PRI โชว์ผลงานปี 66 สุดแกร่ง “ออลไทม์ไฮ” กวาดรายได้รวม 1,916 ล้าน โตทะยาน 109% พร้อมกำไรสุทธิ 368 ล้าน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร

เกริก บุณยโยธิน 29 February, 2024 at 11.45 am

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI เผยผลประกอบการธุรกิจบริการอสังหาฯ ปี 2566 โตเกินเป้า สร้างออลไทม์ไฮ กวาดรายได้ 1,916 ล้านบาท เติบโต 109% ทะลุเป้าหมายทั้งปี พร้อมโกยกำไรสุทธิรวม 368 ล้านบาท เติบโต 53% แจกปันผลหุ้นละ 1.03 บาท เตรียมแถลงแผนปี 67 ต้นเดือนมีนาคม มุ่งเดินหน้าสร้างผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (Recurring Income) พร้อมขยายฐานลูกค้า เร่งสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ขับเคลื่อนสู่การเป็น Happy Maker

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรี​โม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI ผู้นำธุรกิจการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,916 ล้านบาท เติบโตขึ้น 109% เมื่อเทียบกับปี 2565 และเป็นรายได้ที่เกินกว่าเป้ารายได้ที่ตั้งเอาไว้ 1,300 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม อยู่ที่ 368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2565 โดยในไตรมาส 4/2566 (ต.ค.-ธ.ค.2566) ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ มีการเติบโตทะลุเป้าหมาย โดยมีรายได้สูงถึง 570 ล้านบาท เติบโต 84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

 

“การเติบโตดังกล่าวมาจากการวางรากฐานด้านการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ไปจนถึงการขยายธุรกิจใหม่ๆ หรือ New Business อย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านการร่วมทุน และเข้าซื้อกิจการ ส่งผลให้มีบริษัทหลักในเครือเพิ่มเป็น 14 บริษัท จาก 8 บริษัท ครอบคลุมการให้บริการในทุกมิติและทุกช่วงเวลาในการใช้ชีวิตของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจในภาพรวมของเรา มีความครบวงจร เป็น Super Living Service ที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ วันนี้รากฐานที่เราสร้างไว้อย่างแข็งแกร่ง รวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้ส่งผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ออกมาเป็นผลการดำเนินงานที่ทะลุเป้าหมายทั้งปีที่เคยวางไว้” นายสุรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม ของ PRI ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจต้นน้ำ – บริการก่อนเข้าอยู่อาศัย (Pre-Living Services) กลุ่มธุรกิจกลางน้ำ – บริการการจัดการเพื่อการอยู่อาศัย (Living Services) และกลุ่มธุรกิจปลายน้ำ – บริการหลังการขายที่อยู่อาศัย (Living & Earning Services) มีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2566 ซึ่งช่วยผลักดันการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสังเกตได้จากจำนวนโครงการที่เข้ารับบริหาร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 200 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีโครงการรับบริหารอยู่เพียง 150 โครงการ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถือหุ้นกิจการ บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด หนึ่งในผู้นำที่ปรึกษาทางวิศวกรรม รวมถึงงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ PRI มีฐานการสร้าง Recurring Income ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ PRI ยังได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ในกลุ่มธุรกิจกลางน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การร่วมทุนกับ บริษัท ฟอร์วิซ จำกัด (Forviz) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน Digital Solution จัดตั้งบริษัท ลิฟเทค แล็บ จํากัด (LivTech Lab) เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริการ และเทคโนโลยีด้านการอยู่อาศัย รองรับการพัฒนาการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของ PRI ให้ไปสู่ธุรกิจการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรยุคใหม่ ผ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของลูกค้า (Service Tech & Living Tech Solutions) นอกจากนี้ PRI ยังจับมือกับ บริษัท โธรน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Throne Property Co., Ltd.) และ บริษัท โนวนี แอสเสท จำกัด (Novany Asset) 2 บริษัทโบรกเกอร์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ไทยให้แก่ชาวต่างชาติกว่า 10 ปี จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “แพสชั่น แอสเสท 360” (Passion Asset 360) เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ นอกจากนี้ PRI ยังจัดตั้ง บริษัท จัส โค ออน จำกัด (JUST CO ON) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์การให้บริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ Lifestyle ของกลุ่มลูกค้า Luxury

 

นายสุรินทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านการขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ไปจนถึงการขยายธุรกิจใหม่ๆ ช่วยสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาวให้กับธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าขยายอาณาจักร Super Living Service ต่อเนื่อง ผ่านการพิจารณาร่วมทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ตลอดจนการพิจารณาเข้าซื้อกิจการ (M&A) เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆ ให้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยจะมีการแถลงแผนการดำเนินธุรกิจปี 2567 ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

 

จากผลการดำเนินงานที่ทำได้เกินเป้าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2566 ในอัตรา 1.0313 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสดทั้งสิ้นไม่เกิน 330 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มี.ค. 2567 และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

แอดเลอร์ ถนนจันทน์

นิว ครอส คูคต สเตชัน

นิว โนเบิล ไฟฉาย - วังหลัง

พร้อมอยู่ พร้อม Shine ชีวิตให้เฉิดฉาย ที่ “Nue Noble...

10 May, 2024

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-กม.15

SC Asset เป็นดีเวลลอปเปอร์ที่มี Brand Perception อัน...

30 April, 2024

ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร

ทำเลสามเสน – ราชวัตร เป็นทำเลที่ยังคงมีความเป็นศูนย์...

3 April, 2024

โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์

SOLACE ในภาษาอังกฤษสื่อถึง สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใ...

19 March, 2024

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง