ซีพีเอ็น องค์กรยั่งยืนมาตรฐานระดับโลก ติดอันดับดัชนี DJSI World เป็นปีที่ 2 และใน Emerging Markets เป็นปีที่ 6

เกริก บุณยโยธิน 18 September, 2019 at 16.09 pm

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ขึ้นแท่นบริษัทยั่งยืนระดับโลก โดยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index: DJSI) กลุ่ม DJSI World 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน จนได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับโลก

 

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีพีเอ็น กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 6 แล้ว (2014-2019) ที่ซีพีเอ็น เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง DJSI ในกลุ่ม Emerging Markets และเรายังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม DJSI World หรือ บริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีทื่2 อีกด้วย ซึ่งซีพีเอ็น เป็น 1 ใน 12 บริษัทของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มระดับโลกนี้ ดัชนี DJSI เป็นเครื่องชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประเมินจากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุนซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจทั่วโลก ว่าบริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุนได้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพนักงานและคณะผู้บริหารซีพีเอ็นทุกคน จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า ไปจนถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ตอกย้ำความเป็นผู้นำของซีพีเอ็นที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก”

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่สังคมไทยมากว่า 39 ปี มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาความเจริญให้กับประเทศไทยอีกด้วย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้าง “Center of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทย โดยปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง (อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ, ต่างจังหวัด 18 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ) ศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 8 โครงการ ภายใต้แบรนด์ ESCENT และ ESCENT  VILLE  และ “ฟิล พหล 34” (PHYLL PAHOL 34) และโครงการบ้านเดี่ยว “นิยาม บรมราชชนนี”ซีพีเอ็น ตั้งเป้าหมายธุรกิจในระยะ 5 ปี ในการขยายธุรกิจในรูปแบบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการศึกษาโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อการเติบโตตามเป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เกริก บุณยโยธิน

เกริก บุณยโยธิน

ผู้ก่อตั้งเวปไซต์แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ในวงการอสังหาฯ พร็อพฮอลิค ดอทคอม..หลังจากที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการวนเวียน เข้าๆออกๆ ในสายงานด้านการตลาด และวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ของบริษัทอสังหาฯ และเอเยนซีโฆษณาชั้นนำหลายแห่ง (โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องจับสลากเจอลูกค้าสายอสังหาฯทุกที)...จนถูกครอบงำโดยจิตใต้สำนึก ให้ถีบตัวเองออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกมาจุดประกายความคิดที่ถูกต้อง และนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในธุรกิจอสังหาฯ

เว็บไซต์

เทลล่า ทองหล่อ

ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์

ควอเตอร์ 39

ดีเทลที่เป็นจุดสลบของโครงการอย่าง Quarter 39 ก็คือ ก...

23 September, 2019

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107

ย่านลาซาล- แบริ่ง เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ ที่ใครหลายๆคน...

16 September, 2019

เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย

ในช่วง 3-4 ปีให้หลังนี้มีคนบ่นเรื่องคอนโดราคาแพง จริ...

13 September, 2019

วันซ์ พัทยา

ONCE PATTAYAไม่ใช่คอนโดธรรมดา แต่เป็นคอนโดที่เหมาะกั...

9 September, 2019

พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

ถ้าพูดถึงคอนโด หลายคนชอบเลือกที่จะอยู่คอนโดมากกว่าอย...

4 September, 2019