ริสแลนด์ อวดเสถียรภาพทางการเงินแกร่ง ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน 2.3 เท่า จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1

เกริก บุณยโยธิน 28 September, 2023 at 17.00 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


[PR NEWS]

ริสแลนด์ อวดเสถียรภาพทางการเงินแกร่ง ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน 2.3 เท่า จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 

 

ปกติแล้วการที่บริษัทขนาดใหญ่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อนักลงทุนครับ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนโดยแสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินที่ยังแข็งแกร่งอยู่แล้ว ยังมีประโยชน์ในเชิงการบริหารต้นทุนในการดำเนินธุรกิจด้วยครับ เพราะจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดของบริษัท เช่นเดียวกับการลดหนี้ เพื่อให้การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพในแบบยั่งยืนมากขึ้น โดยวันนี้บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ซื้อคืนหุ้นกู้ RLTH23OA 400 ล้านบาท ก่อนครบกำหนด และภายในเดือนตุลาคม 2566 เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน 2.3 เท่า มูลค่า 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน ซึ่งการออกหุ้นกู้ใหม่ในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนหลักประกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการ Cross-default จากบริษัทแม่ และจะลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะใช้หลักประกันเป็นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 ประมาณ 3,455.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ และการเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเท่านั้น

 

ดร. จาง เหลียงกัง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2566 ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทย เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศและการชำระคืนหุ้นกู้ภายในประเทศ ของบริษัท Country Garden ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับต้นของประเทศจีน และเป็นที่ทราบกันในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยว่าเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องแสดงความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินและผลกระทบกับหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ RLTH23OA และ RLTH24OA ของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงหุ้นกู้ตัวใหม่ที่คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือน ตุลาคม 2566 จึงขอเรียนชี้แจงดังนี้

 

1. Country Garden ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามกำหนด และยืดระยะเวลาคืนเงินหุ้นกู้ในประเทศออกไปอีก 3 ปี

1.1 บริษัท Country Garden สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศทันกำหนด ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (Default)

​เมื่อกลางเดือน สิงหาคม 2566 มีรายงานข่าวว่าบริษัท Country Garden ไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศ (Offshore) มูลค่า 22.5 ล้านดอลลาร์ แต่มีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566  ทางบริษัท Country Garden ได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่างประเทศสำเร็จทันตามกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระดังกล่าว

 

1.2 บริษัท Country Garden สามารถเจรจาเจ้าหนี้ยืดระยะเวลาคืนเงินหุ้นกู้ในประเทศออกไปอีก 3 ปี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 บริษัท Country Garden ได้ทำการประชุมเจรจาและตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ในประเทศ (Onshore) มูลค่า 535 ล้านดอลลาร์ ให้มีการเลื่อนการชำระคืนเงินต้นได้สำเร็จ โดยได้รับการเลื่อนชำระคืนเงินต้นไปจนถึงปี 2569

 

2. บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อคืนหุ้นกู้ RLTH23OA ก่อนกำหนดชำระในเดือน ตุลาคม 2566

ในส่วนการดำเนินการในประเทศไทย วันที่ 14 กันยายน 2566 บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (RLTH) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ RLTH23OA และ RLTH24OA ที่โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม  โดยทาง RLTH ระบุวาระการประชุมหลัก ดังนี้

2.1 การเปลี่ยนหลักประกัน

ปัจจุบันหลักประกันของหุ้นกู้ทั้งสองชุดเป็นการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ที่ประเทศจีน ทั้งนี้ การเปลี่ยนหลักประกัน จะสามารถแก้ไขและหลีกเลี่ยงการ Cross-default จากบริษัทแม่ และจะลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากหลักประกันอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงได้เมื่อเกิดการบังคับขายหลักประกัน

 

2.2 ข้อกำหนดสิทธิที่เพิ่มเติมลงไปในวาระ

เรื่องการไม่ชำระปันผล คืนเงินกู้ยืม และ/หรือให้เงินกู้ยืมบริษัทแม่ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทย และความแข็งแกร่งของบริษัทที่การดำเนินงานและผลประกอบการมาจากในประเทศไทย รวมถึงลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

 

3. ชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัทได้ทำการซื้อคืนหุ้นกู้รุ่น RLTH23OA  มูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งเสมือนเป็นการชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจริงในวันที่ 19 ตุลาคม 2566

 

4. ภายในเดือน ตุลาคม 2566 บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน 2.3 เท่า มูลค่า 1,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน

สำหรับหุ้นกู้ทั้งหมดครั้งนี้ทางบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 โดยหลักประกันที่ใช้ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทำเลศักยภาพสูงของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 เฟส 1 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 64/2 ซึ่งมีพื้นที่โครงการประมาณ 14 ไร่ ติดกับโครงการ Cloud 11 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปุณณวิถี และตรงข้ามกับ True Digital Park ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 9,500 ล้านบาท จากการประเมินราคา ณ สภาพปัจจุบันที่การก่อสร้างคืบหน้าแล้วประมาณ 42% และมีมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 3,455.34 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2.3 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ และการเบิกจ่ายเงินสำหรับใช้ในการก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก่อนเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเงื่อนไขการใช้เงินที่ค่อนข้างรัดกุม

ในส่วนของยอดขายโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 ทำยอดขายไปแล้วกว่า 58% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ย ณ ปัจจุบันประมาณ 120,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาขายเฉลี่ยของโครงการอื่นๆระดับเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งจะอยู่ประมาณ 150,000 บาท ต่อ ตารางเมตร

 

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้าง คาดว่า ณ สิ้นปี 2566 โครงการจะก่อสร้างงานโครงสร้างแล้วเสร็จจนถึงชั้น rooftop ของโครงการ โดยเงินทั้งหมดที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะใช้ในการก่อสร้างของโครงการ Sky Rise อเวนิว สุขุมวิท 64 ทั้งหมดจนแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถทำการเริ่มโอนโครงการและรับรู้รายได้ประมาณเดือนกันยายน 2567 ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ต่างๆตรงตามสัญญาตลอดทำให้ไม่มีปัญหาล่าช้าในการก่อสร้าง

 

5. เสถียรภาพทางการเงินของ บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ดร. จาง เหลียงกัง ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมียอดขาย ณ ปัจจุบันของโครงการพร้อมโอนทั้งหมด 3 โครงการจากทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ เลคซีรีน พระราม 2 คลาวด์ทองหล่อเพชรบุรี และ เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม มีมูลค่ายอดขายทั้งหมดประมาณ 9,500 ล้านบาท จากมูลค่ารวมทั้งหมด 3 โครงการประมาณ 13,700 ล้านบาท  และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนของหุ้นกู้รุ่น 1-2565 มูลค่า 120 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระและค่าธรรมเนียมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด โดยบริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จากกำหนดระยะเวลาเดิมในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งการเลื่อนกำหนดระยะเวลาที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนให้เร็วขึ้นเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยถือว่าเกิดจากความสำเร็จจากยอดโอนของโครงการที่เริ่มโอนในปลายเดือน กรกฎาคม 2566 เร็วกว่ากำหนดการโอนเดิมในปลายเดือน กันยายน 2566

 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังสามารถทำยอดขายรวมจาก 6โครงการทั้งหมดประมาณ 23,000 ล้านบาท จากมูลค่าโครงการรวมประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการสกายไรซ์ อเวนิว สุขุมวิท64 มูลค่าโครงการประมาณ  9,500 ล้านบาท ทำยอดขายได้แล้ว ประมาณ 5,500 ล้านบาท หรือประมาณ 58% และโครงการ เดอะ ลิฟวิ่น รามคำแหง มูลค่าโครงการประมาณ  4,900 ล้านบาท ทำยอดขายได้แล้ว ประมาณ 3,300 ล้านบาท หรือประมาณ 68% ชึ่งทั้ง 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและมีแผนการโอนและรับรู้รายได้ภายในปี 2567

 

ดร. จาง เหลียงกัง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวสรุปว่า จากทั้ง 5 กรณีดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัท Country Garden ยังมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง ถึงแม้จะมีปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจและนโยบายภายในประเทศจีน แต่บริษัทก็ไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้ (Default) ตามที่หลายๆฝ่ายทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศเป็นกังวล  ดร. จาง เหลียงกัง จึงอยากขอให้นักลงทุน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยต่อไปโดยไม่มีผลกระทบจากกรณีที่เป็นข่าวข้างต้น และในปัจจุบันหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัทสามารถส่งมอบโครงทั้งหมด 3 โครงการ ทำให้มีรายได้เพียงพอในการพัฒนาโครงการอีก 3 โครงการที่เหลือ และ เพียงพอในการที่จะชำระหนี้เงินกู้ประเภทต่างๆได้ตามกำหนดเวลาหรือก่อนกำหนดเวลาการชำระหนี้ ดังในรายละเอียดที่กล่าวแล้วข้างต้น และขอเชิญชวนให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในหุ้นกู้ตัวใหม่ของบริษัทที่คาดว่าจะเสนอขายภายในเดือน ตุลาคม 2566 นี้

 

คำเตือน:  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

นาวว์ เมกา

แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ

ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์

โครงการ Supalai Sense Srinakarin แบรนด์ใหม่ ถูกใจผู้...

9 November, 2023

เฟล็กซี่ ริเวอร์วิว-เจริญนคร

FLEXI Riverview - Charoennakorn เป็นคอนโดแบรนด์ Fle...

27 October, 2023

โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์

Modiz Voyage Srinakarin (โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์) ตั...

19 October, 2023

โนเบิล เอควา ริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ

เชื่อแน่ว่า หากใครที่เคยได้ไปล่องเรือเที่ยวหรือดินเน...

11 October, 2023

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง