เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ใส่ใจคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ร่วมลดปริมาณขยะ แนะ 5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้

เกริก บุณยโยธิน 15 September, 2021 at 12.29 pm

การทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายคนใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้น ดังนั้นขยะก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ “ขยะครัวเรือน” มีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะขยะจากพลาสติก แก้ว เศษอาหาร โดยข้อมูลจากสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 “ขยะพลาสติก” เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ มีสัดส่วนของเดือนเมษายน 2564 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2564 กว่า 7.61% ซึ่งจำนวนขยะต่อวัน พบว่า ตลอดช่วงที่คน Work From Home มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นจากปกติ 15% และเพิ่มขึ้น 25% จากขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวันประมาณ 9,000 ตันต่อวัน

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) คิดเพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิต จึงให้ความสำคัญกับ การจัดการ
ของเสีย (
Waste Management) ช่วยบรรเทามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และสรรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงรวบรวม 5 ขั้นตอนจัดการขยะภายในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ กับวิธีการอย่างง่ายที่
ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

 

1. รู้จักประเภทขยะ สู่การจัดการแยกขยะที่ง่ายขึ้น

การแยกประเภทขยะภายในห้องพัก เป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้เช่นกัน สำหรับประเภทขยะที่ทิ้งในคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ แนะนำให้แยกขยะออกเป็น 4 ประเภท โดยเมเจอร์ฯ นำร่องใช้ในโครงการ ‘เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย’

– ขยะรีไซเคิล (Recycle) ขยะทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) เช่น กระดาษ พลาสติก ขวดนม ขวดแก้ว และกระป๋อง ให้รวบรวมและบรรจุขยะลงในถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปใส่ไว้ในถังขยะสีเหลือง

– ขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ (Non-Recycle) เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น กล่องโฟม หลอด กระดาษชำระ หน้ากากอนามัยใช้แล้ว ถุงมือยาง เป็นต้น ใส่ในถุงขยะที่ปิดปากสนิท แล้วนำไปทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงิน

– ขยะเศษอาหาร (Organic) เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ของเน่าเสีย เป็นต้น นำไปทิ้งลงถังขยะสีเขียว

– ขยะจากสัตว์เลี้ยง (Pet Waste) เช่น มูลสัตว์ ทรายแมว ผ้าอ้อมสุนัข แผ่นฝึกขับถ่าย โดยให้รวบรวมใส่ถุงขยะปริมาณไม่เกิน 2/3 ส่วน มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในถังขยะสีดำ

 

2. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จะช่วยลดขยะให้สิ่งแวดล้อมได้ แนะนำให้เลือกสินค้าชนิดเติม (Refill) เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น หรือนำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ กลับมาใช้ซ้ำ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ และขวดแก้วต่าง ๆ ฯลฯ ควรหลีกเลี่ยงคือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกล่องโฟม และถุงพลาสติก

3. ประดิษฐ์บ้านน้อยให้สัตว์เลี้ยงจากสิ่งของรอบตัว

ลองหยิบสิ่งของเหลือใช้ภายในห้องพัก นำกลับมารีไซเคิลใหม่ให้น่าสนใจกว่าเดิม เช่น การนำกล่องพัสดุที่ส่งมาจากการช้อปปิ้งออนไลน์ รวบรวมไว้หลาย ๆ ขนาด แล้วนำมาออกแบบและสร้างให้เป็นบ้านให้สัตว์เลี้ยงตัวน้อยได้เล่นแบบไม่ซ้ำใคร นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะภายในคอนโดได้อีกด้วย

4. จัดโซนทิ้งขยะรีไซเคิลภายในห้องพัก

เนื่องจากพื้นที่ในคอนโดมิเนียมค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการแยกขยะหลายๆ ถังจะเป็นการเปลืองพื้นที่ แถมยังมีน้องหมา น้องแมว ที่คอยมาวิ่งชนใกล้ถังขยะ แนะนำให้แยกขยะแห้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำที่บีบอัดแล้ว กล่องนม กระดาษลัง กระดาษต่าง ๆ ที่คลี่ออก ล้างทำความสะอาดแล้ว จัดวางบนชั้นให้เรียบร้อย โดยขยะรีไซเคิลที่เหลือจากการเก็บไว้ใช้งานเองแล้ว ยังสามารถบริจาคให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดรับ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

5. แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

สิ่งของเหลือใช้ที่มีมากเกินความจำเป็น สามารถนำไปบริจาคสร้างประโยชน์ได้มากมาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ตุ๊กตา หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า โดยจะมีหน่วยงานหรือมูลนิธิต่างๆ ที่ช่วยนำสิ่งของไปส่งต่อให้แก่คนขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัย หรือผู้อพยพ นอกจากได้เป็นการระบายสิ่งของไม่จำเป็นเพื่อมีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้นในคอนโดแล้ว ยังช่วยเหลือสังคมสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้แก่ผู้คนได้อีกมากมาย

 

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกน่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการลดปริมาณขยะในที่อยู่อาศัย เพราะเชื่อว่า การจัดการของเสีย (Waste Management) ที่เริ่มต้นด้วยการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง ขยะจะถูกนำไปสร้างคุณค่าได้ อีกทั้งยังช่วยเหลือระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้
หากทุกคนใส่ใจและช่วยกันจัดการขยะตั้งแต่ในบ้านของตัวเองอย่างถูกวิธี

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ

โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42

ศุภาลัย ริวา แกรนด์

การจะเลือกคอนโดให้ตรงใจสักแห่ง มักมีปัจจัยหลากหลายใน...

17 June, 2021

เฉลิมนิจ อาร์ท เดอ เมซง

ย่านทองหล่อถือเป็นย่านที่อยู่อาศัยยอดนิยมของคนต่างชา...

29 May, 2021

เดอะ มูฟ เกษตร

วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับคอนโดแบรนด์ใหม่จากแสนสิริ...

25 May, 2021

แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์สเตชั่น บาย ไซมิส แอสเสท

แตกต่างคอนโดอื่นอย่างมาก เพราะโครงการ LANDMARK@Grand...

22 April, 2021