4 ปัญหายอดฮิตของลูกบ้าน ที่นิติฯช่วยดูแลได้ โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เกริก บุณยโยธิน 27 September, 2023 at 10.54 am

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา


การที่เราเลือกที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้าน ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมารวมกัน  ดังนั้นความคิด  พฤติกรรมจึงย่อมมีความแตกต่างกันออกไป การที่มีนิติบุคคลคอนโด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านเข้ามาดูแลโครงการนั้นจึงเป็นข้อดีที่มีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลให้ที่พักอาศัยของเราเป็นระเบียบเรียบร้อย  ดูแลรักษาทรัพย์สินของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน  นอกจากหน้าที่หลักที่ช่วยจัดการที่อยู่อาศัยให้สะอาดสวยงามแล้ว  นิติบุคคลยังช่วยจัดการกฎระเบียบการอยู่อาศัยของคนหมู่มากที่มาอยู่รวมกัน  ให้มีความสะดวกสบาย และช่วยสร้างความสงบสุข ซึ่งในระยะยาวก็จะส่งผลให้ตัวโครงการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย  พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จึงรวบรวมปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ 4 เรื่องที่นิติบุคคล สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้ มีดังนี้

1. ปัญหาน้ำรั่ว หากเป็นหมู่บ้านในช่วงหน้าฝนแบบนี้นอกจากจะกังวลเรื่องน้ำท่วมแล้วยังกังวลเรื่องหลังคารั่วน้ำรั่วเข้าบ้าน หากพักอาศัยในคอนโดมิเนียมช่วงฝนตกหนักลมแรงก็ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าห้องชุดหรือไม่ ทีมนิติฯของพลัสฯที่มีประสบการณ์ในการดูแลที่พักอาศัยทั้งโครงการจัดสรร และคอนโดมิเนียม จึงจะมีการจัดเตรียมวางแผนกับทีมช่างเพื่อประเมินสถานการณ์เชิงป้องกัน Preventive Maintenance อยู่เสมอ เช่น การสำรวจระดับปริมาณน้ำในท่อระบายน้ำ ตรวจสอบการทำงานระบบปั๊มน้ำ และเครื่องสูบน้ำ โดยเฉพาะช่วงระยะเวลากลางคืนที่เกิดฝนตกหนัก รวมถึงมีการเตรียมแผนการขุดลอกท่อ รางระบายน้ำภายในโครงการ สำรวจพื้นที่ลำรางสาธารณะ กำจัดขยะ เศษวัสดุ ไม่ให้อุดตันขวางทางน้ำ สำรวจพื้นที่รองรับน้ำ บ่อพักน้ำ เพื่อระบายน้ำออกได้อย่างทันท่วงที รวมถึงซักซ้อมการติดตั้ง และทดสอบการใช้งานกำแพงกั้นน้ำ กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉุกเฉิน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกคูคลองใกล้โครงการ รวมถึงจัดเตรียมเครื่องระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ข้างโครงการ ช่วยให้ผู้พักอาศัยหมดความกังวลในช่วงฤดูฝน สำหรับคอนโดมิเนียมจะมีการตรวจสอบสภาพผนังภายนอกอาคารตามแผนงานและแก้ไขเมื่อตรวจสอบพบปัญหา เพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมเข้าห้องชุดของเจ้าของร่วม หากพบปัญหาเจ้าของร่วมสามารถแจ้งฝ่ายจัดการฯ ให้เข้าไปตรวจสอบแก้ไขให้ได้ทันที

2. เพื่อนบ้านทำผิดกฎระเบียบ เป็นปัญหาที่เจ้าของบ้านและเจ้าของคอนโดทราบดี หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องทันทวงที บางกรณีอาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทรุนแรงถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือลงข่าวในสื่อต่างๆ ก็มีให้พบเห็นกันมาแล้ว ตัวอย่างเช่น การจอดรถผิดระเบียบ จอดรถในพื้นที่ห้ามจอด การตกแต่งต่อเติมที่ไม่ถูกต้อง การเลี้ยงสัตว์ในคอนโดมิเนียมที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ การทิ้งขยะในพื้นที่ห้ามทิ้ง วางสิ่งของหรือรองเท้าในพื้นที่ส่วนกลาง การส่งเสียงดังรบกวนในยามวิกาล และแน่นอนการสูบบุหรี่ทั้งในที่ห้ามสูบและสูบในพื้นที่ตัวเองแต่รบกวนการพักอาศัยของเพื่อนบ้าน ปัญหาคลาสสิคเหล่านี้แก้ไขได้ เริ่มด้วยการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับในการพักอาศัยร่วมกันที่ครอบคุลมชัดเจน มีข้อกำหนดบทลงโทษบทปรับเพื่อการบังคับใช้ เมื่อมีระเบียบที่ดีแล้วทีมงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน ต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตั้งแต่ลูกบ้านเข้าพัก เพื่อป้องกันปัญหา สำหรับผู้เช่าต้องมีการลงทะเบียนพักอาศัยและลงนามรับทราบระเบียบข้อตกลงในการพักอาศัยร่วมกัน นอกจากนี้ทีมงานบริหารอาคาร/หมู่บ้านต้องมีเดินตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร และหมู่บ้าน เมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดระเบียบต้องแจ้งให้แก้ไข และติดตามให้มีการแก้ไขทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจนนำไปสู่การปะทะกันของผู้พักอาศัย หรือก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวม

3. การเลี้ยงสัตว์ในคอนโด Pet Friendly ปัจจุบันมีจำนวนคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยที่สามารถให้เลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าย่อมเป็นที่ถูกใจผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง แต่การพักอาศัยร่วมกันในคอนโดลักษณะนี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ จึงจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงได้ และการจัดการที่เป็นมืออาชีพจะทำให้การดูแลทรัพย์ส่วนกลางอยู่ในสภาพดี สะอาดเรียบร้อยเสมอ การจัดการต้องเริ่มจากกำหนดพื้นที่ที่น้องๆ สัตว์เลี้ยงจะสามารถใช้บริการได้ เช่นสวนโครงการ ลิฟต์เซอร์วิส พื้นที่สำหรับขับถ่าย และพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้บริการตัวอย่างเช่น ห้องส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น โดยกำหนดระเบียบในการใช้พื้นที่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บของเสียจากการขับถ่าย การใช้ลิฟต์เซอร์วิส เพื่อการขึ้นลงอาคารเท่านั้น หากเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กให้นำใส่กระเป๋าหรืออุปกรณ์ขนย้ายเมื่อขึ้นลงลิฟต์โดยสาร นอกจากนี้ยังต้องมีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงภายในอาคารทุกปี โดยต้องมีการแสดงรายการฉีดวัคซีน และวางเงินมัดจำกรณีสัตว์เลี้ยงทำความสกปรก เสียหายให้กับพื้นที่ส่วนกลางหรือปฏิบัติผิดระเบียบ ก็จะหักค่าปรับจากเงินมัดจำเพื่อนำมาใช้ดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ

4. เจ้าหน้าที่รปภ. ละเลยหน้าที่ เจ้าหน้าที่รปภ. มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย แต่หลายครั้งเราจะพบว่าเจ้าหน้าที่รปภ.ละเลยหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหาย หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยนั้นเป็นผู้กระทำผิดซะเอง ดังนั้นแล้วการจัดจ้างและคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและคอนโดมิเนียมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างแรกคือการคัดเลือกและตรวจสอบคนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ รปภ.ต้องเป็นสัญชาตไทยเท่านั้น ห้ามเป็นต่างด้าว และต้องมีใบอนุญาต (ธ.ภ 7) อย่างถูกต้อง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโครงการต้องมีการนำส่งประวัติและรายงานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทุกคน หากไม่มีบริษัทบริหารที่เป็นมืออาชีพคอยตรวจสอบดูแลอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นก็อาจจะได้ผู้ร้ายในคราบเจ้าหน้าที่ รปภ.มาประจำหมู่บ้าน หรือคอนโด หลังจากคัดเลือดบุคลากรที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่นิติต้องมีการตรวจสอบการทำงานเป็นประจำทุกวัน โดยปัจจุบันมีบริษัทฯ มีการนำแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน ความเรียบร้อยของจุดปฎิบัติงาน และความครบถ้วนของการตรวจสอบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องในการตรวจสอบ มีการอบรมรวมแถวพนักงานประจำสัปดาห์เพื่ออัพเดตข้อมูลภายในอาคาร กำชับ เน้นย้ำ เรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากนี้บริษัทบริหารมืออาชีพจะมีทีมสนับสนุนจากบริษัทฯเข้าสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ. ในยามวิกาล และช่วงวันหยุดยาว เพื่อให้ลูกบ้านอุ่นใจในการพักอาศัย สบายใจเมื่อฝากบ้านไว้ให้ดูแล

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เราเข้าใจถึงความต้องการ และความแตกต่างของผู้พักอาศัย กับประสบการณ์ที่มากกว่า 25 ปี ในการรับบริหารจัดการงานนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ ดูแลความเป็นอยู่ให้อย่างราบรื่น มีความสุข เข้าถึงลูกบ้านทุกเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

นาวว์ เมกา

แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ

ศุภาลัย เซนส์ ศรีนครินทร์

โครงการ Supalai Sense Srinakarin แบรนด์ใหม่ ถูกใจผู้...

9 November, 2023

เฟล็กซี่ ริเวอร์วิว-เจริญนคร

FLEXI Riverview - Charoennakorn เป็นคอนโดแบรนด์ Fle...

27 October, 2023

โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์

Modiz Voyage Srinakarin (โมดิซ โวยาจ ศรีนครินทร์) ตั...

19 October, 2023

โนเบิล เอควา ริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ

เชื่อแน่ว่า หากใครที่เคยได้ไปล่องเรือเที่ยวหรือดินเน...

11 October, 2023

สอบถามโครงการ

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณอย่างยิ่งที่สนใจครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ

ขออภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง