7 เคล็ดลับจ้างงานตัดต้นไม้ สั่งงานยังไงให้รู้เท่าทัน

ต่อทอง ทองหล่อ 22 February, 2021 at 16.01 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


เนื่องจากคนรับจ้างตัดตกแต่งต้นไม้ที่เรียกว่า Aborist หรือรุกขกร (อ่านว่า รุก-ขะ-กอน) หลายท่านมักพบปัญหาลูกค้าที่อาจยังเข้าใจเรื่องต้นไม้ไม่ถูกต้อง พบการสั่งงานตัดต้นไม้แบบผิดๆ  เช่น ลูกค้ามีต้นไม้สูงใหญ่หน้าบ้านและรู้สึกกลัวว่าต้นไม้จะล้มทับใส่บ้าน รุกขกรมืออาชีพแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้มีรูปทรงที่ดี แต่ลูกค้ายังคงยึดมั่นในความเชื่อและสั่งให้ตัดบั่นยอดกุด ซึ่งการตัดกุดนอกจากจะไม่สวยงาม ยังเป็นการทำร้ายต้นไม้ให้มีปัญหาหนักเพิ่มไปอีก และอนาคตระยะยาวจะเกิดอันตรายได้อีกด้วย

 

บทความนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม้เบื้องต้น เหมาะสำหรับคนที่อยากศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อประเมินราคาค่าตัดต้นไม้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถรู้เท่าทันและคุยภาษาเดียวกับผู้รับจ้างตัดต้นไม้หรือรุกขกรได้อีกด้วย เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ (Tree Pruning)

 

1. ตัดต้นไม้ต้องมีเหตุผล

 

ต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนร่างกายมนุษย์เรา การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในแต่ละครั้งล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบของต้นไม้ในอนาคต ดังนั้นเราจึงไม่ควรจู่ๆ นึกอยากจะตัดตรงไหนก็ตัดโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่มีหลักวิชาการเด็ดขาด

 

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่อยากตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เช่น อยากเอากิ่งไม้ที่ตายออก ตัดเอากิ่งที่ดูแออัดออกเพื่อให้ดูโปร่งมากขึ้น หรือตัดเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ต้นไม้ดันหลังคา ต้นไม้เกี่ยวสายไฟ รากดันพื้นอาคาร ต้นไม้สูงใกล้บ้านกลัวกิ่งหักใส่หลังคา กิ่งพุ่งเข้าตัวบ้านกลัวสัตว์หรือแมลงไต่เข้าบ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ก็อาจจะอยากตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อเพิ่มแสงและการถ่ายเทของอากาศเข้าไปข้างในเรือนพุ่มของต้นไม้หรือให้มีแสงส่องถึงพื้นดินด้านล่างใต้ร่มไม้ โดยส่วนใหญ่แล้วการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ทำไปเพื่อแก้ไขและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิด

 

การตัดแต่งต้นไม้เป็นประจำไม่ใช่เรื่องดีต่อต้นไม้เสมอไป เพราะโดยปกติแล้วต้นไม้สร้างใบจำนวนมากออกมาก็เพื่อช่วยในการผลิตน้ำตาลไว้ใช้เป็นพลังงานสำหรับการเจริญเติบโต การกำจัดใบของต้นไม้ออกจากการตัดแต่งต้นไม้จึงลดทอนการเจริญเติบโตและความสามารถในการกักเก็บพลังงานของต้นไม้ลง การตัดแต่งกิ่งหนักๆ สามารถทำให้ต้นไม้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นไม้และมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน การตัดแต่งกิ่งต้นไม้จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสวยงาม และความปลอดภัย ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราได้ทั้งทัศนียภาพที่สวยงามและต้นไม้ที่มีสุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน

 

2. รู้จักธรรมชาติของต้นไม้ อย่ากลัวว่าต้นไม้สูงจะล้ม แต่ควรระวังกิ่งตาย
เจ้าของบ้านควรศึกษาข้อมูลของต้นไม้ก่อนทำการปลูก เช่นขนาดความสูง ขนาดทรงพุ่ม ฯลฯ มีเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยที่ชอบตัดต้นไม้ใหญ่ให้เตี้ยโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้น เป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เนื่องจากต้นไม้แต่ละชนิดมีความสูงตามที่ธรรมชาติกำหนดเมื่อโตเต็มที่  หากต้นไม้ดังกล่าวไม่ได้อยุ่ใกล้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องลดทอนความสูงของต้นไม้ลง เพราะสุดท้ายต้นไม้จะสูงกลับไปเท่าเดิม และอาจเกิดโรคบริเวณตอที่ตัดทำให้ต้นไม้ไม่แข็งแรงอีกด้วย

กิ่งไม้โดยธรรมชาตินั้นแข็งแรงไม่หักง่าย แต่การตัดแต่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมทำให้เกิดกิ่งตายในอนาคต และทำให้หักได้ง่าย จึงควรจ้างคนตัดแต่งที่มีความชำนาญ ตัดแต่งให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหากิ่งตายและป้องกันการหักของกิ่งไม้ในอนาคตได้

 

3. จะตัดแต่งกิ่งต้นไม้เมื่อไหร่ดี?

 

สำหรับพื้นที่ประเทศไทย ช่วงฤดูที่แนะนำให้สั่งตัดแต่งต้นไม้มากที่สุด คือช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูร้อน เพราะต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตและสมานแผลจากการตัดแต่งกิ่งได้เร็วกว่าตัดช่วงฤดูอื่น ช่วงปลายฤดูหนาว-ฤดูร้อนเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างแห้งซึ่งจะเอื้อให้รอยแผลตัดแต่งแห้งเร็วกว่า ต้นไม้จะไม่ติดโรคจากสปอร์เชื้อราของต้นอื่นที่ปลิวและแทรกซึมเข้าต้นผ่านทางบาดแผลที่ตัดแต่ง

 

แต่ถ้าเราอยากตัดแต่งเล็กๆน้อยๆโดยทั่วไป เช่น การนำส่วนที่อ่อนแอ ติดโรค หรือส่วนที่ตายแล้วออกจากต้นไม้นั้นก็สามารถสั่งตัดแต่งได้ตลอดทั้งปี

 

4. การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

 

การตัดแต่งกิ่งควรทำบริเวณถัดออกมาจากคอกิ่ง เพราะภายในบริเวณคอกิ่งนั้นมีเนื้อเยื่อลำต้นที่ไม่ควรได้รับความเสียหาย หากมีส่วนของลำต้นงอกออกมาจากบริเวณกิ่งที่ตายแล้ว ให้ตัดช่วงที่เลยออกมาอีก ไม่ควรตัดที่บริเวณกิ่งโดยตรง

 

หากกิ่งที่ต้องการตัดออกนั้นมีขนาดใหญ่ ควรหาทางลดน้ำหนักโดยเริ่มจากเลื่อยเข้าไปทางด้านล่างของกิ่งที่ต้องการตัดออก ในระยะห่างจากคอกิ่ง 12-18 นิ้วโดยประมาณ โดยตัดเข้าไปให้ลึกครึ่งหนึ่งของตัวกิ่ง จากนั้นเลื่อยจากทางด้านบนกิ่งในจุดที่ห่างจากจุดแรกออกมาสักเล็กน้อย สุดท้ายให้ตัดที่บริเวณคอกิ่ง เทคนิคนี้จะช่วยลดการฉีกขาดของเปลือกไม้ตอนตัดได้

ภาพเทคนิคการตัดแต่งกิ่ง

 

5. การบั่นยอดตัดกุด ทำง่ายก็จริง แต่มีข้อเสียยังไง

 

ต้นไม้เค้าจะมีวิธีการเจริญเติบโตและแผ่กิ่งก้านใบในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ทุกต้นล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันนั่นคือพยายามจัดแจงให้ใบได้พบเจอกับแสงอาทิตย์มากที่สุด การบั่นยอด ตัดกุด (Topping) จะทำให้ต้นไม้มักทิ้งไว้ให้เหลือเพียงตอที่น่าเกลียด และทำลายรูปทรงตามธรรมชาติของต้นไม้ที่จะไม่อาจกู้กลับคืนมาได้เหมือนเดิม

หลังจากบั่นยอดแล้ว หากต้นไม้ยังมีชีวิตรอดต่อไปได้ ก็จะต้องการการตัดแต่งอีกครั้งในทุก 2-3 ปี และหากต้นไม้ตายก็ต้องทำการรื้อถอนต้นไม้ออกไปอีก การตัดแต่งต้นไม้จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่นๆ อีกมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือการลดมูลค่าของบ้านหรือพื้นที่ของคุณลงไป ต้นไม้งามๆ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาฯ ได้ถึง 10-20 เปอร์เซ็นต์ การทำให้ต้นไม้เสียโฉมจึงนับเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่จะมีเพิ่มตามมาในอีกไม่ช้า นอกจากนี้ต้นไม้ที่ถูกบั่นยอดยังมีแนวโน้มที่จะหักลงมาและก่อให้เกิดอันตรายและนำไปสู่เรื่องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้

 

แต่หากมีความจำเป็นต้องบั่นยอดต้นไม้จริงๆ ทางเลือกคือให้เลือกตัดกิ่งที่มีขนาดใหญ่พอที่จะทำหน้าที่เป็นกิ่งหลักให้ต้นไม้ยังงอกต่อไปได้หลังจากถูกบั่นยอดแล้ว โดยเลือกตัดกิ่งข้างที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยใหญ่เป็น 1 ใน 3 ของกิ่งย่อยที่ต้องการตัดออก วิธีนี้จะช่วยรักษารูปทรงเดิมของต้นไม้ไว้ได้ แต่หากมีการตัดเยอะจริงๆ ต้นไม้อาจไม่สามารถรักษาบาดแผลของตัวเองได้ วิธีที่ดีที่สุดอาจเป็นการย้ายต้นไม้ต้นนั้นออกแล้วแทนที่ด้วยต้นอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมต่อสถานที่มากกว่า

 

ตัวอย่างภาพผลลัพธ์จากการบั่นยอด ทำให้ต้นไม้ไม่สวยงามและถือว่าเป็นการทำร้ายต้นไม้ที่ไม่อาจย้อนกลับมาสวยดังเดิมได้ และยังส่งผลต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ด้วย

 

รวมตัวอย่างภาพผลลัพธ์จากการสั่งตัดต้นไม้ที่ผิด ไม่ควรทำตาม!

การสั่งตัดต้นไม้แบบบั่นยอดตัดกุด นอกจากส่งผลต่อความทัศนียภาพไม่สวยงาม ยังทำให้ต้นไม้มีปัญหาในระยะยาวและเปลืองเงิน

6. การตัดแต่งต้นไม้เหมือนกับการแต่งหน้าเพิ่มราคาของบ้านได้

 

การตัดแต่งให้สวยงามพอเหมาะส่งผลให้บ้านดูดีมีสง่าราศี เจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อยเมื่อจ้างคนมาตัดต้นไม้ชอบให้ตัดออกเยอะๆ เพราะนึกว่าเดี๋ยวต้นไม้ก็แตกใหม่ และอาจจะกลัวไม่คุ้มค่าจ้างตัด เหล่านี้ความคิดที่ยังเข้าใจผิด เพราะการตัดแต่งต้นไม้ให้ดีนั้นไม่จำเป็นต้องตัดออกเยอะ แต่เน้นจัดการกิ่งที่ตาย และจัดการรูปทรงให้ฟอร์มของต้นไม้ให้สวยงามเป็นสำคัญ และเมื่อฟอร์มต้นไม้สวยก็จะช่วยให้บ้านดูสวยไปด้วย และความสวยก็สามารถช่วยให้เกิดความรู้สึกดีและยังตีค่าออกมาเป็นมูลค่าของบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นได้อีกด้วย

 

7. เทคนิคการจ้างรุกขกรและคนตัดต้นไม้มืออาชีพ

 

อย่างไรก็ตามการตัดแต่งต้นไม้นั้นมีความอันตรายอยู่พอตัว หากการต้องขึ้นไปตัดแต่งนั้นอยู่สูงจากพื้นดินหรือต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า การจ้างผู้ที่มีความรู้และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีอย่างรุกขกรก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะรุกขกรคือผู้ที่สามารถบอกได้ว่าการตัดแต่งแบบไหนจะช่วยรักษาสุขภาพของต้นไม้ ให้ความสวยงามและความปลอดภัย

 

การจ้างรุกขกรมาตัดต้นไม้ เราควรจะส่งรูปภาพและวิดีโอของต้นไม้เพื่อให้รุกขกรสามารถประเมินราคาได้แม่นยำและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละแบบ และควรสอบถามว่าจ้างตกแต่งต้นไม้แล้วมีบริการขนย้ายเศษต้นไม้ด้วยหรือไม่ ราคารวมค่าขนย้ายประมาณกี่บาท

 

ควรเลือกรุกขกรหรือคนตัดต้นไม้ที่มีอุปกรณ์เซฟตี้ป้องกัน
เนื่องจากการตัดต้นไม้เป็นการทำงานบนที่สูง ที่อันตรายมาก หากไม่มีอุปกรณ์ safety ป้องกันการตกจากที่สูงในกรณีที่ต้องปีนต้นไม้ก็อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และคงไม่มีเจ้าของบ้านท่านใดอยากให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนั้นในบ้านของตัวเอง ดังนั้นต้องถามคนตัดต้นไม้รายนั้นว่ามีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานด้วยหรือไม่

 

ในประเทศไทยเราสามารถมองหาคนตัดต้นไม้มืออาชีพได้ที่นี่

สมาคมรุกขกรรมไทย (Thai Arboriculture Association – TAA) ที่เว็บไซต์https://web.facebook.com/ThaiArboricultureTAA/ เป็นศูนย์รวมรุกขกรในไทยครับ

 

หรือติดต่อไปที่เพจ “รับตัดต้นไม้ ตามหลักรุกขกร” https://www.facebook.com/treemanpruning

นอกจากนี้เราควรพยายามหลีกเลี่ยงบริษัทรับตัดต้นไม้ที่มีการโฆษณาว่าตัวเองนั้นรับบั่นยอดต้นไม้ เพราะเหล่ารุกขกรต่างก็รู้ดีว่ามันอันตรายต่อต้นไม้เพียงใด

 

ขอบคุณความรู้โดย

เพจ Facebook: รับตัดต้นไม้ตามหลักรุขกร https://www.facebook.com/treemanpruning

Instagram: https://www.instagram.com/treeman_pruning/

ปรึกษาเรื่องตัดต้นไม้ฟรี โทรศัพท์ 098-896-5991

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ

http://www.parkeronline.org/DocumentCenter/View/409/Tree-Prunning?bidId=

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/889924

ต่อทอง ทองหล่อ

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

แอดเลอร์ ถนนจันทน์

นิว ครอส คูคต สเตชัน

นิว โนเบิล ไฟฉาย - วังหลัง

พร้อมอยู่ พร้อม Shine ชีวิตให้เฉิดฉาย ที่ “Nue Noble...

10 May, 2024

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-กม.15

SC Asset เป็นดีเวลลอปเปอร์ที่มี Brand Perception อัน...

30 April, 2024

ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร

ทำเลสามเสน – ราชวัตร เป็นทำเลที่ยังคงมีความเป็นศูนย์...

3 April, 2024

โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์

SOLACE ในภาษาอังกฤษสื่อถึง สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใ...

19 March, 2024

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง