ปี 2564 ชาวต่างชาติชอบโอนฯห้องคอนโดแบบไหน มาดูกันเลย

เกริก บุณยโยธิน 05 April, 2022 at 12.59 pm

เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการเผยข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติในปี 2564 ครับ ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมีหลายอย่างเลย โดย Bottom Line พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนหน่วย มูลค่า และพื้นที่การโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การโอนห้องชุดของคนต่างชาติ ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในไตรมาส 3 ปี 2564 มาแล้ว

แต่ข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าสนใจและค่อนข้างมีอิทธิพลต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการเพื่อขายชาวต่างชาติก็คือขนาดและราคาของยูนิตครับ จากภาพรวมทั้งปี 2564 พบว่า มีจำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติมากที่สุดในขนาด 31-60 ตารางเมตร จำนวน 3,769 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 46.0) รองลงมาคือห้องชุดขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร จำนวน 3,253 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 39.7) ห้องชุดขนาด 61-100 ตารางเมตร จำนวน 794 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 9.7) และห้องชุดขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตร มีจำนวนหน่วยน้อยที่สุดจำนวน 382 หน่วย (สัดส่วนร้อยละ 4.7)

สำหรับดัชนีวัดความฮอตของคอนโดไทยที่มีต่อชนชาติต่างๆนั้นก็ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพร์สเล็กน้อยกับชาววานูอาตู ที่โอนห้องราคาแพงโดดมาเลย ซึ่งในปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั่วประเทศให้ชาวจีน เป็นมูลค่าสูงสุด จำนวน 22,874 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 57.7 ของมูลค่าทั้งหมด ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูลค่าการโอนรองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,299 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.3) ถัดมาคือ สหราชอาณาจักร จำนวน 1,252 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.2) วานูอาตู จำนวน 1,113 ล้านบาท (2.8%) และเยอรมนี จำนวน 996 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.5) ตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาววานูอาตู มีมูลค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมในปี 2564 สูงสุดเป็นลำดับที่ 4 แต่มีจำนวนหน่วยสะสมเพียง 59 หน่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 18.9 ล้านบาท

ส่วนในเรื่องของขนาดและมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วย นี่ก็ต้องบอกว่าชาวตะวันตกมีแนวโน้มชอบห้องใหญ่มากกว่าชาวเอเชียครับ โดยห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 มีขนาดเฉลี่ย 43.3 ตารางเมตร/หน่วย มูลค่าเฉลี่ย 4.8 ล้านบาท/หน่วย หรือประมาณตารางเมตรละ 110,000 บาท ทั้งนี้ สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด 10 ลำดับแรกในปี 2564 พบว่า สิงคโปร์ เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงสุด เฉลี่ย 5.5 ล้านบาทต่อหน่วย และออสเตรเลีย เป็นสัญชาติที่โอนห้องชุดขนาดใหญ่ที่สุดเฉลี่ย 54.9 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนห้องชุดมากที่สุด จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ย 4.7 ล้านบาท/หน่วย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ย 36.8 ตารางเมตร/หน่วย

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ

นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา

ดิ อิเธอร์นิตี้ เวอร์ดัวร์ พระราม 9 – วงแหวน

สถาพร เอสเตท หรือ SE หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา...

29 March, 2023

เฟล็กซี่ รัตนาธิเบศร์

"รัตนาธิเบศร์ มีคอนโดติดถนนใหญ่เยอะนะ แต่ทำไมเรารู้ส...

24 March, 2023

ซิตี้โฮม สนามบินน้ำ-รัตนาธิเบศร์

คอนโดเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเลมีความสำคัญมาก...

6 March, 2023

แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

ปกติแล้วหากพูดถึงคอนโด Low Rise ที่มีจำนวนชั้นไม่เกิ...

2 March, 2023