“เคหะสุขประชา” ผนึก “ม.เกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ ยกระดับความรู้ เสริมทักษะประชาชนในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

เกริก บุณยโยธิน 23 January, 2023 at 17.12 pm

“เคหะสุขประชา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” สร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ พร้อมร่วมกันสร้างโครงการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาความรู้ โดยจะดึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสนับสนุนงานวิชาการด้านต่าง ๆ นำสู่การสร้างระบบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า วัตถุประสงค์หลักของเคหะสุขประชาคือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับการเคหะแห่งชาติภายใต้กระบวนการและแผนงานที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีการผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ โดยในส่วนงานวิชาการ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ อย่าง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างระบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืน

 

“บันทึกข้อตกลงทางวิชาการของเคหะสุขประชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 6 รูปแบบอาชีพหลักในโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ คือ อาชีพเกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, ตลาด, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง, การบริการในชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ มีความทันสมัยเป็นสากล เพื่อนำสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัย และสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมที่ดี ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง พร้อมเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป”

แผนงานหลักที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกัน จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง เพื่อดึงศักยภาพของผู้อยู่อาศัยได้ตรงตามแนวทางอาชีพที่มี ตลอดจนยังมีการร่วมกันดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะที่ช่วยสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้รอบด้าน ตามที่เคหะสุขประชาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นสมควร อีกทั้งยังมีการร่วมกันรับผิดชอบงานด้านการประสานงานผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เข้ามาสนับสนุนงานด้านวิชาการต่าง ๆ ในโครงการอีกด้วย

ทั้งนี้ เคหะสุขประชา ยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายใต้บริษัท อย่าง “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” หรือ DEET เข้ามาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำหนดสถานที่จัดโครงการ การแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการฝึกอบรม การเรียกตัวผู้ที่มีคุณสมบัติรับการฝึกอบรม การกำกับดูแลให้ผู้สมัครรับการฝึกอบรม ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและระเบียบของโครงการบ้านเคหะสุขประชา รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอื่น ๆ แก่ผู้สมัครรับการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์

เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร

วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า

โดยทาง MQDC เลือกที่จะนำแบรนด์ COEX มาลงที่ย่านปิ่นเ...

22 December, 2022

มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า

การอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ ที่ประกอบด้วยสมาชิ...

6 December, 2022

พาร์ค 168 อ่อนนุช 19

Park 168 อ่อนนุช 19 ชวนหยุดพักด้วยการออกแบบการอยู่อา...

23 November, 2022

มอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา

เป็นบ้านระดับ Super Luxury ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ The...

23 November, 2022