“LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” มอบถุงยังชีพ 20,000 ถุง มูลค่า 4 ลบ. แก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก โควิด-19

เกริก บุณยโยธิน 04 June, 2020 at 15.13 pm

LPN ร่วมกับบริษัทปิยะมิตรจัดกิจกรรม “LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” มอบถุงยังชีพจำนวน 20,000 ถุง มูลค่า 4 ลบ. แก่ 30 ชุมชนข้างเคียงของโครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี (เขตรังสิต) โดยวางแผนร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ทยอยส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพิษของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ อันเป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการแบ่งปัน (Sharing) ตลอดย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ในเดือนมิถุนายนนี้

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลก อันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงัก ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผลที่ตามมาคือปัญหาด้านการขาดรายได้ของประชาชน ส่งผลต่อการครองชีพต่อตนเองและครอบครัว บริษัท LPN มองเห็นความเดือดร้อนเหล่านี้จึงร่วมมือกับบริษัทปิยมิตร หรือ บริษัทคู่ค้า ที่เคียงคู่กันมาตลอดย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ในเดือนมิถุนายนนี้ จัดกิจกรรม LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” มอบถุงยังชีพ 20,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท มอบแก่ประชาชนที่อาศัยข้างเคียงโครงการ LPN จำนวน 31 ชุมชน โดยประสานงานกับสำนักเขตต่างๆ ในการสำรวจผู้เดือดร้อนและร่วมมือกันจัดสถานที่ให้มีลักษณะที่ปลอดโปร่ง อากาศไหลเวียน ทั้งนี้ LPN และสำนักงานเขตได้ร่วมกันจัดระเบียบผู้มารับบริจาคให้มีการเว้นระยะที่ปลอดภัยตามหลักการ Social Distancing โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจะป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย”

นายสุรวุฒิ กล่าวต่อว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ทั้งยัง เป็นการแสดงความห่วงใยจากคณะผู้บริหาร รวมถึงบริษัทปิยมิตรและพนักงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Environment and Social Responsibility: CESR) ที่คณะผู้บริหาร LPN ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรในการบริหารธุรกิจ ซึ่งกำหนดหลักการ 3 ข้อ คือ ความรับผิดชอบ (Responsibility) การแบ่งปัน (Sharing) และการสร้างเครือข่ายความมีส่วนร่วม (Networking) โดยจิตสำนึกความรับผิดชอบนั้นเป็นการเริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงตระหนักในกระบวนการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (CSR-In-Process) จากนั้นจึงแบ่งปันสู่สังคมภายนอก(CSR-After-Process) โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ”

LPN ไม่ได้มุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่ร่วมสร้างและผลักดันสังคมโดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งยัง เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นให้ขยายวงกว้างต่อไป ซึ่งกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ภายใต้LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” ได้รับการรวมพลังจากพนักงานที่ต่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมอบถุงยังชีพในเขตต่างๆ จากแนวทางการสนับสนุนของบริษัทที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการแบ่งปัน (Sharing) จาก LPN ไปสู่สังคมภายนอก โดยภายในถุงยังชีพได้บรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ นอกจากนี้ ก่อนหน้าบริษัทยังได้มอบ Face Shield แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและกทม.สำหรับพนักงานจัดขนมูลฝอย จำนวน 20,000 ชิ้น รวมถึง ชุมชนลุมพินี ยังมีการจัดตั้งตู้ปันสุขแก่   ผู้ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วย

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

เดอะ คราวน์ เรสซิเดนท์เซส

โนเบิล สเตท 39

เดอะ เครสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์

ทำเลห้าแยกลาดพร้าวนั้นโดยปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คื...

23 January, 2023

เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร

The Privacy Jatujak คืออีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมระ...

19 January, 2023

วิสซ์ดอม โคเอ็กซ์ ปิ่นเกล้า

โดยทาง MQDC เลือกที่จะนำแบรนด์ COEX มาลงที่ย่านปิ่นเ...

22 December, 2022

มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า

การอยู่อาศัยร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ ที่ประกอบด้วยสมาชิ...

6 December, 2022