รีวิวศาลพระภูมิ! เทรนด์ไหนกำลังมา โดยไม่ขัดกับหลักศรัทธาที่มีมาแต่ดั้งเดิม

wipawan khampuwiang 05 May, 2020 at 13.41 pm

ถ้าถามถึงความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยต่างๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นความเชื่อที่ว่า บ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นจะมีผีเจ้าที่เจ้าทางคอยปกปักษ์รักษา คอยดูแล คุ้มกันไม่ให้เกิดสิ่งชั่วร้ายขึ้นกับบ้านหลังนั้นๆ และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแก่สมาชิกในบ้าน เพราะฉะนั้นการตั้งศาลไว้ภายในที่อยู่อาศัยของคนไทยหลักๆ ก็จะมี ศาลพระภูมิ, ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ ที่เป็นการเชิญให้สิ่งเร้นลับหรือผีบ้านผีเรือนได้มีที่อยู่เป็นที่เป็นทางและการแสดงถึงความเคารพต่อเจ้าที่ สะดวกต่อการบูชา ให้มีความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในทุกด้านอีกด้วย

 

ซึ่งการตั้งศาลพระภูมินั้น เป็นการนำแนวคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่า พระอิศวร ทรงมีวิมาน ประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ ซึ่งศาลพระภูมินั้นเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุมาศวิมานของ พระอิศวร และการตั้งศาลพระภูมิ ตามความคิดในเรื่องบ้านเรือนของคนไทย จึงมีเสาเดียว ทำให้ศาลพระภูมิถือเป็นวัฒนธรรมพิธีกรรมแบบโบราณของไทย โดยจะทำการตั้งศาลเมื่อปลูกบ้านใหม่ หรือย้ายที่อยู่เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน แล้วจึงอัญเชิญ พระภูมิมาสถิติที่ศาลพระภูมิเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้าน และบริวารให้อยู่อย่างเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน

ภาพจากร้านโชคนำศิลป์ : https://bit.ly/2WefYtk

 

ศาลที่คนไทยนิยมนำมาตั้งไว้ภายในที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล มีอยู่หลายประเภทที่แตกต่างกันไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คงจะเป็นเพื่อความสบายใจ และช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้านนั่นเอง ประเภทของศาลมีดังนี้

 

ศาลพระพรหม

พระพรหมมี 4 พักตร์ 4 ทิศ และคำว่าพรหม หมายถึง ความเจริญ, ความกว้างขวาง, ความขยายตัว หรือความเบิกบาน ดังนั้นตามคติและวัตรปฏิบัติต่างๆ ซึ่งผู้บูชาพระพรหมและทำความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งศาลพระพรหมคือ ไม่ควรถูกบัง จึงเหมาะกับ 4 แยก หรือโรงงานขนาดใหญ่ไม่เหมาะกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ภาพจาก : https://variety.thaiza.com/dhamma/319831/

 

ศาลเจ้าที่

ศาลเจ้าที่ คือ เป็นเหมือนเจ้าของเดิมที่อยู่ตรงนั้นมานานก่อนที่จะมีสิ่งปลูกสร้าง โดยจะมีแบบ 4 หรือ 6 เสา ในสมัยโบราณเชื่อว่าจะมีเจ้าที่ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกป้องดูแลผู้อาศัยให้ปลอดภัย ซึ่งการตั้งหรือจัดวางนั้น มักจะตั้งไว้คู่กันกับศาลพระภูมิ

ภาพจาก : https://bit.ly/3bR0bHB

 

ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิมีเพียงเสาเดียว ซึ่งการตั้งศาลพระภูมิ เจ้าบ้านจะต้องไปปรึกษาผู้รู้ โดยเริ่มจากการตรวจ ดูฤกษ์ยาม เจ้าพิธีจะนำ วัน/เดือน/ปีเกิดของเจ้าของบ้านมาดูประกอบ เพื่อให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ซึ่งการตั้งศาลพระภูมินั้นจะต้องหันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเท่านั้นและจะขึ้นกับองศาเป็นหลักอีกด้วย

ภาพจาก : https://bit.ly/3d4t9Ej

 

ศาลตี่จู๋เอี๊ยะ

ตี่จู๋เอี๊ยะ เป็นเทพเจ้าที่ของชุมชน ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ ตามความเชื่อของศาสนาพื้นบ้านจีนรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยปัจจุบัน เห็นได้ทั่วไปในบ้านของคนไทยเชื้อสายจีนแต่นิยมตั้งไว้ภายในบ้าน ไม่เหมือนกับการตั้งศาลพระภูมิที่อยู่นอกตัวบ้าน

ภาพจาก : https://bit.ly/2YlLlVE

หลักการตั้งศาลพระภูมิที่ถูกต้อง คือ การตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน ห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน ถ้าหากไม่มีบริเวณพื้นดินจริงๆ เนื่องจากอยู่ในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้ เจ้าของบ้านควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ และตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านลงมาทับศาลพระภูมิได้ ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้คือ พราหมณ์และผู้สืบทอดการทำพิธีจากพราหมณ์ และเมื่อตั้งศาลพระภูมิและทำพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องแล้ว เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมให้พระภูมิมีพลังในการดูแลคนในบ้านให้ประสบความสุขและความเจริญได้อย่างเต็มที่

 

ทิศทางที่ดี มีดังนี้ ทิศที่ดีเป็นอันดับ 1 คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศที่ดีเป็นอันดับ 2 คือ ทิศตะวันออก, ทิศที่ดีเป็นอันดับ 3 คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศต้องห้ามคือ ทิศตะวันตกและทิศใต้

 

โดยการตั้งศาลต่างๆ ไว้ภายในบ้านนั้น พ่วงมาด้วยเรื่องของความเชื่อเป็นหลัก จะเห็นการตั้งศาลพระภูมิและศาลอื่นๆ ได้จากบ้านของคนภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ว่ามีแค่คนภาคกลางเท่านั้นที่มีความเชื่อในเรื่องของผีบ้านผีเรือนที่คอยดูแลบ้าน คนไทยที่อยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ ก็มีความเชื่อในเรื่องเช่นกัน แต่อาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง ที่เกี่ยวกับพื้นที่ในบ้าน ค่าใช้จ่าย และขอคำปรึกษาจากผู้รู้ในขั้นตอนต่างๆ ที่มีความยุ่งยาก จึงอาจมีการบอกกล่าวกับผีบ้านผีเรือนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การตั้งศาลพระภูมิแทน อย่างเช่น การมีห้องพระไว้ในบ้าน

 

และในเรื่องความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิ อ้างอิงมาจากบทความเรื่อง ศาลพระภูมิฮิปสเตอร์ ศรัทธาที่มาพร้อมความเก๋ ของโพสต์ทูเดย์ ที่มีใจความว่า “ความศรัทธาในเรื่องพระภูมิเจ้าที่นั้น ฝังผนึกแน่นอยู่ในสังคมไทยที่พุทธกับพราหมณ์เดินไปด้วยกันตั้งแต่ยุคโบร่ำโบราณ จนถึงปัจจุบันศาลพระภูมิได้เปลี่ยนโฉมหน้าและรูปแบบจากประเพณีนิยม หรือเทรดิชั่นดั้งเดิมสู่ความร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นแบบโมเดิร์นยุคใหม่ประยุกต์ให้ทันสมัยเข้ากับสถาปัตยกรรมของบ้าน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิตเป็นศาลพระภูมิแนวใหม่ หรือแม้กระทั่งเป็นศาลพระภูมิสั่งทำพิเศษให้เหมาะกับตัวบ้านหรืออาคารโดยเฉพาะ ไม่เหมือนใคร เรียกศาลพระภูมิฮิปสเตอร์ก็ว่าได้

ภาพจาก : https://lampang.cad.go.th/ewt_news.php?nid=2837&filename=index_60

 

และเมื่อต้องสร้างที่อยู่อาศัยหรือตั้งกิจการใหม่ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตั้งศาลพระภูมิ ที่ถือว่าเป็นของคู่บ้านของคนไทยที่ขาดไม่ได้ และในปัจจุบันก็มีเป็นธุรกิจขายศาลพระภูมิเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อของสังคมไทยและยังได้ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยธุรกิจในรูปแบบนี้สามารถขายได้เรื่อยๆ เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ยังเข้าวัด ทำบุญกันอยู่ จึงทำให้ศาลพระภูมิขายได้อยู่ตลอดและยังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของผีบ้านผีเรือน เทวดาที่คอยปกป้องที่อยู่อาศัย ไม่เพียงเท่านั้นบางร้านที่ขายศาลพระภูมินั้นยังมีบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน อย่าง การดูฤกษ์ยามในการตั้งศาลต่างๆ การหาทำเลในบริเวณบ้านที่เหมาะสมสำหรับตั้งศาลพระภูมิ และการเลือกเฉดสีของตัวศาลเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านและสมาชิกครอบครัว ในสมัยก่อนศาลต่างๆ มีราคาเริ่มต้นที่หลักพัน แต่ตอนนี้ราคาตามขนาดและการดีไซน์ใหม่ๆ พุ่งสูงในหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนทีเดียว

 

ไม่เพียงเท่านั้น ธุรกิจร้านขายศาลพระภูมิได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและทันต่อสังคมโซเชียลมากขึ้น โดยมีการทำหน้าเพจและเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาดูสินค้าที่มีภายในร้าน สามารถติดต่อซื้อ-ขายกันได้ ทำให้สะดวกกับลูกค้าที่ไม่มีเวลาว่างเข้ามาที่ร้านเองและเป็นข้อดีของทางร้านที่จะได้โปรโมทร้านให้เป็นที่รู้จักทั้งคนไทยและต่างชาติอีกด้วย

ภาพจาก : http://pooserm.blogspot.com/p/blog-page_3.html

 

และมีกรณีของชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบของตัวศาลพระภูมิเช่นกัน ซึ่งบางคนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธและไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของเจ้าที่ที่คอยปกป้องที่อยู่อาศัย ก็อาจจะซื้อศาลไปเพื่อใช้ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน โดยไม่ได้ทำพิธีกรรมเหมือนกับของคนไทย ยกตัวอย่างกรณีของ เดวิด เบ็คแฮม และภรรยา ไปเลือกซื้อศาลพระภูมิ โดยนำขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่ประเทศอังกฤษจำนวน 4 หลัง ในปี 2003 ข่าวนี้เป็นที่ฮือฮากันมากในช่วงนั้น และยังถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกอีกด้วย

ภาพจาก : https://pantip.com/topic/31014294/page2 และ BBC

 

แต่ถ้าพูดในเรื่องของการออกแบบศาลพระภูมินั้น ทุกคนก็จะนึกถึงศาลพระภูมิที่ทำมาจากปูน มีเสาเดียว และหน้าตาคล้ายกับอุโบสถของวัดไทย เป็นแบบสไตล์ไทยโบราณ ทำด้วยปูน หรือไม้ ต่อมาเป็นหินแกะสลักจากหินอ่อน ซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปตามบ้าน และทุกร้านที่ทำธุรกิจในแนวนี้ แต่ทุกวันนี้การออกแบบไม่ได้เน้นไปที่รูปแบบเดิมอีกแล้ว ทุกอย่างนั้นพัฒนาไปตามยุคสมัย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ไม่จำเจ และยังเข้ากับสไตล์ของที่พักอาศัย อย่าง บ้านและคอนโดมิเนียม ทำให้เกิดขึ้นเป็นศาลพระภูมิสไตล์โมเดิร์นที่เข้ากับบ้านแบบโมเดิร์น ล้ำสมัย ของคนในปัจจุบันนี้นั่นเอง

 

ซึ่งไม่ใช่เพียงการออกแบบที่แหวกแนวไปจากศาลพระภูมิแบบเดิมที่เคยใช้กันมาในอดีต แต่ต้องให้ผู้ซื้อมองเห็นถึงเค้าโครงเดิมที่ยังเป็นศาลพระภูมิอยู่ เนื่องจากเป็นการออกแบบใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจผู้ซื้อ แต่ถ้าแหวกแนวไปมากกว่าศาลพระภูมิรูปแบบเดิม ลูกค้าอาจจะไม่กล้าทำการซื้อขายกับทางร้านเพราะกลัวว่าจะทำพิธีกรรมแบบเหมือนศาลในรูปแบบเดิมไม่ได้  และนักออกแบบจะต้องคำนึงถึงการใช้งานได้จริง และความทนทานของศาลพระภูมิที่ต้องตั้งไว้ด้านนอกของตัวบ้าน ที่จะเจอทั้งฝนตก และอากาศที่ร้อนจัดนั่นเอง เรามาดูกันว่าการออกแบบศาลต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ มีแบบไหนกันบ้าง เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้กับคนที่เพิ่งซื้อบ้าน สร้างกิจการใหม่เป็นของตัวเอง จะได้เลือกในแบบที่เข้ากับที่อยู่อาศัยมากที่สุด

 

ศาลแบบโมเดิร์น

มีทั้งแบบสีขาวมุกแก้ว เพิ่มความโดดเด่นด้วยการพ่นเคลือบเงา ทำให้ตัวศาลมีความเงาและดูมีมิติมากขึ้นกว่าแบบเดิม หรือชอบแบบสีขาวล้วนที่ดูเรียบๆ ก็สามารถสั่งทำได้ตามต้องการ ราคาเริ่มต้น 30,000 – 100,000 บาท

ภาพจาก : https://www.facebook.com/sanmodern88/

ภาพจาก : https://www.facebook.com/intrasilp666/

 

ศาลแบบโรมัน

จำลองมาจากเสาโรมันแบบกรุงเอเธนส์ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นศาลพระพรหม เนื่องจากพระพรหมมี 4 พักตร์ หัน 4 ทิศ และศาลก็เปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน เช่นกัน ราคาเริ่มต้น 10,000 – 60,000 บาท

ภาพจาก : https://bit.ly/2KQYiil

ภาพจาก : https://bit.ly/2WbOogk

 

ศาลแบบกระจก

ออกแบบโดยการใช้กระจกเป็นหลังคาแทนแบบเดิมที่เป็นปูน ทำให้มองเห็นด้านในได้รอบด้าน และจะเน้นเป็นกระจกสีเขียวมรกตให้ดูสวยงาม

ภาพจาก : https://www.facebook.com/holyplus/

ภาพจาก : http://www.intrasilp96.com/index.php?lay=show&ac=photo_view&event_id=16103

 

ศาลแบบบ้านจริง

มีรูปทรงเหมือนบ้านสมัยใหม่ มีพื้นที่กว้างและถูกแบ่งเป็นสัดส่วนเหมือนบ้านจริงแต่ถูกย่อส่วนลงมา สามารถทำพิธีกรรมได้เหมือนกับศาลพระภูมิทั่วไป ถือว่าเป็นบ้านของเทวดาที่สวยงามอีกแบบ ราคาเริ่มต้น 9,000 – 70,000 บาท และอาจมีราคาสูงกว่านี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกแต่ง

ภาพจาก : http://www.naibann.com/22-spirit-house-ideas-by-the-angel-home/

 

ส่วนใครที่กำลังจะซื้อบ้านใหม่และกำลังมองหาร้านขายศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ หรือศาลตา-ยาย ทั้งที่ได้อ่านข้อมูล ทำความเข้าใจในเรื่องนี้มาคร่าวๆ แล้ว แต่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะซื้อจากร้านไหนดี เรามีร้านขายศาลพระภูมิมาแนะนำให้ดูรูปแบบตามความต้องการ ดูราคาตามที่ได้ตั้งงบไว้ หากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มติมก็ทักไปถามทางร้านได้เช่นกัน สามารถใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจได้อีกด้วยนะ

 

HOLYPLUS

ร้าน HOLYPLUS ต้นแบบศาลพระภูมิโมเดิร์นเจ้าแรกของประเทศ ศักดิ์สิทธิ์ ประณีต สวยงาม ทันสมัย กลมกลืนกับอาคารสมัยใหม่ และศาลทุกรุ่นของ HOLYPLUS ยังได้รับ “สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” มีสินค้ามากมาย ทั้ง ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย อีกทั้งยังมีผลงานการติดตั้งศาลพระภูมิกับบริษัทชื่อดังอีกหลายแห่ง

โทร. : 02-911-9880

เว็บไซต์ : https://holyplus.starttosite.com/

Facebook : https://www.facebook.com/holyplus/

 

ร้านโชคนำศิลป์

ร้านโชคนำศิลป์ ได้เปิดกิจการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 และมีรูปแบบให้ลูกค้าเลือกไม่ต่ำกว่า 100 แบบ มีพนักงานไปดูสถานที่ พร้อมตีราคาที่หน้างานได้ทันทีทั้งนี้ และทางร้านยังมีสถาปนิกไว้คอยให้คำแนะนำ ในการออกแบบศาลพระภูมิ การเลือกสี ให้เหมาะสมกับอาคาร บ้านของลูกค้า และมีสินค้าอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเจดีย์ กลุ่มสินค้าตกแต่งสวน และกลุ่มโต๊ะสนาม อีกทั้งเจ้าของร้านยังได้เป็นแขกรับเชิญในเรื่องเกี่ยวกับศาลพระภูมิหลายรายการ

โทร. : 02-457-4414-6

เว็บไซต์ : https://chokenumsin.co.th/

Facebook : https://www.facebook.com/chokenumsin/

 

ร้านทรัพย์มั่งมี

จำหน่ายศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลพระพรหม สีขาวมุกแก้ว พ่นเคลือบด้วยระบบพ่นสีรถยนต์ หนา 8 ชั้น เนื้องานเรียบเนียน สว่างใส เงาประกาย เพิ่มความโดดเด่นด้วยการพ่นเคลือบเงา พ่นเคลือบเกล็ดประกายรุ้ง ทำให้ตัวศาลมีความเงาและดูมีมิติมากขึ้น สินค้าสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการของลูกค้า บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โทร. : 090-801-0234

เว็บไซต์ : http://www.sanpapoomdesign.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Submangmee/

 

บริษัท ศรีทัยแกรนิต จำกัด

ขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลตา-ยายหินอ่อน ทรงไทย ไทยประยุกต์ และทรงโมเดิร์น ตัวศาลผลิตขึ้นจากหินอ่อนและหินแกรนิตสีธรรมชาติ จากแหล่งกำเนิดหินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทึบตัน สวยงาม คงทน แข็งแรง ทนนานนับร้อยปี ถูกต้องตามหลักมงคล ทางบริษัทฯ มีทุกแบบ ขนาด สี และรับปรึกษา ออกแบบ สั่งทำ ตกแต่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการ จำหนายในราคาโรงงานผู้ผลิต-นำเข้า

โทร. : 02-887-8895

เว็บไซต์ : https://www.srithaigranites.com/

 

ถ้าต้องการที่จะตั้งศาลพระภูมิและศาลต่างๆ ไว้ที่บ้าน ควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเป็นอันดับแรกว่ามีอะไรบ้าง รู้จักจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากก่อนที่จะมีการติดตั้งศาลต้องมีการเคลียร์พื้นที่ในบริเวณบ้านเพื่อเทพื้นและหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งศาล และเจ้าของบ้านควรเลือกศาลตามความต้องการของตนเอง หรือขอคำแนะนำจากผู้รู้ถึงศาลว่าต้องเลือกแบบไหนให้เหมาะกับตนเอง เพื่อความเหมาะสมและยังทำให้เกิดสิริมงคลต่อคนในครอบครัวและที่อยู่อาศัยมากที่สุด

wipawan khampuwiang

wipawan khampuwiang

จบทางด้านภาษาไทยและชอบงานเขียน ชอบอ่านและดูรูปภาพรีวิวบ้าน คอนโดต่างๆ เบื่อกับการอยู่ห้องทั้งวันแบบไม่มีอะไรทำ ฉะนั้นงานอดิเรกก็เลยชอบหาที่เที่ยวและถ่ายภาพ

เว็บไซต์

ควาริทซ์ พระราม9

ไอดีโอ รัชดา – สุทธิสาร

นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง

โครงการ Nue Noble Fai Chai-Wang Lang (นิว โนเบิล ไฟฉ...

16 September, 2020

เซอเลส อโศก

CELES Asoke คือโครงการ Luxury Condo พร้อมอยู่โครงการ...

14 September, 2020

ศุภาลัย พรีเมียร์ สี่พระยา-สามย่าน

ศุภาลัย พรีเมียร์ สี่พระยา-สามย่านเป็นตัวเลือกที่ดีท...

11 September, 2020

อารมณ์ วงศ์อมาตย์

AROM WONGAMAT (อารมณ์ วงศ์อมาตย์) เป็นโครงการคอนโดมิ...

31 August, 2020