MQDC รวมพลังกับ อบก. และอีอีซี – ดีที ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ตอกย้ำเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองระดับโลกแห่งแรก ที่ใส่ใจทุกชีวิตอย่างแท้จริง

เกริก บุณยโยธิน 13 January, 2020 at 16.23 pm

เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการป่าในเมืองใหญ่บนพื้นที่กว่า 398 ไร่ บริเวณถนนบางนา พร้อมแล้วสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และบริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เดอะ ฟอเรสเทียส์ ถือเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1.25 แสนล้านบาท เดอะ ฟอเรสเทียส์ คือโครงการแรกของโลกที่นำธรรมชาติ มนุษย์ สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยโครงการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 40% ผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบพลังงานประสิทธิภาพสูง และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของผืนป่าภายในโครงการ

 

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MoU) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และบริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ในการร่วมประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นเวลา 3 ปี เพื่อกำหนดทิศทางใหม่สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDC กล่าวว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และแนวทางปฏิบัติเชิงลึกเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน

“เดอะ ฟอเรสเทียส์ คือโครงการที่มีเพื่อนบ้านเป็นโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ รวมถึงมีพื้นที่ป่าขนาดกว่า 30 ไร่ ที่ถูกพัฒนาภายในแนวคิด The Land of Everlasting Happiness” นายคีรินทร์ กล่าว

 

“เดอะ ฟอเรสเทียส์จึงถือเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเป็นโครงการที่มีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่อย่างแท้จริงทั้งมนุษย์และต้นไม้     อีกทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่น่ากลัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัย รวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนวัฎจักรที่เลวร้ายเพราะแสดงถึงความต้องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อระบายความร้อนในที่พักอาศัยหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ ดังนั้น MQDC และโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนร่วมในการมอบพื้นที่เพื่อทำการวิจัยและปฏิบัติการครั้งสำคัญในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในครั้งนี้” นายคีรินทร์ กล่าว

 

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแบบใหม่ให้กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

 

“ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยได้แสดงเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างร้อยละ 7-20% ภายในปี 2563 และลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25% ภายในปี 2573 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน”

 

“อบก. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทาง MQDC โดยเราส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้รายกิจกรรมและโครงการจากกิจกรรมลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายใต้การดำเนินงานของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ตามกลไกของ อบก. อันได้แก่โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)” นางประเสริฐสุข กล่าว

 

นายเกชา ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีอีซี ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและประเมินแนวทางใหม่ที่สำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

“พันธกิจในการทำงานของ MQDC คือ ‘For All Well-Being’ จึงทำให้โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์มีความมุ่งมั่นในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ซึ่งในที่นี้หมายความรวมถึงทั้งมนุษย์ สัตว์ ต้นไม้ แมลง และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดภายในโครงการ” นายเกชา กล่าว

 

“การได้ร่วมทำงานกับ MQDC ซึ่งดำเนินงานภายในหลักการ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ทำให้อีอีซี – ดีทีได้มีโอกาสช่วยพัฒนาระบบพลังงานและระบบสาธารณูปโภคในแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด   เช่น ระบบทำความเย็นรวมศูนย์ (district cooling system) และ อาคารสาธารณูปโภคส่วนกลาง (CUP) รวมถึง “หุบความเย็น” (cooling basin) ที่ใช้คุณลักษณะของการออกแบบภูมิสถาปัตย์เพื่อสร้างสภาวะภูมิอากาศที่เย็นสบาย จากความร่วมมือในการพัฒนาดังกล่าวนี้ทำให้เราในฐานะผู้รับผิดชอบในการวางผังระบบวิศวกรรม และเป็นผู้ประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดการณ์ว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับโครงการโดยทั่วไป” นายเกชา กล่าว

 

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC กล่าวว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับประเทศต่อไป

 

“แรงบันดาลใจของ MQDC ในการพัฒนาโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ คือการสร้างเมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการเมืองแห่งแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เชื่อมกับธรรมชาติ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จะทำให้โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมการประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงได้รับการรับรองปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

 

“นอกจากนี้เราจะสนับสนุนโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้เป็นพื้นที่นำร่องในการสนับสนุนทางด้านวิชาการในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย” นายกิตติพันธุ์ กล่าว

 

พิธีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยมีตัวแทนจากทั้ง 3 องค์กรได้แก่นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ จาก MQDC นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย จาก อบก. และนายเกชา ธีระโกเมน จากบริษัทอีอีซี – ดีที กรีน พาวเวอร์ จำกัด ร่วมลงนาม

 

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

โนเบิล สเตท 39

ควินทารา คีเนท รัชดา 12

คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค

"KHUN by YOO inspired by Starck" คือเรื่องราวของความ...

11 January, 2020

คิว ประสานมิตร

ทำเลที่ตั้งของโครงการ Q Prasarnmit ถ้าดูในความ Prime...

30 November, 2019

ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40

IDEO MOBI SUKHUMVIT 40 (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 40) เป็...

29 November, 2019

เดอะ ซอนเน่ ศรีนครินทร์ บางนา

บ้านแบบ Luxury Duplex Home คือ เทรนด์การออกแบบบ้านที...

18 November, 2019

แซมพ์ บิลเดอร์ (SAMPS Builder) บริษัทรับสร้างบ้าน ที่มุ่งเน้นสร้างบ้าน สร้างอาคารทุกประเภท ที่มีมาตรฐานระดับสากล ส่งน้องใหม่ “คราวน์ (CROWN)” ลุยธุรกิจรับสร้างบ้าน หวังติดปีกให้ บ.แม่และธุรกิจในเครือ ก้าวสู่บริษัทรับสร้างบ้านอันดับต้นๆ ของไทย นำจุดแข็งด้านการออกแบบรูปแบบบ้านที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย พร้อมลุยสร้างแบรนด์ผ่าน online และ offline เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้างบ้านเองในระดับราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้า CROWN โดยเฉพาะ หวังยอดจองปีนี้ 500 ลบ. ยอดทำสัญญา 375 ลบ.

23 January, 2020