Urupe tower อาคารที่มีแนวคิดตอบรับการขยายตัวของเมืองและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

ชยางกูร กิตติธีรธำรง 11 September, 2023 at 11.02 am

แนวคิดการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบรับการขยายตัวของเมืองและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ในเมือง เซาเปาโล ประเทศบราซิล

พื้นที่ใจกลางเมือง เซาเปาโล ประเทศบราซิล เป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตของชุมชนสีเขียว โดยทางทีมผู้ออกแบบ Victor Ortiz เปิดเผยภาพโครงการ Urupe tower ซึ่งเป็นอาคารรูปแบบ Mixed use ที่ต้องการปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ให้กับเมือง ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงการใช้แนวคิด Biophiilc Design ซึ่งใช้เป็นหลักการในการพัฒนาอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดผ่านพื้นที่สีเขียวที่จะอยู่บนผิวอาคารรวมถึงพื้นที่ระเบียง ซึ่งอาคารแห่งนี้จะกลายเป็นอาคารต้นแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานพื้นที่สีเขียวเข้าไว้ด้วยกันของประเทศบราซิล รวมถึงเป็นอาคารที่มีรากฐานจากความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการออกแบบที่คิดถึงสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ในด้านการดีไซน์อาคาร Urupe tower สถาปนิกได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเติบโตของเห็ดรา(Fungal Growth Form) ที่มักเกิดขึ้นบนลำต้นของต้นไม้ โดยแรงบันดาลใจอันนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาในส่วนของพื้นที่ใช้สอยในแต่ละชั้นของตัวอาคาร ซึ่งดีไซน์ของสถาปัตยกรรมอาคารนี้เป็นการผสานโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นกับรูปแบบทางธรรมชาติ โดยอาศัยช่วงจังหวะการเติบโตและความเชื่อมต่อกัน ซึ่งดีไซน์นี้จะถ่ายทอดให้เห็นถึงความงามทางธรรมชาติที่สามารถอยู่ร่วมกันกับการอยู่อาศัยของมนุษย์ได้จริง

ด้วยแนวคิด Biophilic จะเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน โดยอาศัยการเลียนแบบกระบวนการจากธรรมชาติ และนำไปใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นให้อยู่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาปนิกจึงนำหลักการดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่สีเขียวตามระเบียงต้นไม้ที่มีการกระจายตามรูปร่างของ Fungal Form ไปตามแต่ละชั้นของอาคาร ซึ่งระเบียงต้นไม้เป็นมากกว่าแค่องค์ประกอบที่ประดับไว้เฉยๆ แต่ยังเป็นพื้นที่ Pocket สีเขียวขนาดเล็กๆ ที่ให้อากาศสดชื่นในการใช้ชีวิตบนบริบทพื้นที่เมืองที่มีความวุ่นวาย

ทาง Victor B. Ortiz สถาปนิกผู้ออกแบบ จึงมีวัตถุประสงค์กับตัวอาคาร Urupê Tower ในการตอบสนองยุคสมัยใหม่ที่มีกระบวนการกลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว(Urbanization) รวมถึงความกังวลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี สถาปนิกมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นผู้เล่นรายสำคัญที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทีมของโปรเจคของโครงการนี้จึงมองไปสู่การที่จะทำให้เกิดการช่วย Ecological Footprint ผ่านการใช้การจัดสรรพืชพรรณสีเขียว และการใช้วัสดุหมุนเวียนอากาศ Micro Climate สุดท้ายแนวความคิดดังกล่าวจะทำให้อาคาร Urupê Tower เป็นอาคารตัวอย่างที่นำเสนอการทำงานร่วมกัน ระหว่างการก่อสร้างสมัยใหม่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้ ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้

ภาพ ระเบียงอันเขียวชอุ่มลัดเลาะขึ้นไปขึ้นไปเหมือนเห็ดราตามลำต้นของต้นไม้

ภาพ แนวคิดที่ทางสถาปนิกพยายามรื้อฟื้นพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง

ภาพ พืชพรรณจะถูกสอดแทรกไปแต่ละชั้นของตัวอาคาร

อ้างอิง:

lush terraces by victor ortiz climb urupê tower like fungal growths (designboom.com)

โครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


ชยางกูร กิตติธีรธำรง

ชยางกูร กิตติธีรธำรง

สถาปนิกจบใหม่ กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มีความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ออฟฟิศ คอนโด โรงแรม และชอบไปดูโครงการและงานออกแบบอยู่เสมอ เพื่อเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

เว็บไซต์

โนเบิล เทอร์รา พระราม 9-เอกมัย

แอริ แจ้งวัฒนะ

โค้บบ์ รัชดา-พระราม9

การออกแบบมาจากปรัชญาการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายจากสองซีก...

7 August, 2023

นาราสิริ พหล-วัชรพล

NARASIRI PHAHOL - WATCHARAPOL (นาราสิริ พหล - วัชรพล...

3 August, 2023

เดอะ ฟอเรสเทียส์ ซิกเนเจอร์ ซีรีส์

ทาง MQDC ขออาสาเป็นผู้สร้างความฝันนั้นให้กลายเป็นควา...

19 July, 2023

ม้อตโต้ สเคป เอกชัย – พระราม 2

หากพูดถึงทำเลแถวพระราม 2 ในอดีตหลายคนคงคิดว่ามีระยะท...

13 July, 2023