ผลสำรวจน่าสนใจในประเด็น กัญชากับอสังหาริมทรัพย์ (Marijuana and Real Estate)

Propholic EditorialTeam 23 September, 2019 at 14.36 pm

สำหรับเรื่องกัญชาในประเทศไทยก็กำลังเป็นประเด็นที่มีคำถามและทุกคนกำลังรอความชัดเจนจากภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามก็มีความเคลื่อนไหวและพัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่อง ประชาชนไทยทั้งในภาคเกษตรและภาคสาธารณสุขก็มีความตื่นตัวเรื่องกัญชานับจากที่ พ.ร.บ. ยาเสพติด ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อต้นปีกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเปิดทางให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และอย่างข่าวล่าสุดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีกิจกรรมร่วมปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทย เพื่อใช้ในงานรักษาและวิจัย โดยเชิญนักมวยชื่อดังอย่างบัวขาว บัญชาเมฆมาร่วมกิจกรรม กัญชาเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไป

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไปไกลกว่าไทยแล้ว และในภาคอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับกับประเด็นกัญชากับเขาไปด้วย เมื่อปีที่แล้ว National Association of Realtors (NAR) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดได้จัดทำการสำรวจของกัญชาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ขึ้นในเดือนกันยายนปี 2018 ผ่านการส่งแบบสำรวจผ่านทางอีเมลไปยังสมาชิกที่มีอสังหาฯ สำหรับอยู่อาศัย 75,000 คน และเชิงพาณิชย์ 62,000 คน ได้รับการตอบกลับจากสมาชิกแบบที่อยู่อาศัย 6,987 คน และเชิงพาณิชย์ 949 คน ได้ผลการสำรวจที่น่าสนใจดังนี้

 

กัญชากับอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย

ถึงแม้ว่ากัญชาในตลาดอสังหาฯ กำลังอยู่ในช่วงเติบโต แต่ปัจจุบันมีผู้คนเพียง 1-2% เท่านั้นที่ตระหนักว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบข้อมูลส่วนกลางเพื่อการซื้อขายบ้านที่นายหน้าอสังหาฯ ภายในประเทศนิยมใช้กัน หรือ Multiple Listing System (MLS) แล้ว และเมื่อสำรวจดูว่าราคาอสังหาฯ ในบริเวณแถบร้านขายยามีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไปมากน้อยแค่ไหนพบว่า 76-78% ของสมาชิกทั้งในรัฐที่ใช้กัญชาทางการแพทย์และสมาชิกในรัฐที่อนุญาติให้ใช้กัญชาทางการแพทย์บวกกับกัญชาเพื่อสันทนาการไม่เห็นว่ามูลค่าอสังหาฯ ในพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป (ดูภาพ Residential Property Values Near Dispensaries ที่ด้านล่าง)

ในส่วนของรัฐที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ สมาชิก 22% รายงานว่ามีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการสูบกัญชาในพื้นที่ส่วนกลาง 16% รายงานว่ามีการกำหนดข้อบังคับการปลูกกัญชาในพื้นที่ส่วนกลาง อีก 14% สำหรับการปลูกในพื้นที่ส่วนตัว และ 11% อนุญาตให้ปลูกในบ้านได้ภายใต้ข้อกำหนด ซึ่งจากภาพรวมพบว่ามี 1 ใน 3 ของสมาชิกพบเห็นการแทรกข้อกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการสูบและปลูกกัญชาเข้ามาเพิ่มเติมในสัญญาเช่า

ในแง่ของการซื้อ-ขายบ้าน มีจำนวนสมาชิก 5-6% เคยขายบ้านสำหรับปลูกกัญชาโดยเฉพาะ (ดูภาพประกอบเรื่อง Experience Selling a Grow House ที่ด้านล่าง) และมีถึง 75% ที่ประกาศว่าตนเองขายบ้านเพื่อการปลูกกัญชาอย่างเปิดเผย ซึ่งเมื่อถามถึงความยาก-ง่ายในการขาย พบว่ามีเพียง 27% เท่านั้นที่ประสบปัญหาความยากในการขาย อีก 73% ไม่พบปัญหา

กัญชากับอสังหาฯ เชิงพาณิชย์

ผลสำรวจดูแตกต่างจากอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย ในรัฐที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ 34% ของสมาชิกอสังหาฯ เชิงพาณิชย์รายงานว่าการเข้ามาของกัญชามีผลให้ความต้องการโกดังเก็บของเพิ่มสูงขึ้น ส่วนที่ต้องการเปิดพื้นที่หน้าร้านเพิ่มขึ้นก็มี 31% และความต้องการที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นอีก 18% ในด้านของรัฐที่ใช้กัญชาทั้งทางการแพทย์และเพื่อความบันเทิงก็มีตัวเลขใกล้เคียงกันอยู่ที่ 27%, 17% และ 14% ตามลำดับ (ดูภาพประกอบเรื่อง Commercial Inventory Changes ที่ด้านล่าง)

แต่ถึงกระนั้นมูลค่าของอสังหาฯ ในบริเวณโดยรอบร้านขายยาก็ยังไม่พบการเปลี่ยนจากการให้ความเห็นของสมาชิก 71% และเมื่อถามต่อไปถึงความคิดเห็นว่าใครจะมาเป็นผู้เช่าในพื้นที่ใกล้เคียงกับร้านขายยา สมาชิกอสังหาฯ เชิงพาณิชย์ 29% มีความเห็นว่าจะมีผู้เช่าบางรายที่ไม่อยากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงร้านขายยา และมีสมาชิกที่ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ถึง 42%

ภาพร้านขายกัญชาที่อเมริกา https://coloradoharvestcompany.com/

 

อย่างไรก็ตามในด้านการรับรู้อัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ มีสมาชิก 39% ไม่พบว่ากัญชาจะเข้ามามีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอาชญากรรม หรือแม้แต่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับร้านขายยาก็ไม่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันสมาชิกอสังหาฯ เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ (70-81%) ยังไม่มีการทำธุรกิจสัญญาเช่าที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชาแม้ว่ารัฐจะอนุญาตให้ถูกกฎหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีประเด็นที่ต้องคำนึงถึงบางประการเช่น สมาชิก 34% เป็นกังวลเรื่องกลิ่นควัน 29% กังวลเรื่องโจรขโมยเงินสด สืบเนื่องมาจากธุรกิจกัญชาต้องทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด 11% กังวลกับอันตรายที่อาจเกิดจากเพลิงไหม้ 16% กังวลเรื่องปัญหาความชื้น 12% เรื่องของการโขมยพืชผล และ 4% กังวลเรื่องการเผาทำลายกัญชา (ดูภาพประกอบเรื่อง Leasing Concerns of Marijuana Businesses ที่ด้านล่าง)

ผลสำรวจต่างๆ ที่ออกมาก็ช่วยทำให้เห็นภายในอนาคตของไทยว่ากัญชาน่าจะมีผลอย่างไรต่อภาคอสังหาฯ บ้าง ส่วนภาคอสังหาฯ จะเตรียมตัวรับมือสถานการณ์กัญชาในไทยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้อ่านจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป ถ้าอยากติดตามข้อมูลกัญชา ลองตามได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ เช่น

เพจพันธุ์บุรีรัมย์ https://www.facebook.com/PanBuriram/

 

แหล่งข้อมูลและภาพ

https://www.nar.realtor/infographics/infographic-marijuana-residential-real-estate-a-budding-issue

https://www.nar.realtor/infographics/infographic-marijuana-commercial-real-estate-a-budding-issue

https://www.nar.realtor/reports/marijuana-and-real-estate-a-budding-issue

https://mgronline.com/sport/detail/9620000091096

https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2262

 

Propholic EditorialTeam

เราคือทีมสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพจาก Propholic.com มุ่งมั่นตั้งใจนำเสนอความรู้และข่าวสารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เว็บไซต์

เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส

โนเบิล สเตท 39

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์

ทำเลห้าแยกลาดพร้าวนั้นโดยปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คื...

23 January, 2023

เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร

The Privacy Jatujak คืออีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมระ...

19 January, 2023

วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า

โดยทาง MQDC เลือกที่จะนำแบรนด์ COEX มาลงที่ย่านปิ่นเ...

22 December, 2022

มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า

การอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ ที่ประกอบด้วยสมาชิ...

6 December, 2022