Why do business in Nonthaburi นนทบุรี เมืองเจริญใหม่ ศักยภาพดี แหล่งงานราชการและธุรกิจครบถ้วนสมดุล

ต่อทอง ทองหล่อ 23 August, 2017 at 16.40 pm

นนทบุรี เมืองธุรกิจใหม่ เมืองศักยภาพสูง

 

นนทบุรีเดิมทีเป็นเมืองเกษตรกรรม มีดินที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ได้ผลดีงามและอร่อย เราคงเคยได้ยินชื่อเสียงของทุเรียนเมืองนนท์มานาน แต่เดี๋ยวนี้สวนทุเรียนเหลือน้อยเต็มที เพราะปัจจุบันความต้องการของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เรือกสวนไร่นา ดินดีๆ ก็ถูกถมให้กลายเป็นบ้านจัดสรร ที่อยู่อาศัย มีการสร้างถนนหนทางต่างๆ ขึ้นมาใหม่ ทำให้ความเป็นเมืองสมัยใหม่เริ่มกระจายบุกเข้าไปในที่สวนต่างๆ ของนนทบุรี แม้น่าเสียดายที่ที่ดินนนทบุรีจะถูกนำไปใช้ไม่ตรงศักยภาพของภูมิศาสตร์แต่ในเมื่อเราไม่สามารถต้านกระแสความคิดของผู้คนได้ นนทบุรีในวันนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม Demand ที่เกิดขึ้น สภาพการใช้พื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน มาดูกันครับ

ที่มา: http://www.nonthaburitour.com/images/design_nonthaburi/map_non.gif

 

จังหวัดนนทบุรีแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ

  1. อำเภอเมืองนนทบุรี มีจำนวนประชากรตามข้อมูลทะเบียนมากที่สุด เป็นอำเภอที่มีรถไฟฟ้าสายสีม่วง และมีถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก
  2. อำเภอปากเกร็ดเป็นย่านธุรกิจ เป็น CBD ของนนทบุรี มีโครงการอสังหารูปแบบใหม่ๆ มาเปิดโครงการที่อำเภอนี้ มีเมืองทองธานีและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็น Destination หลักที่ดึงดูดคนนอกทำเลเข้ามา อนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการเปิดใหม่พัฒนาเพิ่มอีก ถือเป็นทำเลที่ทำเงินและมีความคึกคักมากที่สุดของนนทบุรี
  3. อำเภอบางบัวทอง มีจำนวนประชากรมากรองลงมาจากอำเภอเมืองนนทบุรี มีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอยู่มาก
  4. อำเภอบางใหญ่ เป็นเหมือนหัวเมืองตะวันตกของนนทบุรี เป็นแหล่งชุมชน เป็นจุดตัดระหว่างถนนรัตนาธิเบศร์กับเส้นทางหลวงหมายเลข 340 ทำให้เกิดแหล่งชุมชนกระจุกใกล้แยกบางใหญ่ ส่วนรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่คาดว่าหลังจากการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินกับม่วงอย่างสมบูรณ์แล้วจะได้รับความนิยมมากขึ้น
  5. อำเภอบางกรวย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่น
  6. อำเภอไทรน้อย เป็นแหล่งเกษตรกรรม ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ มีความเป็นธรรมชาติอยู่ แต่ก็มีพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมอยู่ด้วย

 

ข้อมูลจำนวนประชากรการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากรในอำเภอต่างๆ ของนนทบุรี

 

นนทบุรีกลายเป็นเมืองแห่งการพักอาศัยชั้นดีและเป็นเมืองศูนย์รวมแหล่งงานทั้งราชการและธุรกิจเอกชน

 

นนทบุรีถือเป็นเมืองที่มีความสามารถในการเติบโตได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ยังมีที่ดินเปล่าอยู่อีกมากมาย นนทบุรีจะเป็นเมืองที่รองรับการพัฒนาต่อจากกรุงเทพครับ เปลี่ยนจากที่ดินรกร้างว่างเปล่าในนนทบุรีจนเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัยทั้งแนวตั้งแนวราบ และเมื่อเร็วๆ นี้มีโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางอย่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว แม้สายสีม่วงจะดูเงียบเหงาเพราะเส้นทางยังไม่ครบถ้วนเพราะรอการสร้างสายสีม่วงใต้ แต่อนาคตก็สดใสไม่น้อยเพราะการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสีน้ำเงินกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2560

ที่มา https://www.mrta.co.th/media/454210/final.pdf

และกำลังจะมีดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งจะพาดผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งงานใหญ่โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือที่นำพาผู้คนจากใจกลางเมืองและนอกเมืองที่มุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและเมืองทองธานี ผู้เขียนคาดว่าโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูจะเป็นปัจจัยเร่งการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีก

 

 

จากภาพด้านล่างสื่อว่านนทบุรีมีเส้นทางคมนาคมขนส่งมวลชนที่สะดวกมากขึ้นในอนาคต ทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะผ่านสถานที่สำคัญ ผ่านถนนเล็กใหญ่ต่างๆ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่หลักสี่ และเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่แยกอนุสาวรีย์หลักสี่ใกล้วัดพระศรีฯ นอกจากนี้ยังมีทางด่วน ถนนต่างๆ อีกมากมายอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในย่านนี้ นนทบุรีมีแหล่งงานเช่นเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยต่างๆ และยังใกล้กับสนามบินดอนเมือง

นนทบุรีมีถนนที่เป็นพระเอกอยู่ประมาณ 3 สายได้แก่ รัตนาธิเบศร์ ติวานนท์ และแจ้งวัฒนะ ซึ่งเส้นทางที่เติบโตโดดเด่นมากที่สุดก็ต้องเป็นแจ้งวัฒนะครับ เพราะแจ้งวัฒนะมีทั้ง Government Complex ศูนย์รวมงานราชการ และมี CBD แถบแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ดรอบๆ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เพราะมีอาคารสำนักงาน บริษัทมหาชน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังมี City within City เป็นเมืองในเมืองอย่าง “เมืองทองธานี” ที่มีอาณาจักรศูนย์ประชุม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้ารูปแบบต่างๆ เหตุผลเหล่านี้ทำให้แจ้งวัฒนะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นไข่แดงของนนทบุรีแบบเดียวกับที่กรุงเทพมีสุขุมวิทครับ

 

 

จำนวนของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จำแนกตามอำเภอต่างๆ

ที่มา: สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี http://nontburi.nso.go.th

 

จากข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในนนทบุรี จะเห็นว่าแนวโน้มส่วนใหญ่จะมีธุรกิจค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่ สะท้อนความเป็นแหล่งชุมชน มีผู้คนที่ทำให้เกิดธุรกิจค้าปลีก ตามมาด้วยธุรกิจด้านบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าโดยการใช้ทรัพยากรบุคคล นั่นแปลว่าความต้องการที่พักอาศัยก็มีเพิ่มตามจำนวนสถานประกอบการนั่นเอง

 

จำนวนสถานประกอบการจำแนกตามเกณฑ์ต่างๆ

ที่มา: สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี http://nontburi.nso.go.th

 

จากข้อมูลข้างต้น ในจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการที่ดำเนินธุรกิจรูปแบบส่วนบุคคลมากที่สุดมากถึง 30,000 แห่ง ตามมาด้วยรูปแบบบริษัท 7,400 กว่าแห่ง ทำให้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสถานที่ทำงานที่บ้านนั้นมีความต้องการสูงกว่าอาคารสำนักงานขนาดใหญ่  สถานประกอบที่ไม่มีลูกจ้างมีมากที่สุดกว่า 50% ของทั้งหมด แต่ก็ยังมีประมาณ 32% ที่มีลูกจ้าง 1-5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการ Home Office ตึกแถว บ้านที่ใช้ทำงานได้ ส่วนกลุ่มที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คนอีกประมาณ 16 % จะต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นโรงงาน หรือต้องการอาคารสำนักงาน ซึ่งยังถือเป็นส่วนน้อย

 

 

ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ ตจำแนกตามประเภทการจดทะเบียนและหมวดธุรกิจ พ.ศ. 2554

ข้อมูลข้างบนเป็นข้อมูลชุดเก่าเมื่อปี 2554 (แต่อัพเดตมากที่สุดเท่าที่หาได้) สะท้อนว่าธุรกิจที่จดทะเบียนในนนทบุรีจะเป็นธุรกิจค้าขาย บริการอสังหาฯ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต และธุรกิจบริการต่างๆ สื่อให้เห็นว่าในนนทบุรี มีคนอาศัยอยู่เป็นชุมชนและมีสัดส่วนของธุรกิจที่สมดุลกัน ไม่หนักหรือเอียง พึ่งพาไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป

 

 

นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว มาดูตัวเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกันบ้างดีกว่า จากภาพสถิติด้านล่าง พอจะทำให้เห็นภาพรวมของความเป็นอยู่ของคนในนนทบุรี เป็นดังนี้ คนรวยซื้อและอยู่บ้านเดี่ยว คนฐานะปานกลางซื้อและอยู่ทาวน์เฮาส์ คนฐานะพื้นฐานนิยมอาศัยในตึกแถวหรือห้องชุด ห้องเช่า คอนโดมิเนียมโดยชอบเช่ามากกว่าซื้อเพื่อครอบครองเป็นของตัวเอง

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

คนมีเงินเยอะๆ นิยมซื้อเพื่อเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ใช้ที่อยู่เพื่อพักอาศัยอย่างเดียว แต่เทรนด์ใหม่คือการใช้พื้นที่อยู่อาศัยผสมผสานกับการทำธุรกิจไปด้วยนั้นกำลังเป็นที่นิยมในนนทบุรีมากขึ้นซึ่งเป็นเทรนด์ที่ลามออกมาจากกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่อนข้างแน่นและล้นแล้ว ในปัจจุบันจะเห็นได้จากโครงการ Town Home & Home Office  ที่เปิดในย่านแจ้งวัฒนะมากขึ้นเพราะใกล้กับทางขึ้นทางลงทางด่วน ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Vertico, Haus 35, Haus Niche Samakkhi เนื่องจากราคาขายไม่เกิน 4-5  ล้านบาท ทำให้ส่วนมากจะตั้งอยู่ในทำเลซอยลึกครับ แต่ถ้าต้องการ Townhouse ที่ติดถนนใหญ่มากขึ้น จำเป็นต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้นแน่นอน

 

นนทบุรีเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่างภาคผลิต ภาคบริการ และการอยู่อาศัยเป็นชุมชน เป็นเมืองที่บริหารจัดการความเป็นอยู่ได้ดีเมืองหนึ่งทีเดียว

 

เมื่อกรุงเทพฯ เริ่มเต็ม เมืองจะขยายออกไปทางไหนมากกว่ากัน และการปรับตัวของเมืองนนทบุรีเป็นอย่างไร

เมืองจะขยาย เราพอจะดูจากปัจจัยอะไรได้บ้าง หนึ่งในคำตอบคือการดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับ เพราะยิ่งใช้ไฟฟ้าเยอะเท่าไหร่ เดาได้ว่ามีธุรกิจ ชุมชน และผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นนั่นเอง

 

ภาพกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านหน่วย)-แบ่งตามเขตการไฟฟ้านครหลวงระหว่างปี2554 กับ 2559 (ช่วง 5 ปี)

แท่งสีน้ำเงิน = ปี 2554, แท่งสีเหลือง = ปี 2559

ที่มาของข้อมูล http://www.mea.or.th/profile/122/125

 

จากภาพกราฟแสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554-2559) มีการเติบโตและลดลงของปริมาณการขายไฟฟ้าของแต่ละทำเลที้แตกต่างกัน พื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าเขตต่างๆ มีการเติบโตระดับต่างกัน เติบโตสูงมากกว่า 20% ได้แก่ คลองเตย มีนบุรี บางพลี นนทบุรี บางใหญ่ ธนบุรี บางเขน ประเวศ บางบัวทอง  เติบโตระดับกลางคืออยู่ระหว่างช่วง 20% ถึง 10% ได้แก่ ยานนาวา สามเสน บางขุนเทียน ลาดกระบัง ลาดพร้าว บางเขตเติบโตน้อยกว่า 10% ได้แก่ วัดเลียบ สมุทรปราการ ราษฎร์บูรณะ และมีการถดถอยลดลงที่บางกะปิครับ

 

แผนที่แสดงเขตจำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงที่มีแนวโน้มการจำหน่ายไฟฟ้าที่เติบโตเกินกว่า 20% ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

ภาพต้นฉบับจาก http://www.mea.or.th/profile/3009 เพิ่มเติมกรอบสีแดงโดยผู้เขียน

 

ข้อมูลนี้พอจะอนุมานได้ว่าเมืองกรุงเทพและรอบข้างมีความเจริญเติบโตที่ใจกลางเมืองกรุงเทพ เมืองขยายออกไปทางเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกของกรุงเทพ ฝั่งธนบุรี เมืองเติบโตไปทางจังหวัดนนทบุรีทั้งเมือง ส่วนทำเลที่ค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยเติบโตมากจะเป็นแถวสมุทรปราการตามแนวถนนสุขุมวิท และทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพอย่างบางขุนเทียน-ราษฎร์บูรณะและย่านเมืองเก่าชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพ

 

ถ้าดูจากสถิติย้อนหลังต่างๆ  นนทบุรีเป็นหนึ่งในเมืองที่กำลังมีการเติบโตที่น่าจับตามองและน่าเข้ามาลงทุนครับ นอกจากนี้ย่านถนนเพชรเกษมที่ไม่เลยวงแหวนกาญจนาภิเษก ย่านมีนบุรี ย่านสมุทรปราการเฉพาะตามแนวถนนบางนาตราดก็ดูน่าสนใจลงทุนครับ

 

 

ผู้เขียนคาดว่าการขยายของเมืองกรุงเทพจะมีแนวโน้มขยายไปทางเหนือและทางตะวันออกมากกว่าไปทางตะวันตกและทางใต้ เนื่องจากทางเหนือและตะวันออกของกรุงเทพกำลังจะมีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกอย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีชมพู สีเหลืองและสีส้มในอนาคต นอกจากนี้เดิมทีก็เป็นย่านที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอยู่แล้วเพราะมีโครงการต่างๆ ทั้งธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาเป็นพื้นฐานเดิมที่สามารถดึงดูดผู้คนมาอยู่รวมกันได้ง่ายอยู่แล้ว

 

เมื่อตัวเลขต่างๆ สะท้อนถึงการเติบโตของนนทบุรีมาเรียบร้อย แล้วเมืองมีแผนพัฒนาเมืองอย่างไรเพื่อรองรับกับความต้องการในอนาคตบ้าง นนทบุรีเป็นเมืองที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอนาคตแค่ไหน แล้วเมืองปรับตัวอย่างไรบ้าง เรามาดูกันต่อครับ

 

การมีแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นดีในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมู่บ้านจัดสรรราคาระดับสูงและคอนโดมิเนียมต่างๆ จะดึงดูดผู้ที่มีรายได้สูงเข้ามาพักอาศัยและมีเหตุนี้เองทำให้แนวโน้มของพื้นที่รอบๆ ที่อยู่อาศัยเหล่านั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้น มีแหล่งงานดีๆ ใหม่ๆ จากการลงทุน เกิดร้านค้าร้านอาหาร แหล่งการค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้อาศัยเหล่านี้ ในที่สุดจะทำให้นนทบุรีกลายเป็นเมืองใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ในอดีต นนทบุรีจะเป็นเมืองรองรับการเติบโตต่อจากกรุงเทพมหานครได้โดดเด่นมากกว่าเมืองใกล้เคียงเมืองอื่นๆ เพราะองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ของนนทบุรีมีวิสัยทัศน์และพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีความตั้งใจปรับปรุงเมืองนนท์ให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาอยู่อาศัยและมี Facility ของเมืองที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ เราจะเห็นได้จากผลงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเมืองนนทบุรี ซึ่งแตกต่างจากเมืองอื่นๆ รอบข้างกรุงเทพฯ ที่ยังไม่เห็นผลงานที่ดีชัดเจนเทียบเท่านนทบุรีครับ

การปรับปรุงการระบายน้ำของถนนแจ้งวัฒนะที่เคยมีปัญหาน้ำท่วมทุกครั้งเวลาฝนตกหนัก

การปรับปรุงทางเท้าบนถนนติวานนท์-ปทุมธานีเพื่อรองรับกับการพัฒนาในอนาคต จากแยกปากเกร็ดขึ้นไปทางเหนือ

นอกจากนี้มีการทำแผนเกี่ยวกับโครงการถนนเสนอแนะ เพื่อตัดถนนเส้นใหม่และขยายถนนเส้นเดิมตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งในอนาคตอาจจะได้ทำตามแผนหรือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุผลต่างๆ แนวคิดของโครงการถนนเสนอแนะเช่น ขยายช่องจราจรภายในถนนสามัคคีที่แสนจะคับแคบ, ทำถนนเชื่อมติวานนท์เข้าถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดและตัดถนนใหม่เข้าไปเชื่อมต่อกับถนนที่สามารถมุ่งหน้าไปบอนด์สตรีทถนนข้างเมืองทองธานีได้, ทำถนนใหม่ที่สามารถเชื่อมรถจากบอนด์สตรีทผ่านแจ้งวัฒนะเข้าสู่ถนนสามัคคีและทะลุไปเชื่อมถึงรัตนาธิเบศร์ไปถึงถนนกรุงเทพ-นนท์และยาวต่อเนื่องไปสื้นสุดที่ถนนพิบูลสงคราม, ตัดถนนใหม่เชื่อมระหว่างเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเข้าไปสู่ถนนประชาชื่น เป็นต้น ขอเอาใจช่วยให้การพัฒนาถนนเส้นทางต่างๆ เกิดขึ้นเพราะจะมีผลต่อกรพัฒนาเมืองนนทบุรี และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินในย่านที่ถนนใหม่ตัดผ่าน

 

ที่มา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี http://www.dpt.go.th/nonthaburi/Pllu/pllu.html

 

ที่มา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี http://www.dpt.go.th/nonthaburi/Pllu/pllu.html

 

สำหรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในนนทบุรีนั้นคงต้องระเห็ดออกไปไกลจากตัวเมืองไปถึงอำเภอไทรน้อยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนนทบุรี เพราะแถวนั้นตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อจัดโซนนิ่งให้มลภาวะต่างๆ ไปอยู่ไกลเมือง ส่วนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมยังคงเก็บไว้มากกว่า 50% ของพื้นที่ทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินทางเหนือและตะวันตก ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและแหล่งชุมชนของผู้คน โดยความเป็นเมือง Urban แบบสุดๆ จะวางแผนให้กระจุกอยู่ที่ห้าแยกปากเกร็ด เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ แยกบางใหญ่ แยกแคราย งามวงศ์วาน แยกติวานนท์

ถือว่าการจัดผังเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย สมเหตุผล และตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน

 

 

ถ้าจะลงทุนที่นนทบุรี ทำไมแจ้งวัฒนะถึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง

นักธุรกิจทั้งรายใหญ่รายเล็กควรจะมุ่งมาลงทุนที่ย่านแจ้งวัฒนะเพราะว่าถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิตเส้นเลือดใหญ่มุ่งสู่ต่างจังหวัดและเชื่อมต่อกับถนนรามอินทราที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ยังเชื่อมกับทางด่วนเข้าเมืองได้ด้วย นอกจากนี้ยังใกล้กับสนามบินดอนเมืองเพียงไม่กี่นาที

 

หลังจากเกิดเส้นทางคมนาคมรูปแบบต่างๆ เรียบร้อย การผุดขึ้นของที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย แหล่งงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้คนใหม่ๆ เข้ามาในพื้นที่ เมื่อผู้คนเข้ามาก็ก่อให้เกิดห้างสรรพสินค้าใหม่ ร้านค้าใหม่ ร้านอาหารใหม่ เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันทำงานและวันหยุดเยอะมากขึ้นก็จะยิ่งดึงดูดคนเข้ามาอยู่เพิ่มอีกเรื่อยๆ เป็นผลต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆ ยิ่งในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าตัดผ่านถึง 3 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม และรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ผู้เขียนคาดว่าสาเหตุเหล่านี้จะทำให้ถนนแจ้งวัฒนะเป็นที่ฮอตฮิตของเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในอนาคตอีกแน่นอน เมื่อการลงทุนขนาดใหญ่ของรายใหญ่เข้ามาถึง ธุรกิจรายเล็กรายย่อยก็ย่อมได้อานิสงส์ด้วยก็จะทยอยตามมาและคนที่จะตามมาท้ายสุดคือผู้บริโภคซึ่งเป็นปลายทางของห่วงโซ่ธุรกิจ แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและความสามารถของภาคเอกชนและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐด้วยว่าจะช่วยนำพาความเจริญมาสู่นนทบุรีได้จริงมากน้อยเพียงใด เรื่องนี้คงต้องฝากให้ทุกคนร่วมกันคิดกันทำต่อไป

 

เพราะแจ้งวัฒนะย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งงานและที่อยู่อาศัยหลากหลายไลฟ์สไตล์

ย่านแจ้งวัฒนะ มีจุดเด่นคือเป็นแหล่งที่ตั้งของแหล่งงานทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจมากมาย ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กรมทหาราบ 11 ทีโอทีสำนักงานใหญ่ และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ซึ่งแหล่งงานราชการและรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ มีจำนวนพนักงานอยู่หลายพันคนนอกจากนั้นยังมีอาคารสำนักงานให้เช่า

ได้แก่ Jasmine International Tower, Software Park, Central Plaza Chaengwattana Office Tower, Kasikorn Bank ในเมืองทองธานี 2อาคาร, Cosmo Office Park, Bangkok Land Building ซึ่งเป็นอาคารสูงทั้งหมด

นอกจากนี้มีอาคาร High-rise ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของการพัฒนาเมืองอื่นๆ อีกเช่น World Medical Center เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่ระดับพรีเมี่ยมของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ, Ibis Hotel Impact, Best Western Plus Wanda Grand Hotel

 

มีโครงการคอนโดมิเนียม High-rise รอบๆ ถนนแจ้งวัฒนะเช่น Lumpini Ville Chaengwattana-Pakkret, Niche iD Pakkret Station , Regent Home @ Pakkred Station, Supalai Vista Pakkred Intersection, Astro, JP Smart Condo, The Key Chaengwattana, CNP Condomimium, Lotus Condotown, Supalai Loft Chaengwattana, M-Society, Muangthongthani, Noble Chaengwattana (ในอนาคต), The Base Chaengwattana, Grene Chaengwattana, Regent Home 15, Regent Home 18 เป็นต้น

 

เมื่อแจ้งวัฒนะมีแหล่งงานแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆ จึงมีโครงการพาณิชยกรรมเกิดขึ้นรอบแจ้งวัฒนะ เช่น Central Plaza Chaengwattana, Home Pro, Big C Extra, ไทวัสดุ, OASIS Mall, Major Hollywood Pakkret, Tesco Lotus , Prime Place Plaza, Bee Hive, Cosmo Bazaar, The Portal (ในอนาคต), The Avenue Chaengwattana, Big C Chaengwattana , Makro Chaengwattana, The Deal , IT Square Laksi , Maxvalu เป็นต้น

 

 

มีสถานศึกษา เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ , โรงเรียนนานาชาติ ISB, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, โรงเรียนสาธิต PIM, MagicYears International School, St.Andrews Samakee International School, โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์, Hampton International Pre-School, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราศ, มหาวิทยาลัยศิลปากร (เมืองทองธานี) เป็นต้น

 

นนทบุรี เป็นจังหวัดติดกรุงเทพที่โดดเด่น นำโด่งด้วยทำเลแจ้งวัฒนะ ถือเป็นเมืองใหม่ มีความน่าสนใจ มีอนาคตดี นนทบุรีมีการพัฒนาเหนือกว่าเพื่อนบ้านใกล้กรุงเทพจังหวัดอื่นๆ ในเชิงการเป็น Residential Town, Education Center, Business Hub และ Industrial Zone ที่ผสมผสานการพัฒนาแต่ละด้านอย่างสมดุล ไม่เน้นหนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป วางแผนและจัดระเบียบได้ค่อนข้างดีเหมาะกับการลงทุนจัดตั้งธุรกิจต่างๆ

 

ถ้าเริ่มสนใจมาเปิดธุรกิจที่นนทบุรี ลองเริ่มต้นไปสำรวจทำเลต่างๆ ของนนทบุรีได้ตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่ทำเลดีๆ จะมีคนจับจองไปหมดก่อนนะครับ

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

อาธาร์ พหลฯ-อารีย์

ทาวน์โฮม พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน-ราม...

บ้านภูริปุรี คอร์ทยาร์ด – พัฒนาการ

ซึ่งบทความนี้เราจะพาไปพบกับทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ไม่เคย...

28 November, 2020

มารุ ลาดพร้าว 15

Maru เป็นแบรนด์เนมคอนโดมิเนียมที่ถ่ายทอดแนวคิดการมีค...

20 November, 2020

รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน 28

ปกติแล้วสำหรับคนที่ซื้อคอนโดมิเนียมหลายคนอาจจะนิยมมอ...

19 November, 2020

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

Supalai Oriental Sukhumvit 39 คืออัครสถานแห่งใหม่ ที...

13 November, 2020