LIV-24 เปิดตัวเทคโนโลยีอัจฉริยะ Vehicle Fleet Management เสริมประสิทธิภาพการขนส่งภาคอุตสาหกรรม ด้วยการศูนย์สั่งการแบบเรียลไทม์

เกริก บุณยโยธิน 11 July, 2024 at 14.39 pm

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


ในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขันกับเวลา การขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ กลายเป็นหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะในภาคของโรงงานอุตสาหกรรมมีการขนส่งขนที่หลากหลาย แยกย่อยไปตามประเภทอุตสาหกรรม เช่น ประเภทสินค้าทั่วไป สินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง สินค้าวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของเหลว ก๊าซ  และสารพิษ แต่ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการขนส่ง คือ อุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินกำหนด การขนส่งที่ล่าช้า สินค้าสูญหาย การทุจริตน้ำมัน รวมถึงการติดตามการจัดการสารปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช้จากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจและชุมชนอย่างมหาศาล  LIV-24 ผู้นำด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะแบบครบวงจร แก้ไขปัญหาด้วย Vehicle Fleet Management ระบบติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ ที่ตอบโจทย์การจัดการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

นางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิฟ – 24 จำกัด  เปิดเผยว่า “LIV-24 มีโซลูชัน Vehicle Fleet Management เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่เหมาะกับการขนส่งหลากหลายประเภท ด้วยเรามองเห็นถึงศักยภาพในการขนส่งสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมเป็นภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการขนส่งวัสดุใช้ในการผลิตมาจากหลากหลายที่เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีการควบคุมระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อไม่ให้กระทบกับสายพานการผลิต การขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตรงเวลา ราคาค่าขนส่งที่ประหยัด และปลอดภัย จึงเป็นหัวใจของธุรกิจ รวมถึงในบางอุตสาหกรรมนอกจากสินค้าแล้ว  ยังต้องมีการขนย้าย สารปนเปื้อน หรือวัสดุที่ไม่ใช้ ซึ่งอาจมีการนำไปทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง เกิดปัญหากระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชน ทำให้การติดตามจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางของการขนส่งด้วยระบบ GPS Tracking  เป็นเรื่องจำเป็น ในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งจึงต้องมองหาและให้ความสำคัญกับการ นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่ในการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ระบบ Vehicle Fleet Management  จึงเป็นทางออกสำหรับรถบรรทุกขนส่ง LIV-24 เห็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ด้วยการขนส่งของโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการใช้ Supplier ของขนส่งจากหลายบริษัททำให้การทำงานหรือติดตามการรายงานผลได้ยาก LIV-24 จึงได้พัฒนา Software และ API (Application Programming Interfaces) มารองรับการทำงาน Transportation Tracking ซึ่งเป็นระบบคำนวณเส้นทางอัตโนมัติสำหรับฟลีทรถบรรทุกขนส่ง นอกเหนือจากการติดตามตำแหน่งรถ แบบ Real Time และตรวจสอบสถานะการขนส่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจภาคการขนส่ง ทั้งนี้ การติดตามยังมีความสามารถช่วยผู้ประกอบการบริหารจัดการรถบรรทุกขนส่งทั้งหมดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจุบัน LIV-24 มีการ ติดตามดูแลรถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่จำนวน 225 คันต่อวันวิ่งไป 63 เส้นทางทั่วประเทศ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีการเชื่อมต่อเข้า Command Centre เพื่อสามารถ Monitor ประสิทธิภาพการขนส่งได้อย่าง Real Time”

ระบบ Vehicle Fleet Management  ของ LIV-24 มาพร้อมฟีเจอร์การทำงานที่ตอบโจทย์ดังนี้

– GPS Tracking : ระบบทำการตรวจสอบเส้นทางการขนส่งแบบเรียลไทม์ ทำการคำนวณเส้นทางขนส่งให้ได้ระยะสั้นที่สุด หรือให้มีระยะเวลาการเดินทางน้อยที่สุด ช่วยวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้รถบรรทุกขนส่งที่ต้องขนส่งสินค้าหลายจุด (Multi-Stop) ระบบจะคำนวณเพื่อจัดลำดับของจุดขนส่งสินค้าที่เหมาะสม ลดระยะเวลาการขนส่ง ช่วยให้สินค้าส่งถึงปลายทางได้เร็วขึ้น เพื่อให้มีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำที่สุด สามารถกำหนดพื้นที่เข้า-ออกของรถทำให้บริการขนส่งสินค้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อรถมีการเข้าออกในพื้นที่ที่กำหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อขนส่งสารปนเปื้อน ที่ต้องได้รับการดูแลให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และมีจุดหมายที่ชัดเจน ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

– Driver Monitoring : ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน ป้องกันการขับขี่ที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น กรณีที่คนขับหลับใน  หรือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ สินค้าปลอดภัย ป้องกันการทุจริต โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน ทำรายงานเทียบการใช้น้ำมันกับระยะทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

– แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ : โดยตั้งค่าการแจ้งเตือน Incident Management System เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น รถออกนอกเส้นทาง ส่งสินค้าล่าช้า ซึ่งระบบทำการแจ้งเตือนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งผ่าน SMS, Email และ LINE APP เป็นต้น

– โปรแกรมข้อมูลในการดูแลรักษารถบรรทุกขนส่ง : เช่น บันทึกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดซ่อมบำรุง ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ

– รายงานผลอัตโนมัติ : แบบ Auto Daily report ออกแบบรายงานตามความต้องการของธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ใช้ Data scientist ในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล  ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ติดตามผลได้ทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

“ด้วย LIV-24 เป็นเทคโนโลยีสังเกตการณ์อัจฉริยะ มีความเชี่ยวชาญในการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้า จึงมีการใช้เทคโลยีและทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ Command Centre คอยมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับ Vehicle Fleet Management เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าของบริษัท หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ผู้รับเหมารถบรรทุกขนส่งหลายบริษัทในการทำงานร่วมกัน  ช่วยลดความยุ่งยาก ข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการ  รวมทั้งยังสามารถจัดการข้อมูลในการรายงานผลการทำงานได้ตรงตามความต้องการ  ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานระดับ Operation และเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรให้มากขึ้น”  นางสาวนิรมลกล่าว

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

แอสปาย ห้วยขวาง

เดอะ วัน ซิกเนเจอร์ บางนา-พระราม9

โนเบิล นอร์ส กรุงเทพกรีฑา

หากจินตนาการถึงโครงการบ้านเดี่ยวเปิดใหม่บนทำเลติดถนน...

18 June, 2024

แอดเลอร์ ถนนจันทน์

ย่านศูนย์กลางธุรกิจสำคัญอย่างสีลม-สาทร บนถนนจันทน์ เ...

30 May, 2024

นิว ครอส คูคต สเตชัน

หากใครที่มีโอกาสได้นั่งรถไฟฟ้าไปยังสถานีคูคต หรือขับ...

29 May, 2024

นิว โนเบิล ไฟฉาย - วังหลัง

พร้อมอยู่ พร้อม Shine ชีวิตให้เฉิดฉาย ที่ “Nue Noble...

10 May, 2024

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง