ผู้นำแห่ง 3 วงการผนึกกำลัง! เปิดตัว “Unisus Green Energy” ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง สำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกของเมืองไทย

เกริก บุณยโยธิน 18 September, 2023 at 14.53 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


เปิดตัว บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (Unisus Green Energy) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทย ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม และพลังงาน ได้แก่ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC), อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และ บี.กริม เร่งนำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางระบบ “สาธารณูปโภคส่วนกลาง (District Utility System)” มาติดปีกวงการอสังหาฯ ไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดย “Unisus Green Energy” นำเสนอ 2 โซลูชันล้ำสมัย ได้แก่ “ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System)” และ “ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System)” ที่จะช่วยผู้พัฒนาโครงการลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและร่วมสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้น ล่าสุดได้เปิดตัวนวัตกรรมและจำลองการทำงานของทั้ง 2 ระบบเป็นครั้งแรกภายในงาน Nova BUILD EXPO 2023” งานแสดงนวัตกรรมอาคารและสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ณ ไบเทค บางนา

นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “Unisus Green Energy” ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและจัดการระบบสาธารณูปโภคภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainovation) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนขึ้น นวัตกรรมที่เรานำเสนอจะต้องสร้างความแตกต่างได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่การลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง Unisus Green Energy เล็งเห็นว่าการสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง อาทิ การวางระบบปรับอากาศและระบบน้ำดื่มที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่โครงการอสังหาฯ และอาคารมิกซ์ยูส ซึ่งมีผู้คนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการอสังหาฯ เมืองไทย แต่หลายประเทศทั่วโลกมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรของผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายของโครงการได้อย่างมหาศาล โดย 2 โซลูชันที่ Unisus Green Energy พร้อมออกแบบและวางระบบให้แก่ผู้พัฒนาโครงการภาคเอกชน ได้แก่ ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) และระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System) เรามั่นใจว่าทั้ง 2 ระบบจะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความยั่งยืนให้แก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) เป็นนวัตกรรมที่ใช้น้ำเย็นทำความเย็นภายในทุกอาคารของโครงการ โดยน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศนี้ จะผลิตจากชิลเลอร์ในอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant: CUP) และส่งผ่านท่อส่งน้ำไปยังอาคารต่าง ๆ เพื่อไปแลกเปลี่ยนพลังงานความเย็นที่สถานีแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy Transfer Station: ETS) ในอาคารเพื่อนำความเย็นไปใช้ปรับอากาศในแต่ละพื้นที่ และเมื่อน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ก็จะไหลกลับไปยัง CUP เพื่อสร้างความเย็นอีกครั้ง ระบบนี้ช่วยให้เครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องของอาคารใช้สารทำความเย็นในปริมาณที่น้อยลงโดยเหลือเพียงแค่ที่ชิลเลอร์เท่านั้น ซึ่งใช้เป็นสารทำความเย็นชนิดรักษ์โลกอีกด้วย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความร้อน และเสียงรบกวนบริเวณระเบียง เพราะการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทำให้ไม่ต้องติดตั้งชุดคอยล์ร้อนที่บริเวณระเบียงอีกต่อไป โดยจะมีการคิดค่าพลังงานความเย็นตามการใช้งานจริงผ่าน Smart Meter และผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบพลังงานความเย็นที่ใช้ไปแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน

 

ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (District Drinking Water System – DDWS) ที่ “Unisus Green Energy” พัฒนาขึ้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถดื่มน้ำที่สดและสะอาดมาตรฐานสากลจากก๊อกน้ำภายในห้องส่วนตัวได้ทันที ด้วยการวางระบบจัดการน้ำผ่าน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โรงผลิตน้ำดื่ม เครือข่ายท่อส่งน้ำดื่ม และก๊อกน้ำดื่มอัจฉริยะ (Smart Faucet) ที่แยกจากน้ำประปา โดยน้ำดื่มจะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีการกรองและฆ่าเชื้อโรคแบบหลายขั้นตอนตามมาตรฐาน NSF เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์และสดใหม่ตลอดเวลา น้ำดื่มจะไหลผ่านท่อสเตนเลสมาตรฐาน Food Grade ซึ่งมีระบบ UV Sterilizer ติดตั้งอยู่เพื่อรักษาคุณภาพน้ำที่ไหลจากโรงผลิตน้ำดื่มมาถึงห้องพัก และที่ก๊อกน้ำอัจฉริยะก็มี UV Sterilizer เพื่อฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง ข้อดีของระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ คือ ความสดและสะอาดปลอดภัยที่เทียบเท่าน้ำดื่มบรรจุขวด แต่สะดวกสบายกว่าการซื้อน้ำหรือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำส่วนตัว เพราะไม่ต้องคอยสั่งซื้อหรือบำรุงรักษาเครื่องและเปลี่ยนไส้กรอง และเช่นเดียวกับระบบผลิตความเย็นแบบรวมศูนย์ ระบบนี้จะมีการคิดค่าน้ำดื่มตามการใช้งานจริงจาก Smart Meter โดยสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มที่ใช้ไปแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ยังช่วยลดขยะพลาสติกได้อย่างมหาศาลที่เกิดจากการซื้อขวดน้ำและเปลี่ยนไส้กรองอีกด้วย

ด้าน นายกมล ตันพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิซัส กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า Unisus Green Energy ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกของเมืองไทย เรามอบบริการในแบบ One Stop Solution พร้อมออกแบบและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ดูแลงานก่อสร้างและบริการด้านวิศวกรรม การวางระบบเพื่อใช้งานจริง ไปจนถึงการบริการในระยะยาว ถือเป็นบริการครบวงจร เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกและร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับผู้พัฒนาโครงการ ปัจจุบัน เราทำงานร่วมกับเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias By MQDC) อภิมหาโปรเจ็กต์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เพื่อติดตั้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางสำหรับโครงการเอกชนครั้งแรกในไทย ทั้งระบบน้ำดื่มและระบบทำความเย็น นอกจากนี้ เรายังได้วางระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ Cloud 11 อีกหนึ่งโครงการมิกซ์ยูสสุดยิ่งใหญ่บนถนนสุขุมวิทอีกด้วย”

Unisus Green Energy เดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต พร้อมตั้งเป้าสู่การเป็นผู้นำด้าน District Utility System ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย เพื่อช่วยวงการอสังหาฯ สร้างสรรค์ระบบสาธารณูปโภคที่ขับเคลื่อนการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นลบ (Carbon Negative) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมสัมผัสแบบจำลองอาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (Central Utility Plant) แบบจำลองก๊อกน้ำอัจฉริยะ (Smart Faucet) และแบบจำลองเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของ Unisus Green Energy ที่จัดแสดงเป็นครั้งแรกในงาน Nova BUILD EXPO 2023 วันที่ 13-15 กันยายนนี้ ที่บูท S08 ณ BITEC Hall EH 103-104

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unisus Green Energy และโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย สามารถติดตามได้ที่ www.unisusgreenenergy.com

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

นิว โนเบิล ไฟฉาย - วังหลัง

แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ก...

ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร

ทำเลสามเสน – ราชวัตร เป็นทำเลที่ยังคงมีความเป็นศูนย์...

3 April, 2024

โซลเลซ พหลฯ-ประดิพัทธ์

SOLACE ในภาษาอังกฤษสื่อถึง สิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใ...

19 March, 2024

นิว เวิร์ส กรุงเทพกรีฑา

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าย่านกรุงเทพกรีฑาตัดใหม...

28 February, 2024

นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น

ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านมาพบกับโครงการคอนโดพร้อมอ...

30 January, 2024

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง