บัตเลอร์ (Butler) ผู้ช่วยคนสำคัญในคอนโดลักซ์ชัวรี่ ให้ผู้พักอาศัยอยู่รอดปลอดโควิด-19 ในสังคม Social Distancing

เกริก บุณยโยธิน 14 April, 2020 at 11.21 am

นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ไทยเรามีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันในการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตั้งรับและให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจะประกาศออกมาเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดแบบวันต่อวัน ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอดเวลา ซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่เปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวกรุงเทพฯ มากพอสมควร ทั้งเรื่องพฤติกรรมการซื้ออาหาร ของใช้ และการใช้ชีวิตประจำวัน

คนที่อยู่ในกรุงเทพฯจำนวนมาก ใช้ชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภท “คอนโดมิเนียม” ซึ่งจากสถานการณ์ในช่วงเวลานี้แทบจะเรียกได้ว่าผู้คนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดแทบจะ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการรักษาสุขอนามัยในคอนโดจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยแต่ละคอนโดนั้นประกอบด้วยผู้พักอาศัยหลากหลายครอบครัว โดยหากเป็นโครงการหรูในระดับลักซ์ชัวรี่ก็จะมีจำนวนห้องพักอาศัยไม่มาก ในหนึ่งโครงการมีไม่กี่ยูนิตเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย ทำให้ในโครงการนั้นคนไม่พลุกพล่าน และที่สำคัญนอกจากการมีทีมบริหารนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการแล้ว ในคอนโดระดับลักซ์ชัวรี่มักจะมีบริการพิเศษที่เสริมเข้ามา เช่น บริการผู้ช่วยพิเศษ “บัตเลอร์ (Butler)” ที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกบ้านและผู้พักอาศัย เช่น บริการบัตเลอร์ในโครงการ 98 Wireless และโครงการ The Monument Thong Lo ที่ทำหน้าที่ดูแลทั้งในส่วนของลูกบ้านและผู้เช่าผู้พักอาศัย ซึ่งในช่วง Social Distancing แบบนี้ ผู้ที่พักอาศัยในโครงการก็จะได้รับการดูแลที่สะดวกสบายและปลอดภัย เช่น

 

บัตเลอร์ผู้ช่วยรับ-ส่งอาหารและพัสดุถึงหน้าห้องพัก โดยบัตเลอร์จะเป็นตัวกลางในการรับส่งอาหารและพัสดุ โดยบริการจัดส่งถึงห้องพักส่วนตัวของผู้พักอาศัย ซึ่งบัตเลอร์มีการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการใส่ถุงมือ รักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์พัสดุทุกชิ้นก่อนส่งมอบให้ผู้พักอาศัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

 

บัตเลอร์ผู้ช่วยเติมเต็มระยะห่าง แม้ต้องอยู่อาศัยแบบมีระยะห่าง แต่ไม่ทำให้ผู้พักอาศัยรู้สึกโดดเดี่ยว โดยบัตเลอร์จะเป็นผู้ที่คอยติดต่อถามไถ่ พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือหากผู้พักอาศัยต้องการ และบัตเลอร์ยังหากิจกรรมพิเศษเช่นการเก็บผักออแกนิกจากสวนผักที่ทีมงานนิติบุคคลปลูกเองในโครงการ นำมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องพัก เพื่อสร้างบรรยากาศการแบ่งปันผักสดสะอาด ปลอดภัย ร่วมกันในโครงการและได้พบหน้าทักทายผู้พักอาศัย แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ หน้าห้องพักที่ต้องรักษาระยะห่างก็ตาม แต่ก็มีส่วนช่วยเติมเต็มความอุ่นใจได้

บัตเลอร์ผู้ช่วยดูแล จัดการธุระ เช่นการติดต่อประสานงานด้านการบริการระหว่างร้านค้าและผู้พักอาศัย การจองรถรับส่งเพื่อบริการเป็นส่วนตัวรายบุคคลกรณีจำเป็นต้องออกไปธุระนอกโครงการ โดยมีการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อในรถ รวมถึงมีคนขับรถที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรค เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถโดยสารรถได้อย่างปลอดภัย

 

การให้บริการของบัตเลอร์ ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลโครงการที่มีบัตเลอร์ดูแลได้ที่ https://bit.ly/2WXwQqn

 

นอกจากนี้ การอยู่อาศัยในคอนโดจะมีทีมบริหารนิติบุคคลเป็นผู้ดูแลโครงการในภาพรวม ทั้งด้านกายภาพของตัวอาคาร รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ดังนั้นในช่วง Social Distancing นี้ นิติบุคคลถือเป็นคนสำคัญในการดำเนินการรับมือและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งในเรื่องของมาตรการการทำงาน การคัดกรองผู้เข้า-ออกคอนโด การจัดการเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างผู้พักอาศัยอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดรูปแบบการใช้ลิฟต์ การรับ-ส่ง ติดต่อพัสดุ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ การใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรค เป็นต้น

โดยในส่วนของผู้พักอาศัยเอง ก็ต้องมีการป้องกันและให้ความร่วมมือเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในบทบาทงานด้านนิติบุคคลที่ปัจจุบันดูแลโครงการที่พักอาศัยกว่า 200 โครงการ ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เมื่อเราอยู่ในคอนโดดังนี้

1. ดูแลตัวเอง โดยการดูแลสุขภาพ สังเกตตนเองหากมีอาการหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องรีบไปพบแพทย์ เวลาออกจากห้องต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากไอ จาม ต้องปิดปากและจมูก หมั่นล้างมือให้สะอาด และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า

2. มีระยะห่าง โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะโดยอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 1-2 เมตร และระมัดระวังการใช้ลิฟต์ ไม่ใช้ลิฟต์หากมีคนแออัด ควรรอใช้ลิฟต์รอบถัดไป

3. ห่วงใยสังคม โดยปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ออกไปยังพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการพาบุคคลภายนอกที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาภายในพื้นที่คอนโด ให้ความร่วมมือกับนิติบุคคลในมาตรการป้องกันโรค และหากเป็นผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ต้องแจ้งให้นิติบุคคลรับทราบเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

การดูแลป้องกันการแพร่ระบาดในคอนโดนับเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมโรค หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อว่าจะช่วยให้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้นในเร็ววัน และเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยได้ค่ะ

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ

นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา

ดิ อิเธอร์นิตี้ เวอร์ดัวร์ พระราม 9 – วงแหวน

สถาพร เอสเตท หรือ SE หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา...

29 March, 2023

เฟล็กซี่ รัตนาธิเบศร์

"รัตนาธิเบศร์ มีคอนโดติดถนนใหญ่เยอะนะ แต่ทำไมเรารู้ส...

24 March, 2023

ซิตี้โฮม สนามบินน้ำ-รัตนาธิเบศร์

คอนโดเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเลมีความสำคัญมาก...

6 March, 2023

แชปเตอร์ วัน ออล รามอินทรา

ปกติแล้วหากพูดถึงคอนโด Low Rise ที่มีจำนวนชั้นไม่เกิ...

2 March, 2023