‘เอพี ไทยแลนด์’ สานต่อปรัชญา PROJECT GROW แนวคิดพัฒนาพื้นที่เพื่อทุกชีวิตยั่งยืน ผนึกกำลัง ‘บิ๊กทรีส์และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง’ สร้างมหานครสีเขียว

– สานต่อวิสัยทัศน์ ‘AP WORLD’ การสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การสร้างพิมพ์เขียวให้กับเมืองจับมือกับ บิ๊กทรีส์ และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง

– จุดประกายสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ ผ่านงาน ‘AP GROW DAY’

– ครั้งแรกกับการเปิดให้บุคคลทั่วไปขึ้นศึกษากายภาพต้นไม้ใหญ่ในระดับ ความสูง 25 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษากว่า 50 เมตรกับรุขกรมืออาชีพ

– พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนรักษ์ต้นไม้ใหญ่

– แพทตี้ อังศุมาลิน ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับภารกิจฟื้นคืนสีเขียวให้กับเมืองและ รู้จักนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก

 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าและผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย นำโดย สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง Director of Brand Strategy มอบเงินสนับสนุนกองทุนรักษ์ต้นไม้ใหญ่ พร้อมร่วมมือกับภาครัฐ และพันธมิตรสีเขียว บิ๊กทรีส์ (Big Trees) และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านปรัชญา PROJECT GROW แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ มุ่งให้ทุกชีวิตเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน จัดงาน ‘AP GROW DAY’ ณ สวนรถไฟ เพื่อจุดประกายความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมไปด้วยกัน ผ่านทุกๆ รายละเอียดที่ทางเอพี ไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตรได้สร้างสรรค์ขึ้น อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ขึ้นศึกษากายภาพของต้นไม้ใหญ่ในสวนรถไฟในระดับความสูง 25  เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษากว่า 50 เมตรกับรุขกรมืออาชีพ ภายในงานพบกับ ‘แพทตี้ – อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา’ ดารานักแสดงคนดัง ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับภารกิจพลิกฟื้นคืนสีเขียวให้กับเมือง การ Reduce – Reuse – Recycle ที่ทำได้จริง รู้จักกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติไร้สารเคมี กระถางใยมะพร้าว ทางเลือกใหม่ของการปลูกต้นไม้ และปิดท้ายด้วยดนตรีในสวนกับบอย – ตรัย ภูมิรัตน์


นายสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง Director of Brand Strategy บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ เราจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในฐานะดีเวลลอปเปอร์จะมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมได้อย่างไร และจากวิสัยทัศน์  AP WORLD ที่เอพี ไทยแลนด์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในสังคมให้เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิด ‘PROJECT GROW’ ปรัชญาที่ในการสร้างมาสเตอร์แพลนเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เคียงคู่ไปกับการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ การให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการร่วมสร้างสังคมแห่งการตระหนักรู้ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน”

 

“เราได้เริ่มแนวคิดนี้กับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือ การอนุรักษ์ต้นจามจุรีเก่าแก่ที่อายุราว 50 ปี สูงประมาณ 20 เมตร จำนวน 3 ต้น ที่ขึ้นอยู่บนที่ดินพัฒนาโครงการ RHYTHM EKKAMAI ESTATE ให้อยู่คู่กับชุมชนและเมืองต่อไป ซึ่งวันนี้ต้นไม้ทั้ง 3 ต้นเริ่มผลิกิ่งก้านใหม่แล้ว รวมถึงการจัดงาน  AP Grow Day ในครั้งนี้ ทางเอพี ไทยแลนด์ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบิ๊กทรีส์และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เพื่อร่วมจุดประกายความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่ ทุกๆ รายละเอียดที่ทางเอพี ไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตรได้สร้างสรรค์ขึ้น ล้วนเกิดจากความตั้งใจที่อยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างสังคมคุณภาพ ตลอดจนการให้ความรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก เช่น ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติไร้สารเคมี กระถางใยมะพร้าว ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการปลูกต้นไม้ หรือพันธ์ไม้กรองอากาศ เป็นต้น”

ทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ยังคงมีแผนยกระดับภารกิจ Project Grow ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการร่วมมือกับกลุ่มบิ๊กทรีส์ และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เช่น การออกแบบหลักสูตรพิเศษที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นไม้ในโครงการพักอาศัย ที่เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกพันธ์ไม้ การสังเกตุอาการป่วย และการดูแลรักษา เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องต้นไม้ให้ทั้งแก่พนักงานเครือเอพี และบุคลากรทั่วไปผ่านสถาบัน  AP Academy หรือกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ Reduce – Reuse – Recycle อีกด้วย

 

นางอรยา สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งบิ๊กทรีส์ กลุ่มนักอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 7 ปี กล่าวว่า “ จากการที่เห็นจำนวนต้นไม้ลดลง เป็นการแทนที่ของตึกรามและคอนโดฯ ในเมือง เราจึงรวมตัวกันทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาต้นไม้ใหญไว้ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ความท้าทายคือการเปลี่ยนความคิดของคนให้ว่าแท้จริงแล้วเมืองใหญ่ก็สามารถอยู่คู่กับธรรมชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไป สำหรับงานในวันนี้ ผู้ที่มาร่วมงานก็จะได้ความรู้ทั่วไปในเรื่องของการดูแลต้นไม้ง่ายๆ คือ การแนะนำการปลูกต้นไม้และเตรียมดินอย่างถูกวิธี และการเรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยถ่านชีวภาพ  หรือ BIO-CHAR ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง เอพี ไทยแลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นกิจกรรมนำร่องอย่าง AP GROW DAY ขึ้นมา”

 

แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา นักแสดงชื่อดัง ตัวแทนคนรุ่นใหม่ กล่าวว่า “ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน PROJECT GROW ของทางเอพี ไทยแลนด์ และได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมมารวมตัวกัน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้ด้วยมือของเราค่ะ โดยที่ทุกคนในสังคมจะต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าหน้าที่ดูแลต้นไม้ไม่ได้เป็นของภาครัฐ หรือกลุ่มบิ๊กทรีส์เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เริ่มจากต้นไม้ที่บ้านของเรา ควบคู่ไปกับการศึกษาวิธีการดูแลต้นไม้ที่ถูกวิธี ช่วยกันปลูกจิตสำนึกการรักษ์ต้นไม้ให้เกิดขึ้นในใจของทุกคน ซึ่งวันนี้แพทตี้ได้เรียนรู้วิธีสังเกตุอาการป่วยของต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งที่ถูกวิธี รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับโลก ซึ่งหลังจากนี้ หากใครที่รู้จักมีปัญหาเรื่องต้นไม้เราก็สามารถให้คำแนะนำ และบอกต่อความรู้ที่ได้ในวันนี้ ซึ่งแพทตี้เชื่อว่าการตัดต้นไม้ทิ้ง หรือการปล่อยให้ต้นไม้ตาย จะด้วยความไม่รู้วิธีการดูแล อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับโลกเราในอนาคต อยากเชิญชวนทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ คุณภาพชีวิตที่ดีสร้างได้ด้วยมือของเราทุกคนค่ะ”

 

ทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ยังมีกิจกรรมที่สานต่อปรัชญา PROJECT GROW ภายใต้คอนเซ็ปต์การ Reduce – Reuse – Recycle ติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมได้ทาง www.APprojectgrow.com

 เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

เผยข้อมูลเบื้องต้นของ Ultra Luxury Condo ที่มีวิวสวนลุมฯสวยที่สุดในกรุงเทพฯ กับ “ONE BANGKOK Residence (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ใจกลางโครงการ ONE BANGKOK

มาวันนี้….ด้านบนก็ได้เปิดเผยมาแล้วว่าทาง ONE BANGKOK จะทำเป็น residence ขายให้คนที่อยากอยู่ อยากใช้ชีวิตแบบ Ultra Luxury ได้มาครอบครอง และจะเป็นคอนโดที่ได้วิวสวนลุมเต็มๆตาที่สุด ใกล้สวนลุมที่สุด ซึ... อ่านต่อ
Monthly Roundup มิ.ย. 62

New Product บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมทุนกับ ครีท กรุ๊ป บริษัทอสังหาฯ จา... อ่านต่อ

“THE CLIMB IS TOUGH BUT THE VIEW FROM ABOVE IS WORTH IT…แม้ยากจะก้าวข้ามแต่ก็คุ้มค่าที่ได้เจอ” ข้อคิดชีวิตและกำลังใจดีๆ จาก CLOUD Thonglor-Phetchaburi

เชื่อว่าไม่มีใครในโลกไม่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต ทุกคนที่เกิดมาต่างเติบโตมาจากพื้นฐาน... อ่านต่อ

First Visit. TELA Thonglor (เทลลา ทองหล่อ) Ultra Luxury Condo โครงการแรกบนทำเลที่ดีที่สุดของทองหล่อที่สร้างเสร็จสมบูรณ์

TELA Thonglor นับว่าเป็น Ultra Luxury Condo แห่งแรกที่ฉายภาพให้คนทั่วไปเห็นว่าทำเลที่ดี... อ่านต่อ

เปิดห้องตย. SCOPE LANGSUAN

Scope Langsuan ตั้งอยู่บนที่ดิน Freehold ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของเมืองไทย เป็น Hub ของแห... อ่านต่อ