PropStat Exclusive: เจาะศักยภาพทำเลศรีราชา – แหลมฉบัง

ศรีราชาเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับที่ 22 ของโลก (อ้างอิงจาก Wikipedia.org) ศรีราชาเป็นหนึ่งในอำเภอที่มีศักยภาพ ในการส่งเสริมให้ตลาดที่อยู่อาศัยขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่สนับสนุนการขยายตัวของตลาด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐในด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม และแรงงานต่างชาติ

 

เชื่อมโยงทุกเส้นทางการคมนาคม ขนส่งจากทั่วโลก

 

เนื่องจากศรีราชาเป็นเมืองอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงมีโครงการระบบโครงการสร้างพื้นฐานหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสนับสนุนการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวที่จะตามมาอีกในอนาคต เช่น


1. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-พัทยา-อู่ตะเภา-ระยอง)

NOTTINGHILL-LCB-SRC-TRAIN-BKKRY

โครงการรถไฟความเร็วสูงตามผลการศึกษามีระยะทางรวม 193.5 กิโลเมตรแนวเส้นทางผ่าน กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ตามแนวเส้นทางรถไฟสายปัจจุบันภายใต้งบประมาณเบิฃื้องต้นไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านบาท โดยรูปแบบจะเป็นรถไฟรางคู่ขนาดความกว้างรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการนี้

 

2. โครงการมอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุด

NOTTINGHILL-LCB-SRC-MTW

เส้นทางมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงระยะทางรวมทั้งหมด 32 กิโลเมตรเริ่มจากพัทยา ไปยังท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การเดินทาง และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น โดยโครงการนี้เป็นมอเตอร์เวย์เก็บเงินค่าผ่านทางแบบระบบปิดโดยจะเก็บค่าบริการที่ 1 บาทต่อกิโลเมตรและไม่มีค่าแรกเข้า ผู้ใช้ทางจะเสียค่าผ่านทางรวมทั้งหมด 51 บาทโดยกรมทางหลวงคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีพ.ศ.2560 หรืออาจจะเร็วกว่านั้น

 

3. โครงการทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง พร้อมติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

NOTTINGHILL-LCB-SRC-EASTPRR

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 โดยเกือบตลอดเส้นทางสามารถปรับปรุง ขยายเส้นทางให้เป็นแบบรางคู่เรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือในภาคตะวันออกกับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคกลางเพื่อรองรับการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม

 

4. การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง เฟส 3

NOTTINGHILL-LCB-SRC-SEAPORT

แผนการขยายท่าเรือแหลมฉบังให้มีความสามารถในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังเฟส 1 และ 2 สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้ 11 ล้านตู้ทีอียูต่อปี และการเพิ่มท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อีก 8 – 10 ล้านตู้ทีอียูต่อปี โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 35,000 ล้านบาทเพื่อเป็นเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นท่าเรือสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และรัฐบาลยังมีแผนที่จะเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศเมียนมาร์เพื่อเป็นการลดการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาประหยัดเวลาไปได้หลายวัน และเป็นการใช้ประโยชน์ของท่าเรือทั้งสองแห่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังคงไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร เพราะต้องรอการพัฒนาในประเทศเมียนมาร์ด้วย

 

5. การเปิดให้สนามบินอู่ตะเภา ให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

 

เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนจีน การเปลี่ยนจุดหมายปลายทางในการเดินทางโดยเครื่องบินจากสุวรรณภูมิ มาเป็นอู่ตะเภาจะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากกว่า

สำหรับการพัฒนาอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 จะแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 (2558-2560) รองรับผู้โดยสารเป็น 3 ล้านคนต่อปี ระยะที่ 2 (2561-2563) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขยาดขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 5 ล้านคนต่อปี โดยกองทัพเรือจะเป็นผู้บริหารเหมือนเดิม ระยะที่ 3 (2563 เป็นต้นไป) มีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ Landside และ Airside และสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต (อ้างอิงจาก www.manager.co.th)

NOTTINGHILL-LCB-SRC-UTAPAO

ซึ่งจากโครงการต่างๆ ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของศรีราชาน่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องต่อไปอย่างแน่นอนในอนาคต เพราะรัฐบาล และภาคเอกชนของไทยรวมทั้งต่างชาติต่างพยายามผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวมากมายในอนาคต

 

ศรีราชา: Industrial District ที่ใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออก

 

ด้วยปัจจัยในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์แบบ ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ จึงทำให้ศรีราชา เป็นทำเลยอดนิยม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งไทยและต่างชาติ พื้นที่บริเวณอำเภอศรีราชา ต่อด้วยเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ของภาคเอกชนตั้งอยู่มากมาย

 

ทั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายหลายร้อยโรงงาน มีทั้งคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปถึงสูง รวมทั้งมีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่มากมาย

 

โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าในศรีราชามีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่มากมายถึง 10,000 คนถึงขนาดได้รับการเรียกขานว่าเป็น “ลิตเติ้ลเจแปน” เลยทีเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจำนวนไม่กี่พันคนเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ (แต่ในความเป็นจริง ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในศรีราชาอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ เนื่องจากยังมีชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งที่เข้ามาทำงานแบบชั่วคราวด้วย) ชาวญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยในศรีราชา ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในโรงงานที่กระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนิคมฯและโรงงานมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ บางส่วนเป็นการย้ายฐานการผลิตมาจากประเทศจีน ศรีราชาจึงถือเป็นทำเลอยู่อาศัยที่ไม่ไกลจากแหล่งงาน แม้ว่าชาวญี่ปุ่นจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของตลาดที่อยู่อาศัยในศรีราชาก็ตาม เพราะเกือบทั้งหมดเลือกพักอาศัยในเซอร์วิสอพาร์ตเม้นต์ หรืออพาร์ตเม้นต์ แต่ก็เป็นตัวช่วยปลุกกระแสให้ตลาดที่อยู่อาศัยในศรีราชามีความคึกคักมากขึ้น

NOTTINGHILL-LCB-SRC-INDUSTRIAL

 

คอนโดศรีราชา มีดีมานท์มากจริงหรือ?

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพราะการที่มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำงานมาก แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการขยายตัวซึ่งส่งผลให้มีคนเข้ามาทำงานในพื้นที่นี้มากขึ้นทุกปี และทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยขยายตัวมากขึ้น ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีโครงการที่อยู่อาศัยมากมายเปิดขายทั้งบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม

NOTTINGHILL-LCB-SRC-RTYPE

NOTTINGHILL-LCB-SRC-CPRICE

ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเปิดขายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,349 ยูนิตจาก 16 โครงการโดยส่วนใหญ่หรือประมาณ 48% ของโครงการทั้งหมดเปิดขายในปีพ.ศ.2558 แสดงให้เห็นว่าตลาดคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

NOTTINGHILL-LCB-SRC-ALLCONDO

แนวราบราคาต่ำกว่า 3 ล้านก็ยังขายดี

 

ไม่เพียงแต่คอนโดมิเนียมเท่านั้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาทำงานในศรีราชา เพราะว่ามีผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และรายย่อยในพื้นที่เข้ามาเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับคอนโดมิเนียมเลยเช่นกัน ซึ่งจากการสำรวจในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายอยู่ประมาณ 5,469 ยูนิตขายไปได้แล้วประมาณ 75% มีอัตราการขายที่สูงกว่าคอนโดมิเนียมพอสมควร อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้เลือกบ้านจัดสรรมากกว่าคอนโดมิเนียม เพราะราคาขายก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนัก โดยราคาขายของบ้านจัดสรรในพื้นที่นี้มีดังต่อไปนี้

NOTTINGHILL-LCB-SRC-ALLHOME

จาก Infographic ข้างบนจะพบว่าทาวน์เฮ้าส์ที่มีราคาขายไม่เกิน 3 ล้านบาทมีจำนวนเกือบ 2,000 ยูนิต ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้เลย ทำให้ทาวน์เฮ้าส์กลุ่มนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างมากขายไปได้ถึงประมาณ 80% ในขณะที่บ้านเดี่ยว และบ้านแฝดส่วนใหญ่มีระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไปทั้งหมดแต่ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเช่นกันเพราะบ้านเดี่ยวระดับราคา 3 – 5 ล้านบาทต่อยูนิตขายไปได้ประมาณ 74% ส่วนบ้านแฝดที่ระดับราคา 3 – 5 ล้านบาทก็ขายไปได้ประมาณ 65% แสดงให้เห็นว่าบ้านจัดสรรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่น่าสนใจของคนไทยหรือบริษัทต่างๆ ที่ต้องการที่พักอาศัยในศรีราชา

 

ดีมานท์เช่าราคาสูงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

 

โดยในศรีราชาเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายในปีพ.ศ.2556 จากนั้นก็มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่อง อัตราการขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงเช่นกันโดยขายไปได้ถึงประมาณ 70% แสดงให้เห็นว่าตลาดคอนโดมิเนียมได้รับความสนใจจากผู้ซื้อพอสมควร เพราะไม่เพียงแต่มีกำลังซื้อจากคนที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมแล้วยังมีกลุ่มของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนระดับปริญญาตรี – เอกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

โดยมีจำนวนนักศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษาพ.ศ.2558 อยู่ที่ประมาณ 12,380 คน และยังมีอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยอีกหลักพันคน

 

นอกจากนี้อัตราค่าเช่าหอในยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงถึงห้องละ 30,000 บาท โดยหารกันอยู่ได้ 4 คน

NOTTINGHILL-LCB-SRC-DORM

ดังนั้น กำลังซื้อจากกลุ่มนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะการที่ผู้ปกครองของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อให้บุตรหลานของตนเองพักอาศัยเวลาที่มาเรียนหนังสือก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความสนใจไม่น้อย ดังเช่นที่บางแสน เพราะนอกจากจะได้ที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยตลอดเวลาที่เรียนหนังสืออยู่แล้ว ยังเป็นการลงทุนในระยะยาวอีกรูปแบบหนึ่ง คือเมื่อเรียนจบสามารถขายต่อหรือว่าเก็บค่าเช่ารายเดือนได้จากนักศึกษารุ่นต่อไป

 

ส่งผลให้ ผู้ประกอบการโครงการคอนโดมิเนียมหลายราย เริ่มหาที่ดินที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อรองรับกำลังซื้อจากมหาวิทยาลัย และยังเป็นการขายฐานกลุ่มลุกค้าให้มากขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งด้วย ไม่ใช่พึ่งพาแต่ภาคอุตสาหกรรม ราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 61,800 บาทต่อตารางเมตร โดยคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายอยู่ระหว่าง 1 – 3 ล้านบาทมีจำนวนมากที่สุดคือประมาณ 76%

 

NOTTING HILL LAEMCHABANG – SRIRACHA (น้อตติ้ง ฮิลล์ แหลมฉบัง-ศรีราชา)

 

เพื่อตอบสนองต่อดีมานท์ อันมหาศาลจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมในย่านแหลมฉบัง-ศรีราชา และนักศึกษา ตลอดจน บุคคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ศรีราชา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนา “Origin District” โครงการ Mix Used ขนาดใหญ่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ที่มีทั้ง Community Mall Porto Bello, โรงแรม Holiday Inn และโครงการคอนโดขนาดใหญ่อีก 2 โครงการได้แก่ Kensington Laemchabang – Sriracha และล่าสุดกับโครงการ High Rise สูง 36 ชั้น ภายใต้แบรนด์ Notting Hill Laemchabang – Sriracha

origin district

10365936_844031375696668_1295116009424167265_n 12042694_844031419029997_2440284584827398267_n 12821617_844031342363338_7649028541294850630_n

Notting Hill Laemchabang – Sriracha ออกแบบภายใต้คอนเซ็ป Modern Luxury ผสมผสานความทันสมัยกับความหรูหราอย่างลงตัว พร้อมแต่งแต้มลายเส้นสถาปัตยกรรมให้ได้กลิ่นอาย Vintage ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Notting Hill

 

งานออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ เลือกใช้โทนสีน้ำตาล ดำ เทา มาเป็นธีมหลักในการตกแต่งเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความหรูหราทันสมัย พร้อมบริการระดับโรงแรม

 

เปิดจองแล้ววันนี้ ในราคาเริ่มต้น 1.59 ล้านบาท ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nottinghill.origin.co.th/laemchabang หรือโทร 061-3983000

1453892545-1เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

Reasons Why Foreigner Invest Real Estate in Thailand รู้เขารู้เรา ทำไมคนต่างชาติถึงชอบลงทุนอสังหาฯไทย

คนต่างชาติมองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ อยู่สบาย แถมมีค่าครองชีพราคาถูกในสายตาคนเอเชียและชาวตะวันตก พูดง่ายๆ คืออยู่แล้วคุ้มค่าราคาจ่าย เมืองไทยเป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่อาศัย affordable ของทวีปเอ... อ่านต่อ
จาก เยาวราช ถึง เจริญกรุง มนต์เสน่ห์แห่งย่านเก่าที่น่าหลงใหลและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

“เยาวราช” ย่านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร หรือ จะเรียกว่า “ไชน่า ทาวน... อ่านต่อ

อ่านก่อนลงทุนทำ Co-working Space ให้เช่าสำหรับคนไทย

ผู้เขียนเป็นคนที่ใช้บริการ Co-working Space ในไทยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกมีแค่ไม่กี่แห่งในกร... อ่านต่อ

เปิดแปลน Siamese Exclusive Ratchada คอนโดที่ทำสถิติ NEW HIGH ของเส้นรัชดาภิเษกช่วง Prime

รัชดาภิเษกช่วงไพร์ม เริ่มตั้งแต่แยก ณ ระนอง วิ่งยาวมาจนถึงแยกรัชดา - ลาดพร้าว (บางช่วงอ... อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ ‘เรือสำเภาศรีมหาสมุทร’ ครั้งแรกในไทย ยิ่งใหญ่ริมเจ้าพระยา ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี

หลังจากการเปิดตัวอภิมหาโปรเจกต์สุดอลังการที่สุดในย่านฝั่งธนฯ อย่าง “ICONSIAM” ไปเมื่อวั... อ่านต่อ

ในยุคที่ “ไทยแลนด์ 4.0” ถูกนำไปเป็นบริบทสำคัญในการนำ “เทคโนโลยี” เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปในทุกอุตสาหกรรรม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนพลิกโฉมอุตสาหกรรมในหลายวงการ เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม ฯลฯ บางอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกันกับ “อุตสาหกรรมก่อสร้าง” ซึ่งในภาพรวมทั่วโลกนั้น ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสให้เทคโนโลยี - นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนอีกมาก ช.การช่าง ในฐานะผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้เล็งเห็นโอกาสนี้ จึงนำเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling) หรือ ระบบการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ที่ช่วยออกแบบงานโครงสร้างและประสานการทำงานในส่วนต่างๆได้อย่างแม่นยำมาใช้ในโครงการ ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุนในการดำเนินงาน โดยช.การช่าง ได้ประเดิมเทคโนโลยีนี้กับการก่อสร้าง “โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม” เป็นโครงการแรก