใหญ่ทั้งในกลุ่มธุรกิจธนาคาร การลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอลล์ มากกว่า 300 โครงการ โดยคิดเป็นพื้นที่กว่า 17 ล้านตารางเมตร ยืนยันถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และในปี 2565 ยังคงเดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารเพื่อการพาณิชย์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามบริการได้ทาง โทร. 02-688-7555 และทางเว็บไซต์ www.plus.co.th

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร

โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์

นิว เวิร์ส กรุงเทพกรีฑา

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม...

28 February, 2024

นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น

ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาพบกับโครงการคอนโดพร้อมอ...

30 January, 2024

ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค

วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสุดฮอตชื่อโ...

29 January, 2024

วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน

Whizdom Craftz Samyan คือโครงการที่มอบ 5 องค์ประกอบพ...

4 December, 2023

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง