“เซ็นทรัลพัฒนา” ชูความสำเร็จผู้นำอสังหาฯ ไทย คว้า 3 รางวัล ด้าน Innovative และ Attractive Employer จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024

เกริก บุณยโยธิน 12 February, 2024 at 15.55 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


– ตอกย้ำความสำเร็จของโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตสู่ “The Ecosystem for All” โดยมีธุรกิจศูนย์การค้าเป็นหัวใจสำคัญ เชื่อมโยงกับธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คน 360 องศา

– ผลงานโดดเด่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลคว้ารางวัล The Most Innovative ในสาขา Shopping Centre ชูแนวคิด Dynamism ไม่หยุดนิ่งในการนำเทรนด์และนวัตกรรมตอบโจทย์ลูกค้า

– ให้ความสำคัญกับการ “พัฒนาคน” คว้าถึง 2 รางวัล The Most Attractive Employer Awards (จากกลุ่มคน First Jobber อายุน้อยกว่า 30 ปี) และรางวัล The Most Attractive Employer Awards (จากกลุ่มคน Non-First Jobber อายุมากกว่า 30 ปี)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทย และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล, โครงการที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงานทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Imagining better futures for all’ คว้า 3 รางวัลจากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024 ได้แก่ รางวัล The Most Innovative สาขา Shopping Center สุดยอดองค์กรผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้นำเทรนด์และนวัตกรรมต่างๆ พัฒนาศูนย์การค้าอย่างโดดเด่น พร้อมด้วยรางวัลสะท้อนเสียงคนรุ่นใหม่ The Most Attractive Employer Awards (First Jobber) และรางวัล The Most Attractive Employer Awards (Non-First Jobber) สุดยอดองค์กรที่เด็กจบใหม่-กลุ่มวัยทำงานอายุ 30 ปีขึ้นไปอยากทำงานด้วยมากที่สุด โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer และนายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ Chief People Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัล

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและผูกพันสร้าง Brand Love ในใจของคนไทยมานาน 44 ปี เรามีบทบาทเป็น Place & Experience Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคตที่บุกเบิกและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านการพัฒนาโครงการและยกระดับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย โดยจากจุดแข็งของการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ วิวัฒนาการสู่โมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ‘The Ecosystem for All’ ซึ่งธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นหัวใจหลักของ Ecosystem ยังเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้ครบ 360 องศา เชื่อมต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมได้อย่างครบวงจร พร้อมด้วยการเติมเต็ม New Assets เข้ามาในระบบ อย่างล่าสุดกับการลงทุนส่งเสริม Digital Transformation ผ่านธุรกิจ Data Centre โดยจากมิติของการเป็น Place Maker ยังเชื่อมไปสู่การพัฒนาคน ส่งเสริม Local Wealth กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพใหญ่ของผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยโรดแมป NET Zero 2050 เพื่อให้เราเป็น Ecosystem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อทุกคน”

นำเทรนด์สร้าง Global Experience ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

รางวัลครั้งนี้ ตอกย้ำความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะผู้นำเบอร์หนึ่งนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัล แลนด์มาร์คที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยตัวอย่างผลงานไฮไลต์ เช่น งาน centralwOrld Bangkok Countdown 2023 – Times Square of Asia ที่เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์คเคาท์ดาวน์ใจกลางเมือง การยกระดับเมืองไทยเป็น Pride Month Celebration ผ่านงาน Thailand’s Pride Celebration 2023 “Pride For All” ปักหมุดแลนด์มาร์กทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลหลายสาขาทั่วประเทศ ตลอดจนการเป็นผู้ริเริ่มนำคาแรคเตอร์ระดับโลก ทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย มาสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยทั่วประเทศได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดได้สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียกับครั้งแรกของการนำโชว์ “Pikachu Dance” ส่งตรงจากญี่ปุ่น โดย Event Designer ระดับโลก ไปสร้างรอยยิ้มและความสุขของคนไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ขยายความแข็งแกร่งของศูนย์การค้าไปสู่กลุ่มธุรกิจในเครือต่างๆ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น อาคาร centralwOrld Offices ขึ้นแท่นผู้นำทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building รวมถึง เซ็นทรัลพัฒนา ได้รับเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ระดับ GOLD ซึ่งทั้งหมดล้วนสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างและพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพผู้คนและชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ Chief People Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจจากคนภายนอกที่มีต่อองค์กร และผลลัพธ์ที่ดีของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับยึดถือและปฏิบัติ เพื่อมีเป้าหมายในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในการเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน ภายใต้ค่านิยมองค์กร 4 ประการ ได้แก่ 1. Positivity คิดสร้างสรรค์ ทำสิ่งดี 2. Dynamism พัฒนาสิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง 3. Customer Champions ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ และ 4. Community at Heart ก้าวไปด้วยกัน ผูกพันยั่งยืน ซึ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า (Imagining better futures for all) ร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน”

เผยจุดเด่น 3 ข้อ ที่ดึงดูดให้พนักงานต้องการร่วมงานกับ เซ็นทรัลพัฒนา

ปัจจัยที่ทำให้ เซ็นทรัลพัฒนา กลายเป็นองค์กรที่คนอยากร่วมงานมากที่สุด มี 3 ข้อหลักๆ คือ 1. ธุรกิจมีความหลากหลายที่มากกว่าศูนย์การค้า โดยเซ็นทรัลพัฒนามีบทบาท Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่ที่มากกว่าศูนย์การค้า เพราะมีทั้งธุรกิจคอมมูนิตี้ มอลล์, ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศที่มีการเติบโตและประสบความสำเร็จ ฉะนั้นจึงเป็นองค์กรที่สามารถสร้างโอกาสให้พนักงานเก่งๆ และผู้ที่สนใจเติบโตได้ 2. บรรยากาศการทำงานเป็นทีมสุด Work! บรรยากาศการทำงานของเซ็นทรัลพัฒนาเน้นการทำงานเป็นทีมที่ร่วมแรงร่วมใจกัน และ 3. องค์กรมี purpose มากกว่าแค่สร้าง profit ผ่านแนวคิด Imagining better futures for all ที่จะสร้าง Value ให้กับชุมชน สังคม ประเทศ

 

#CentralPattana #Imaginingbetterfuturesforall #เซ็นทรัลพัฒนา #เซ็นทรัลเวิลด์ #centralwOrld

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

นิว เวิร์ส กรุงเทพกรีฑา

นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น

ริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค

วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมสุดฮอตชื่อโ...

29 January, 2024

วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน

Whizdom Craftz Samyan คือโครงการที่มอบ 5 องค์ประกอบพ...

4 December, 2023

นาวว์ เมกา

หากจะพูดถึง NOWW MEGA (นาวว์ เมกา) ในพื้นที่ของ Maga...

14 November, 2023

แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ

ย่านจรัญเป็นย่านที่มี transformation หรือมีการเปลี่ย...

13 November, 2023

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง