ดิ แอสเพน ทรี แนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

เกริก บุณยโยธิน 22 October, 2020 at 15.01 pm

โครงการดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘A Community for Healthy Living and Lifetime Care’ จัดสัมมนา “ชีวิตสุขหลังเกษียณ” หรือ ‘Happy Life in Retirement’ เพื่อแนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่าในวัยเกษียณให้กับกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศกว่า 800 ท่าน สำหรับเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal อีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่นายทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการลงทุน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างยั่งยืน อาจารย์จตุพล ชมภูนิช หรืออาจารย์เชน นักพูดชื่อดังกับการแนะแนวคิดด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจให้มีความสุขหลังเกษียณ และนางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่มาบอกเล่าถึงเรื่องราวของการสร้างความสุขให้กับชีวิตหลังวัยเกษียณ

นายทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการลงทุน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณด้วยการบริหารเงินบำนาญอย่างถูกวิธี

“บุคคลวัยเกษียณหลายท่านให้ความสนใจกับการลงทุนทางการเงิน ดังนั้นต้องทำการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง อีกทั้งคนวัยเกษียณทุกท่านต้องจัดสรรรายรับรายจ่ายอย่างระมัดระวัง หลายท่านยังคงมีหนี้คงค้างและควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น” นายทวีสุข กล่าว

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช หรืออาจารย์เชน นักพูดชื่อดังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชุมชนและสังคมเพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างจิตใจที่สดใสมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงวัย

“ผู้สูงวัยที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม แปลว่าพวกเขากำลังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับคนรุ่นอื่น ๆ และสามารถขยายผลไปถึงการมีส่วนช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้สูงวัยภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง” อาจารย์จตุพล กล่าว

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนวัยเกษียณควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพ

“ผู้สูงวัยบางท่านอาจต้องเผชิญกับสภาวะต่าง ๆ เช่นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคภัยที่เป็นไปตามช่วงอายุ แต่เราทุกคนสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตัวเองได้ด้วยการรักษาสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีวินัยในการออกกำลังกาย หากเรามีสุขภาพกายแข็งแรงแล้ว สุขภาพจิตของเราจะเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในช่วงวัยเกษียณ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและตารางการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบตัวได้อย่างมีความสุข” นางสาววิพัตรา กล่าว

ทั้งนี้โครงการดิ แอสเพน ทรี คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งพัฒนาโครงการโดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ดิ แอสเพน ทรี ได้จัดสัมมนาแนะแนวทางการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศไทยในการปรับวิถีการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากเกษียณอายุราชการ

มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “งานสัมมนาชีวิตสุขหลังเกษียณในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่สอง เพื่อเป็นการมอบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ อีกทั้งยังถือเป็นการขอบคุณที่ท่านเหล่านั้นได้อุทิศตนเพื่อปกป้องบ้านเมืองตามแนวชายแดน ซึ่งบางท่านอาจไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็นเวลาหลายสิบปี”

“ความมั่นคงทางสถานะการเงิน การมีส่วนร่วมทางสังคม และการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ทั้ง 3 อย่างนี้จะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในปีพ.ศ. 2583 ประชากรไทย 1 ใน 4 จะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป”

“โครงการดิ แอสเพน ทรี ตั้งใจที่จะมอบช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตให้กับผู้สูงวัยทุกคน เราจึงมุ่งมั่นในการออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนวัยเกษียณทั้งในด้านการมีสุขภาพดี มีจิตใจที่เป็นสุข และมีความมั่นคงทางการเงิน  พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอีกด้วย” มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าว

ทั้งนี้โครงการดิ แอสเพน ทรีได้ร่วมทำงานกับเบย์เครสต์ โกลบอล โซลูชัน (Baycrest Global Solutions) ในเครือเบย์เครสต์ (Baycrest) องค์กรที่มีชื่อเสียงจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการดูแลด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ งานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่สุขภาวะสมองและผู้สูงวัย โดยดิ แอสเพน ทรี ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองแห่งแรกที่ออกแบบทุกรูปแบบการใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ท่ามกลางธรรมชาติและระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคนทุกวัยในครอบครัว

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

มารุ ลาดพร้าว 15

รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน 28

ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39

Supalai Oriental Sukhumvit 39 คืออัครสถานแห่งใหม่ ที...

13 November, 2020

ดิ เอส สุขุมวิท 36

The ESSE Sukhumvit 36 คอนโด Super luxury สูง 43 ชั้น...

11 November, 2020

ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสต์พอยท์

โครงการ Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint นี้เป็นโครงการ...

3 November, 2020

ไอคอน อุดมสุข

สำหรับในกลุ่มตลาดคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ ปี 2020 ปีแห่ง...

14 October, 2020