What’s on Bangkok: Bangkok Design Week 2019

Pawanrat D 01 February, 2019 at 19.13 pm

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับเทศกาล Bangkok Design Week 2019 เทศกาลที่จะพาคุณเปิดโลกแห่งความสร้างสรรค์ของผลงานการออกแบบระดับประเทศเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า400,000 คน และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการถึง 280 พร้อมทั้งช่วยจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ และสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ให้กับกรุงเทพฯ รวมถึงประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านงานออกแบบและการจัดเทศกาลในระดับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มุ่งหวังให้งานเทศกาลฯ ดังกล่าว กลายเป็นเทศกาลประจำปี และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ และเป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ภาพ https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/


โดยในปีนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี จับมือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมจัดเฟสติวัลงานออกแบบระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์และผู้ผลิตที่สามารถหยิบยกและเชื่อมโยงส่วนผสมต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ จากทั้งในท้องถิ่นและระดับสากล จากการเรียนรู้ร่วมกับคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ สู่การปรับรูปลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของแนวคิดสร้างสรรค์ตลอดจนสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ กว่า 500 กิจกรรม รวมถึงผลงานจากนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการกว่า 1,000 รายแบ่งเป็น 5 หมวดกิจกรรม ได้แก่

 

1. งานจัดแสดงผลงานในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการ (Showcase & Exhibition)

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก อาทิ

CIRCULAR FACTORY by GC

โรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่มุ่งเน้นการผลิตและใช้พลาสติกแบบหมุนเวียน ด้วยการบริหารจัดการการผลิตและการบริโภคให้เกิดการ ใช้ซ้ำ ใช้นาน และ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้งานที่จะก่อให้เกิดปัญหาขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของ

นิทรรศการรวบรวมเก้าอี้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบ จาก 30 ชิ้นจากหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

 

2. งานสัมมนาทางความคิดและกิจกรรมทอล์ค (Talk & Workshop)

กิจกรรมเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกัน

การบรรยาย

Design your Passion…

Design your life…

Design your city…

โดย อาจารย์กชกร วรอาคม

การออกแบบอย่างมีจุดหมาย การออกแบบคือการตัดสินใจ การออกแบบใช่เพียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ แต่การออกแบบ คือ การช่วยให้การตัดสินใจในชีวิต รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ รวมถึงเมืองดีขึ้นได้อย่างไร

ท่ามกลางปัญหาชีวิต ในเมืองที่กำลังจะจม เราทำอะไรได้บ้าง กับ การใช้การออกแบบในการแก้ปัญหา ท่ามกลาง สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน จะทำอย่างไรให้เมือง เป็นเมืองน่าอยู่ หากนักออกแบบสามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้โดยคำนึงและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เมืองจะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นท่ามกลางตึกสูง พื้นที่สีเขียวจะช่วยบำบัดเมืองบำบัดคนบำบัดเมือง สร้างสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมไปด้วยกัน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

Untold Stories of Thai Coffee

โดย ROOTS

ROOTS โรงคั่วขนาดเล็กและร้านกาแฟที่คลั่งไคล้ในเรื่องของกาแฟและมุ่งเสิร์ฟกาแฟที่ไม่ได้แค่รสชาติดี แต่ยังเป็นกาแฟที่เต็มไปด้วยความตั้งใจที่ดีที่อยากพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้ดีขึ้น

ร่วมทำความรู้จักกับเรื่องราวของกาแฟไทยตั้งแต่ต้นจนแก้วที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงที่มา ความหมาย และคุณค่าของกาแฟไทยมากขึ้นผ่านหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพูดคุยกับ ทีม Roots ในเรื่องของกาแฟไทย ชมภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Good from the Roots เพื่อร่วมค้นหาความหมายของคำว่ากาแฟที่ดีว่าแท้จริงแล้ว เป็นอย่างไร และร่วม cupping กาแฟไทยจากหลากหลายแหล่งปลูกในไทยที่ผ่านกาแฟแปรรูปในวิธีที่แตกต่างกันเพื่อเข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปและรสชาติของกาแฟไทยมากขึ้น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ

30 คน / คนละ 200 บาท

 

3. โครงการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม (Creative District)

กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม และการปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง โดยจะมี ไฮไลท์ที่น่าสนใจได้แก่

River Arch

โดย Korakot Design

Lighting design โดย SEAM Design

Lighting equipment สนับสนุนโดย บริษัท อิลลูสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ หลากหลายรูปทรงมาดัดให้โค้ง และใช้เชือกป่านมัดสานกัน ด้วยเทคนิคการผูกและมัดที่เกิดจากการนำทักษะการทำว่าวของก๋งที่เคยเล่นในวัยเด็กมาเป็นภูมิปัญญา ผลิตโดยช่างฝีมือชาวประมงชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผนวกกับดีไซน์สร้างสรรค์สมัยใหม่ ในรูปทรงของซุ้มคลื่นน้ำหลายจังหวะ สะท้อนเป็นร่มเงาบนเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือด่วนสี่พระยาเข้ากับพื้นที่ย่านเจริญกรุง  สถานที่ : ซอยท่าเรือด่วนสี่พระยา

Safety Environment: Jelly Fish Mission

โดย Lighting Designer Group

การแก้ปัญหาเส้นทางการสัญจรที่มีความมืดเปลี่ยว ด้วยการออกแบบ Interactive lighting ที่นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ แต่ยังมีลูกเล่นสร้างสรรค์ที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับการสัญจรยามค่ำคืน

 

4. กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาพยนตร์ ดนตรี (Event & Program)

กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house) และการจัดกิจกรรมทัวร์ อาทิ

Terrarium Workshop

โดย Tiny Tree

กิจกรรมจัดต้นไม้ในขวดแก้ว เรียนรู้การจำลองระบบนิเวศน์แบบป่าฝน และสร้างสวนขนาดเล็ก พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวในแบบของตัวเอง

31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ Creative Market ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง

ค่าอุปกรณ์ 450 บาท/คน  (สามารถนำชิ้นงานกลับบ้านได้)

สมัครได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/diyactivities

ภาพยนตร์สารคดี “Silk Reflection”

โดย Jim Thompson

ภาพยนตร์สารคดีที่ร้อยเรื่องจากเหตุของความไม่รู้ ไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส สะท้อนข้อสงสัย มุมมอง ความคิด ที่แตกต่างกันออกไป ของบุคลากรหลายแผนกของ จิม ทอมป์สัน ที่เกี่ยวข้องกับคอลเล็กชั่น “Every Colour Under The Sun” (2018) พร้อมกิจกรรมเสวนากับเหล่าผู้อยู่เบื้องหลังผลงานคราฟต์ของ Jim Thompson

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 – 21.00 น.

ณ ชั้น 5 Rooftop Garden (ส่วนสมาชิก) TCDC กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งได้ที่

https://www.zipeventapp.com/e/filmbkkdw2019

พบกับหนุ่มเสียงเท่  ภูมิ วิภูริศ (Phum Viphurit) อีกหนึ่งศิลปินไทยที่ดังไกลถึงต่างแดนกับซิงเกิ้ลสุดฮิตอย่างเพลง Lover Boy มาสัมผัสเสียงอันอบอุ่นของเขาได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 21.15 – 22.00 สถานที่ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

5. ตลาดนัดครีเอทีฟ มาร์เก็ต (Creative Market)

ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่

รูปภาพทั้งหมดจาก https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/ และ https://web.tcdc.or.th/th/Projects/Detail/BKKDW2019

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุงพร้อมทั้งเต็มไปด้วยกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ มากมาย อาทิ

 

CIRCULAR FACTORY by GC โรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่นำเสนอแนวคิดการผลิตและการใช้พลาสติกแบบหมุนเวียน ด้วยการบริหารจัดการการผลิตและการบริโภคให้เกิดการ ใช้ซ้ำ ใช้นาน และ นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการใช้งานที่จะก่อให้เกิดปัญหาขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ลานหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

และจะได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการคัดแยกและแปรรูปเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ผู้ร่วมชมงานยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม D.I.Y. จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลด้วยตัวเองด้วย

นอกจากนี้ก็มีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯเข้าร่วมออกงานด้วยเช่นกันอย่าง แสนสิริที่นำเสนอ ประสบการณ์ดีไซน์ระดับเวิลด์คลาสให้คนไทยทุกคน ได้เข้าถึงแบบอินคลูซีฟ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่า สุนทรียภาพของการดีไซน์และศิลปะนั้น สามารถเติมเต็มและหล่อเลี้ยงจิตใจให้กับทุกคน โดยร่วมกับ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบชวนเข้าสู่โลกแห่งดีไซน์และศิลปะ ในงานเทศกาลงานอาร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2019 ผ่านเส้นสายสนุกซุกซนและสีสันสุดจัดจ้านของ “ซาร่า คอริเน็น” (SARAH CORYNEN)

อิลลัสเตรเตอร์สาวชาวเบลเยียมและนักออกแบบลายกราฟิกชื่อดัง เชี่ยวชาญเทคนิคการใช้หลากหลายวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะ Knitwear การใช้หมึก Black Indian Ink ปากกามาร์กเกอร์สีสัน กระดาษลัง งานพิมพ์ ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งงานคอลลาจแพตเทิร์นที่เป็นเอกลักษณ์ของซาร่า จะเป็นผู้ผสานกลิ่นอายของดีไซน์และแฟชั่นกับนิทรรศการครั้งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในผลงานที่พาย้อนไป นึกถึงความตื่นตาตื่นใจในวัยเด็กในงาน SANSIRI PRESENTS THE ALPHABET OF JOY BY SARAH CORYNEN

ภาพทั้งหมดจาก https://www.facebook.com/sansirifamily/

ศิลปะจัดแสดงและอินสตอลเลชันอาร์ตบนเรือบรรทุกขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างสรรค์โดย Sansiri Club Collection (แสนสิริคลับ คอลเลกชัน) 4 แบรนด์ไลฟ์สไตล์สุดฮิพสำหรับคนรุ่นใหม่ เดอะ ไลน์ (THE LINE), XT, เฮาส์ (HAUS) และเดอะ เบส (THE BASE) พร้อมพบกับครั้งแรกของผลงานคอลแลบส์ร่วมกับ 5 ดีไซเนอร์นักออกแบบหน้าใหม่ของไทยในคอลเลกชันพิเศษลิมิเต็ดเอดิชัน และสตูดิโอเวิร์กช็อปงานคราฟต์สุดชิก วันที่ 26 ม.ค. – 3 ก.พ. นี้ ในวันจันทร์ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.00-19.00 น. ณ ท่าเรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

ภายในนิทรรศการออกแบบระดับประเทศยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพอย่าง SC ASSET บริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯเข้าร่วมออกงานด้วยเช่นกัน โดยครั้งนี้ SC ASSET เปิดมุมมองในงาน Bangkok Design Week 2019 สนับสนุนแนวคิด “Street Scape” งานออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ พร้อมโชว์นิทรรศการ “หมู่บ้านรู้ใจ” ตอบโจทย์ Living Solutions เพื่อ “สร้างคุณภาพชีวิตทุกเช้าที่ดี” และ “รู้ใจ” ผู้อยู่อาศัย และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชน โดยมีแนวคิดเดียวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Design Week 2019 (เทศกาลงานออกแบบที่รวมความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้กรุงเทพฯก้าวไปข้างหน้า) เพื่อค้นหางานออกแบบที่แก้ปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงกับพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Creative District “Street Scape” รวมไปถึงนำเสนอนิทรรศการ “หมู่บ้านรู้ใจ” ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ SC ที่ไม่ควรพลาด โดยร่วมจัดแสดงพร้อมกันในย่านเจริญกรุง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 ก.พ. 62

โดยนางสาวโฉมชฎา กุลดิลก หัวหน้าสายงานฝ่ายสื่อสารและกลยุทธ์แบรนด์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ที่เอสซี แอสเสท เราเชื่อเสมอว่า “ชีวิตที่ดี” สามารถออกแบบได้ ทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นเพียงดีเวลลอปเปอร์ผู้พัฒนาแค่อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตนอกบ้านของลูกค้าด้วย เราเก็บเอาข้อมูล insights และ pain points ต่างๆของลูกค้าในโครงการ รวมถึง Community ในย่านใกล้เคียง นำไปออกแบบ Solutions ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบบ้าน, การสร้าง Digital Platforms ไปจนถึงงานออกแบบพื้นที่สาธารณะ ที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ให้ลูกค้า แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โดยดูได้จากโครงการ Neighbourhood Bangkadi ที่เปิดตัวไปแล้ว”

 

องค์ประกอบในการสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Design Week 2019 ผ่านแนวคิดงานออกแบบพื้นที่สาธารณะ และ Solutions ในด้านต่างๆ ใน 2 ไฮไลท์ ได้แก่

 

Streetscape –

งานออกแบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทางเท้า และป้ายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาประสบการณ์การเดินเข้าถึงในย่านเจริญกรุง ซึ่ง SC ASSET ได้ร่วมสนับสนุนทาง CEA ซึ่งเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ Cloud-floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจงานออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง โดยได้นำความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยแก้ปัญหา และตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานทางเท้าและมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็น ได้แก่

 

การออกแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน (Street Crossing)

1. การออกแบบเพื่อส่งเสริมกิจกรรมระหว่างเดินสัญจรในย่านสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม (Street Activities)

2. การจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์บนทางเท้า (Street Elements)

3. การออกแบบระบบนำทางเดินเท้า (Wayfinding)

4. การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดินเท้าช่วงเวลากลางคืน (Safety Environment)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.creativethailand.org/…/STREET-SCAPE-Charoenkrung

การออกแบบระบบนำทางเดินเท้า (Wayfinding)

 

– หมู่บ้านรู้ใจ –

เมื่อเสียงของผู้อยู่อาศัยมีความสำคัญ จะทำอย่างไรให้การพัฒนาโครงการต่างๆมีคุณภาพ และสามารถตอบรับความต้องการเหล่านี้ได้มากที่สุด?

 

หมู่บ้านรู้ใจ คืออีกหนึ่งนิทรรศการที่ SC Asset นำเสนอภายในงาน Bangkok Design Week 2019 ผ่าน 2 เนื้อหาที่บอกเล่าปัญหาของชีวิตในเมือง และชวนผู้เข้าร่วมงานให้มีส่วนร่วมในการแชร์ insight และ pain point ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย  เพื่อร่วมกันค้นหา Living Solutions ที่ตอบโจทย์ Human-centric   อันสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาย่านและชุมชน รวมถึงโครงการในอนาคต

 

– สุขาอัตโนมัติและปูนซีเมนต์ ทรีอินวัน โถปัสสาวะชายและอ่างล้างมือที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องสัมผัสและปูนซีเมนต์พร้อมด้วยส่วนผสมที่บรรจุอยู่ในถุงเดียวกัน ณ โถงใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

– ลานปล่อยแสง พื้นที่สำหรับนักศึกษาได้มาจัดแสดงผลงาน และตลาดปล่อยแสง ตลาดจำหน่ายสินค้าที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษา เพื่อการเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ณ โถงชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ภาพ https://www.facebook.com/Chanapatana/photos/a.10155908903346434

 

– Blended การออกแบบพื้นที่จากเสน่ห์ของย่าน ผ่านการเชื่อมโยงสัญลักษณ์เรื่องราวของ 2 วัฒนธรรมอย่าง ‘ดอกโบตั๋น’ สัญลักษณ์มงคลของชาวจีนแห่งชุมชนตลาดน้อย และ ‘ดอกกุหลาบ’ สัญลักษณ์แทนโบสถ์กาลหว่าร์ สู่การเป็นหลังคาดอกไม้ที่ให้ร่มเงาระหว่างทางเดินจากชุมชนตลาดน้อย ไปยังศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

– มังกรตลาดน้อย สัญลักษณ์สำคัญของที่สร้างจากเครื่องใช้ธรรมดาที่หาได้ง่ายทั่วไปในชุมชนตลาดน้อย

– ครีเอทีฟมาร์เก็ต ตลาดนัดที่รวบรวมสินค้า อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากกว่า 100 ร้านค้า

– Safety Environment: Jelly Fish Mission การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดินเท้าช่วงเวลากลางคืน

ภาพ http://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw/whatsons/5075

 

นอกจากกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว ภายในงานยังมีอื่นๆที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดพร้อมให้คุณได้ร่วมเล่นสนุกพร้อมทั้งถ่ายภาพผลงานออกแบบสุดอลังการและสถานที่สวยๆอีกมากมาย อาทิ

 

Showcase & Exhibition ณ โถงชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง

นอกจากที่ลานจตุรัสและภายในอาคารชั้น 1 แล้ว ที่โถงชั้นใต้ดินยังมีการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลกเช่นกัน

Showcase & Exhibition เกือบทั้งหมดจะจัดที่บริเวณอาคารไปรษณีย์กลาง โดยจากที่เราได้เดินชมภายในงานเรียกว่ามีผลงานการออกแบบที่หลากหลายและยังสร้างสรรค์มากๆ โดยชิ้นงานที่จัดแสดงจะมีตั้งแต่ของเล่น เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ แฟชั่น รวมไปถึงจิวเวอรี่ เรียกได้ว่าทำเอาเราตระการตาสุดๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เราแนะนำให้คุณมาหาแรงบันดาลใจได้จากที่นี่

 

นิทรรศการ 20 TOPS DESIGN ณ ลานจตุรัสไปรษณีย์ อาคารไปรษณีย์กลาง

การนำเสนอผลงานการออกแบบที่ผ่านกระบวนการคิดภายในอัตลักษณ์ของแบรนด์ ที่สะท้อนเรื่องราว วิธีคิด เทคนิค หรือวัสดุสร้างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่าง สร้างเรื่องราวผ่านฝีมือการออกแบบจากดีไซน์เนอร์ หลากหลายประเภท เช่น เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ โปรดักด์ดีไซน์ แฟชั่น และจิวเวอรี่ ที่จะทำให้เห็นความหลากหลายในงานออกแบบที่ไม่มีขีดจำกัด โดยทางเราขอบอกเลยว่านอกจากผลงานออกแบบแต่ละชิ้นจะสวยงามและเก๋ไก๋แล้ว หากคุณไปชมงานตอนกลางคืนแสงไฟที่ถูกจัดยังช่วยดึงความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงาน ให้อารมณ์แตกต่างกับตอนกลางวัน

Common Ground

ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของเทศกาล Bangkok Design Week 2019 เลยก็ว่าได้กับ Common Ground ซีรี่ส์ของ Interactive Installation Art จาก Yimsamer Studio และ Eyedropper Fill ผ่าน Epson Laser Projector ที่ได้แรงบันดาลใจและถอดรูปแบบจาก ‘กิจกรรม’ (Activity) ธรรมดาสามัญที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน ได้แก่ คาราโอเกะ , เกมกระดาน , มหรสพ และ รถเข็นขายของ โดยนำรูปแบบของกิจกรรมทั้ง 4 มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นกระบวนการออกแบบ โดยทุกชิ้นงานใน “The Common Ground” คนดูสามารถ ‘เล่น’ และสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้งกับตัวชิ้นงาน, พื้นที่ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นในชุมชนได้อีกด้วย โดยความร่วมมือระหว่าง Yimsamer Studio, Eyedropper Fill และ Epson  ซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ Common Ground เป็นไฮไลท์ของเทศกาลนี้ก็เพราะว่านอกจากจะได้สัมผัสผลงานอันสร้างสรรค์แล้ว พื้นที่ที่จัดแสดงงานยังสว่างไสวไปด้วยแสงไฟอันสวยงามในยามเย็น ให้คุณได้ถ่ายรูปสวยๆพร้อมโลเคชั่นที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังได้ร่วมสนุกไปกับนิทรรศการดีๆอีกด้วย โดยผลงานออกแบบจะกระจายตามจุดพื้นที่ต่างๆของย่านเจริญกรุง โดยเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมภายในเทศกาลดีๆครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแผนที่ของเทศกาล Bangkok Design Week 2019 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://bangkokdesignweek.com/bkkdw/map  หรือ หยิบแผนที่ด้วยตนเองได้ที่หน้าอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก  

สำหรับการมาเยี่ยมชมเทศกาลออกแบบครั้งนี้เราเลือกที่จะไปดูนิทรรศการ Common Ground ที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆในชุมชนตลาดน้อย เพราะเป็นย่านเก่าแก่ของชุมชนชาวจีนที่น่าสนใจมากๆ ซึ่งเราอยากจะสัมผัสบรรยากาศอันเก่าแก่ที่ถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะว่าจะสวยลงตัวขนาดไหนและมีอะไรน่าใจ โดยเริ่มแรกก่อนที่จะไปชมผลงานแห่งย่านตลาดน้อยนั้น เราจะต้องเดินออกจากไปรษณีย์กลาง โดยเราสามารถเดินลัดเลาะผ่านซอกซอยตามแผนที่ ซึ่งความสนุกของงานอยู่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถในการค้นหา เพียงใช้แค่สองเท้าของเราก็จะได้สัมผัสบรรยายของย่างเก่าและซึมซับกับผลงานของศิลปะอย่างแท้จริง หลังจากที่เดินไปเรื่อยๆไม่ไกลนัก มองนั้นมองนี่และแล้วเราก็เจอกับ Warehouse 30 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่จัดนิทรรศการเหมือนกัน มาดูกันดีกว่าว่าที่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

โกดังหมายเลข 2 Warehouse 30

Totem โดย Yimsamer Studio x Settawut Leenavong

งานออกแบบชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากเสียงของดนตรีไทยผ่าน 3 ย่านความถี่ คือ สูง กลาง ต่ำ นำเสียงทั้งสามมาประมวลเสียงคลื่นความถี่ที่แทรกสอดกันให้มีมิติที่มีความซับซ้อนทางรูปทรง แล้วก็นำภาพจากคลื่นเหล่านี้มาสร้างสรรค์ในรูปแบบสามมิติเป็นรูปร่างที่มี 3 ชั้น

เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดแบบนี้เราจึงเก็บวิดีโอสุดมันส์มาให้ทุกคนดูว่าจะตื่นตาแค่ไหน แต่เราขอยืนยันเลยว่าควรไปเห็นด้วยตาของคุณเองจะดีกว่า งานเขาดีจริงๆ

เดินถัดมาจาก Warehouse 30 เรื่อยๆ จะมีผลงานแสดงตลอดเส้นทาง แต่สถานที่ๆทำให้เรารู้สึกชอบและประทับใจมากๆ คงต้องยกให้กับชุมชนตลาดน้อย ชุมชนย่านเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนแต่เมื่อต้องถูกให้ผสมผสานกับศิลปะกลับเข้ากันได้อย่างไม่มีที่ติ นอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้ว ยังทำให้เรายังรู้สึกสนุกไปกับการค้นหาสถานที่จัดนิทรรศการว่ามันจะอยู่ตรงไหนของชุมชน บางทีก็ทำเอาหลงกันเลยทีเดียว มาดูกันว่าจะมีอะไรน่าค้นหาบ้างที่ชุมชนแห่งนี้

วงเวียนตลาดน้อย

Food Cart 4.0

โดย KHOPFA X HONEY LAB จัดแสดงที่กำแพงอาคารพี เอส

เห็นผลงานชิ้นนี้แล้วแสงไฟทำให้ตลาดเก่าดูมีสีสันไปอีกแบบ จากตึกธรรมดาๆ ดูโมเดิลไปเลย

บ้านเหลียวแลตลาดน้อย

นิทรรศการ “Belong Exhibition”

โดย อิสรภาพ x พิชาญ สุจริตสาธิต

ณ เหลียวแล ตลาดน้อย

ภาพ https://www.facebook.com/BangkokDesignWeek/photos/a.1678032812268663

สถานที่เป็นบ้านเก่าที่เมื่อเราเข้าไปแล้ว นิทรรศการและผลงานที่จัด ทำให้บ้านดูมีเรื่องราวอย่างน่าประหลาด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ไม่ควรพลาด

 

ซอยศาลเจ้าโรงเกือก

HEAVEN GATE

โดย Yimsamer Studio

จัดแสดงตลอดซอยศาลเจ้าโรงเกือก

วัสดุจากสายใยแก้วนําแสง สร้างสรรค์มากและสวยมากเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งจุดที่สาวๆชอบมาถ่ายรูปกันแหละ แนะนำอย่าลืมพกตากล้องส่วนตัวมาด้วยนะคะสาวๆ

 

เดินต่อมาเรื่อยๆตามแผนที่เลยจะเจอ ศาลเจ้าโรงเกือก ซึ่งที่มีผลงานสุดสนุกก็คือ ร่วมใจ โอเกะ

โดย Eyedropper Fill

สำหรับใครที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะน่าจะชอบจุดนี้มากเพราะร้องได้แบบไม่ต้องแย่งไมค์ใครเลย และทุกคนที่เข้าร่วมงานก็ช่วยกันร้องเพลงอย่างไม่เขินอายกันเลยทีเดียว ขนาดพี่เป้ อารักษ์ ก็มาร้องด้วยนะ สนุกและน่ารักมากๆ

ออกจากศาลเจ้าโรงเกือกด้วยเสียงอันแหบแห้งก็มาถึง บ้านริมน้ำ บรรยากาศดีแต่ก็แอบหลอนๆหน่อย

ที่นี้เป็นบ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ให้นั่งเล่นชมนิทรรศการพร้อมบรรยากาศสบายๆ ชิลล์มาก

แต่สิ่งที่ทำให้เราสนใจคงจะเป็นผลงานชิ้นนี้ที่ชื่อว่า Follicle” A Toxi-Cartographic proposal for Bangkok โดย Pareid Architects เป็นผลงานที่ตั้งคำถามกับเส้นผมของเราว่าสิ่งที่เราตัดไปเนี่ยมันเป็นมลพิษรึเปล่า

มุ้งที่เราเห็นทำจากเส้นผมหมดเลย ใครมาตอนเย็นๆแอบขนลุกอยู่เหมือนกัน

ถัดมาคือ บ้านโซวเฮงไถ่ บ้านจีนโบราณที่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนสอนว่ายน้ำ บรรยากาศเงียบสงบพร้อมผลงานที่ชื่อว่า THOUGHT โดย Yimsamer Studio

มาถึงสถานที่สุดท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้ของพวกเรา โรงงิ้วศาลเจ้าโจวซือกง กับผลงานที่ชื่อว่า โรงงิ้ว 2019 (XIQU 2019) โดย Eyedropper Fill ที่ออกแบบเวทีใหม่ให้ร่วมสมัย ในรูปแบบ Installation Art โดยเชื่อว่านี่จะเป็นทั้งกิจกรรมที่ชวนให้เหล่าอาม่าอากงมารำลึกความหลัง และดึงดูดทั้งเหล่านักออกแบบที่มาร่วมงาน ให้ยืนตะลึงอยู่ในลานเดียวกัน

จากโรงงิ้วเก่าๆ กลายเป็นโรงงิ้วสมัยใหม่ไปเลย แสงไฟที่ถูกจัดก็สวยงามตระการตาสุดๆ เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ่ายรูปออกมาได้ชิคๆ

 

สำหรับการเดินทางเพื่อมาร่วมงานนี้ เพื่อนๆสามารถเดินทางมางานนิทรรศการได้โดย 3 เส้นทางด้วยกันคือ

1.นั่งไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงที่สถานีหัวลำโพง

2.นั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสะพานตากสิน

3.ทางเรือโดยลงที่ท่าสี่พระยา

หรือใครทำสะดวกนำรถยนต์ส่วนตัวมาเองก็มีที่จอดรองรับ

อีกทั้งยังมี Free Shuttle Service ให้บริการรับส่งฟรีจาก BTS และ MRT มาส่งยังสถานที่จัดนิทรรศการอีกด้วย อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมมากๆ

ภาพ และ ข้อมูล http://www.bangkokdesignweek.com/bkkdw/guide

 

และนี่คือส่วนหนึ่งของงานที่เราได้ไปและนำมาให้ทุกคนเท่านั้น โดยทางเราหลังจากที่ได้ชมนิทรรศการของเทศกาล Bangkok Design Week 2019 แล้วขอยืนยันอีกเสียงเลยว่าชอบมากๆ โดยเฉพาะผลงานที่จัดแสดงในย่านตลาดน้อย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การจัดแสงไฟ รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ในการจัดแสดง ทุกอย่างลงตัวและผสมผสานเข้ากับชุมชนเป็นอย่างดีมากๆ โดยเราขอแนะนำให้เพื่อนๆที่สนใจมีเวลาอย่างน้อย 2 วันเพื่อที่จะตามเก็บผลงานการออกแบบทั้งหมดให้ครบนะคะ เพราะส่วนตัวไปวันเดียวก็ยังไม่หมดเลย แต่อยากให้ไปเดินชมผลงานด้วยตัวเองจริงๆ มั่นใจเลยว่าคุณจะต้องได้แรงบันดาลใจดีๆกลับมาด้วยแน่ๆ โดยเทศกาล Bangkok Design Week 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 21.00 น. แวะเยี่ยมชมนิทรรศการและถ่ายภาพลงโซเชียลแล้วอย่าลืม! ติดแฮชแท็ก #BKKDW2019 หรือ#bangkokdesignweek กันด้วยหล่ะPawanrat D

Pawanrat D

Content Creator จบใหม่ไฟแรงที่คลั่งไคล้ในBeautyและฝันอยากเป็น Beauty Editor แต่จับพลัดจับผลูให้มาทำเกี่ยวกับProperty โดยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯและการดีไซน์มาก่อนเลย แต่อาศัยความชอบคิด ขีด เขียนและค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

เว็บไซต์

อยู่รวมกัน เจอปัญหาควันบุหรี่ แก้ไขยังไงดี

บุหรี่ตัวร้าย อันตรายที่ทำลายชีวิตคน” ในแต่ละปีมีคนเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตจากบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่นอกจากจะเสียชีวิตจากโรคปอดแล้ว อาการหลอดเลือดแดงโป่งพอง หลอดเลือดแดงตีบตัน จะส่งผลทำให้ผู้สูบบุหร... อ่านต่อ
เปิดตัว “สโคป หลังสวน” – โครงการแรกในไทย โดยดีไซเนอร์ผู้ออกแบบคอนโดที่แพงที่สุดของนิวยอร์ค

เปิดตัวผลงานแรกในประเทศไทย ของ “โทมัส ยูล-ฮันเซน” ดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์ก ผู้ออกแบบภายในโค... อ่านต่อ

KRAAM Sukhumvit 26 ต้นตำหรับ Luxury Home – Like Condominium พัฒนาโดย Nye Estate สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แล้ว ในราคาเริ่มต้น 16.9 ลบ.

ยุคสมัยนี้ดูเหมือนว่าคอนเซปท์การพัฒนาคอนโดในรูปแบบอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตามสไตล์ Feel Lik... อ่านต่อ

Tonson One Residence “ดีที่สุดสำหรับงบ 20 – 35 ลบ.” กับคอนโด Super Luxury Freehold บนสุดยอด Prime Area ที่น่าซื้อเก็บไว้มากที่สุด

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดสำหรับตลาดคอนโดกลุ่ม Super L... อ่านต่อ