“มากกว่าแบ่งปัน คือ สร้างงาน สร้างชีวิตแบบยั่งยืน” แนวทางช่วยเหลือสังคมช่วง COVID-19 ที่แตกต่างของ MQDC

ต่อทอง ทองหล่อ 12 June, 2020 at 10.22 am

การช่วยเหลือกันท่ามกลางวิกฤติ COVID-19

ในช่วงภัย COVID-19 เราจะเห็นว่าเหล่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ คิดและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์โรคระบาด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคโดยการออกโปรโมชั่นลดราคาพิเศษแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีค่าโอน ฟรีค่าส่วนกลาง เพื่อให้การซื้อที่อยู่อาศัยทำได้ง่ายขึ้น มีการเสนอเงื่อนไขทางการเงินที่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ซื้อโดยการออกค่าผ่อนให้ในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่จะเป็นการกิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ “ผู้ซื้อ-ผู้ขาย” กันอยู่แล้ว แต่มีประเด็นที่บริษัทอสังหาฯ ส่วนใหญ่อาจละเลยไปคือการช่วยเหลือกลุ่มคนในสังคมทั่วไปที่อยู่นอกขอบเส้นวงกลมความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อ-ผู้ขาย มองข้ามการช่วยเหลือสังคมแบบองค์รวม ซึ่งแท้จริงแล้วการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมทั่วไปก็เป็นอีกงานหนึ่งที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์สามารถมีบทบาทร่วมกันได้ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

 

เมื่อกล่าวถึงประเด็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในภาวะวิกฤติ COVID-19 ความคิดลำดับแรกๆ ที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการให้เงินบริจาคเพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้จ่ายหรือทำกิจกรรมช่วยเหลือ แนวคิดที่ง่ายรองลงมาคือการแจกสิ่งของ-อาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การแจกอุปกรณ์การแพทย์ แจกถุงยังชีพ การจัดตู้ปันสุขเป็นแหล่งสิ่งของเครื่องใช้ การตั้งโรงทานให้มารับประทานอาหารฟรี เป็นต้น แม้การบริจาคและแจกแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้ววิธีการบริจาคและแจกนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน คำตอบที่มีความเป็นไปได้ที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมก็คือ การแบ่งปันที่ต้องเป็นมากกว่าแค่แบ่งปัน แต่การแบ่งปันนั้นจะต้องริเริ่มสร้างงานให้คน เพื่อคนจะได้สร้างชีวิตต่อไปด้วยตัวเอง เหมือนคำสอนที่ว่า “อย่าให้ปลาแก่คน แต่จงให้เบ็ดกับเขา”

 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอย่าง MQDC ที่มีแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจว่า For All Well-Being ก็มีผลงานการช่วยเหลือสังคมของ MQDC มีหลายด้านทั้ง ด้านเศรษฐกิจ เช่น Whiz Market ให้ลูกบ้านเดือดร้อนสามารถประชาสัมพันธ์ร้านค้า สินค้า และบริการผ่านเพจ Whizdom Society ด้านความปลอดภัยของคนในสังคม เช่น Red Zip-lock การแจกถุงแดงจำกัดเชื้อสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว เมื่อมีวิกฤต COVID-19 เข้ามาทาง MQDC จึงนำโจทย์ข้างต้นมาคิดหาคำตอบและสร้างสรรค์ออกมาเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและมีผลดีต่อสังคมในระยะยาวได้ นั่นคือโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต”

 

How does it work? โครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต ส่งผลดีให้กับสังคมโดยรวมได้อย่างไร

จากแนวคิดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจจากภัยโรคระบาดในระยะยาวอย่างยั่งยืน MQDC นำโดยโครงการ The Forestias จึงสร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคมออกมาเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต โดยทางMQDC จะทำการให้ความรู้วิชาการด้านการดูแลต้นไม้โดยร่วมกับกรมป่าไม้ และที่สำคัญคือการสนับสนุนต้นกล้าไม้ไปมอบให้ชุมชนช่วยดูแลอนุบาลต้นไม้ให้เติบโตเป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยทาง MQDC จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้ 5,000 บาทต่อครอบครัว โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด รวมครอบครัวละ 15,000 บาท ซึ่งทาง MQDC ตั้งงบสนับสนุนไว้ทั้งหมด 25 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัย COVID-19 จำนวน 1,000 ครอบครัว รวมต้นกล้าจำนวน 1.2 ล้านต้น หลังจากจาก 3 เดือนไปแล้วกล้าไม้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครและนำไปร่วมโครงการแจกกล้าไม้คนเมืองเพื่อสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมโดยรวม และกล้าไม้บางส่วนจะนำไปปลูกในโครงการของ The Forestias by MQDC ในย่านบางนากิโลเมตรที่ 7 นอกจากนี้ยังกล้าไม้ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ปัจจุบันโครงการ “Forest for Life สร้างป่าชีวิต” เริ่มลงมือทำแล้วที่โครงการนำร่องแห่งแรก ณ ชุมชนวัดทุ่งเหียง และชุมชนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี และช่วยเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพใหม่ และช่วยแก้ปัญหาครอบครัวที่ประสบปัญหาตกงาน ขาดรายได้ ให้มีเงินเลี้ยงชีพต่อได้โดยการดูแลต้นไม้ต้นเล็กๆ เหล่านี้ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สร้างร่มเงาในอนาคต ไอเดียตั้งต้นทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดของ MQDC ที่ว่าอยากจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกสิ่งบนโลกตามคอนเซปต์ For All Well-Being นั่นเอง ซึ่งแนวคิดและการลงมือช่วยเหลือสังคมแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ไม่ค่อยได้เห็นมากนักเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานและต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงถึงจะเห็นผลลัพธ์ แต่ทาง MQDC ก็ลงมือทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างให้สังคมและชุมชนนั้นมีการใช้ชีวีตอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างภาพผลการดำเนินงานโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตทำไปแล้ว

ฝากบอกต่อ! วิธีการเข้าร่วมโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต

โครงการ Forest for Life เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร จึงมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโดยรับสมัครเฉพาะกลุ่มชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และชุมชนนั้นจะต้องมีจำนวนสมาชิกที่ผ่านตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 20 ครัวเรือน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด และเพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้ทั่วถึง ครอบครัวนั้นจะต้องไม่มีสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาลไปแล้ว  นอกจากนี้ครัวเรือนที่สมัครจะต้องมีพื้นที่เพื่อวางกล้าไม้อย่างน้อย 20 ตารางเมตร หรือถ้าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแต่ชุมชนสามารถจัดหาพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนมาได้ เช่น วัด โรงเรียน โดยทางโครงการจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านน้ำตามสมควรให้กับพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าว นอกจากนี้แต่ละครัวเรือนจะมีเป้าหมายต้องรับกล้าไม้ไปดูแล 1,200 ต้น โดย 1,000 ต้นจะเป็นกล้าไม้กลุ่มป่าไม้และไม้พุ่มรวมถึงไม้มีค่าต่างๆ เช่น ไม้สัก มะค่าโมง ประดู่ป่า ตะเคียนทอง มะฮอกกานี ชิงชัน แคนา พะยูง และอีก 200 ต้นจะเป็นกลุ่มพืชสวนครัวประเภทศัตรูพืชน้อย มีคุณค่าทางโภชนาการ กินได้ ขายเพิ่มรายได้เช่นกัน

 

ชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ www.mqdc.com

 

แหล่งข้อมูล

เจาะลึกแนวคิด “FOR ALL WELL-BEING” โดย MQDC ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาฯ ที่เน้นความยั่งยืนต่อทุกสรรพสิ่ง กับแคมเปญใหม่ “โลกคือบ้านที่มีความสุขให้ทุกชีวิต”

พาชมศูนย์วิจัย RISC กับพันธกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน จนทำให้ MQDC กล้าที่จะรับประกันงานก่อสร้างนานถึง 30 ปี

RISC โดย MQDC นำเสนอนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” ทางออกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ในช่วง COVID-19 สู่ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป

MQDC ร่วมสนับสนุน Eco – Young Camp แคมป์เยาวชนคนต้นแบบด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

RISC by MQDC introduces the “Fahsai” urban air purifier tower, the first installation in a Thai property project of new technology to achieve “For All Well-Being”

ต่อทอง ทองหล่อ

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร – ราชพฤกษ์

วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน

ศุภาลัย เออร์บานา แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด

แบบบ้านทั้ง 2 แบบ ศุภนรา เน้นความพรีเมี่ยมของห้องนอน...

21 May, 2020

ไลฟ์ ลาดพร้าว (อาคารจริง)

ถ้าพูดถึงทำเลห้าแยกลาดพร้าว ทุกคนก็จะนึกถึงห้างสรรพส...

16 April, 2020

โนเบิล บี 33

NOBLE BE33 อยู่บนทำเลสะดวกสบายไปหลายอย่างเพราะใกล้ร้...

20 March, 2020

ณ รีวา เจริญนคร

NA REVA CHAROENNAKHON เป็นโครงการที่น่าสนใจด้วยจุดเด...

13 March, 2020