เยี่ยมชม HDB Hub การเคหะสิงคโปร์สุดเจ๋งที่ไทยควรเอาเยี่ยงอย่าง

ต่อทอง ทองหล่อ 25 November, 2018 at 12.42 pm

ผู้เขียนเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ HDB Flat ไปแล้วทางเว็บไซต์ Propholic.com ติดตามได้ที่นี่ http://bit.ly/2O5GM94  พูดถึงประสบการณ์การพักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่สิงคโปร์ครับ

 

คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของ HDB เพิ่มเติม และข้อมูลตลาดอสังหาฯของสิงค์โปร์ได้ที่นี่ http://bit.ly/2RbnQYZ

 

ครั้งนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ HDB ที่เจาะลึกมากขึ้นว่าคือองค์กรอะไร ทำอะไร และเขามีเป้าหมายอย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่างและช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนใส่ใจกับการบริหารจัดการมากขึ้น นอกจากนี้เราในฐานะผู้ซื้อและผู้อยู่อาศัยในโครงการต่างๆ จะได้รู้ว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาจัดการกันอย่างไร เป็นความรู้เพิ่มเติมครับ

HDB คืออะไร

HDB หรือ Housing & Development Board คือองค์กรหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย พูดให้เข้าใจง่าย HDB คือการเคหะแห่งชาติของสิงคโปร์นั่นเองครับ

 

HDB มีหน้าที่เป็นผู้วางแผนและพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองสิงคโปร์เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดี HDB สร้างย่านการค้าหลายรูปแบบ สถานที่พักผ่อนทำกิจกรรมนันทนาการ และสร้าง facility ในเมืองให้ประชาชนอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบาย

 

HDB เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปัจจุบันก็ผ่านมา 58 ปีแล้ว (บทความนี้เขียนเมื่อปี 2018) ในอดีตสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีวิกฤติด้านที่อยู่อาศัย เกิดชุมชนแออัด สลัมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ HDB จึงเป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ใน 3 ปีแรกสร้าง flat (อาคารชุด) ไปทั้งหมด 21,000 แห่ง และภายใน 10 ปีหลังจากการก่อตั้ง HDB มีผลงานสร้างไปแล้ว 54,000 แห่ง

 

จนถึงปัจจุบัน HDB สร้างที่อยู่อาศัยไปทั่วเกาะสิงคโปร์และสร้าง flat ไปแล้วมากกว่า 1 ล้านแห่ง ใน 23 เมืองและอีก 3 นิคมนอกเกาะสิงคโปร์  ที่อยู่อาศัยที่ HDB สร้างไว้นั้นมากกว่า 80% เป็นบ้านของประชาชนชาวสิงคโปร์  และ 9 ใน 10 ของประชาชนก็เป็นเจ้าของบ้านของเขาเอง ถือว่าเป็นประเทศที่ประชาชนมีความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยสูงทีเดียว

 

HDB ยังคงดำเนินการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมีราคาที่ซื้อได้สำหรับประชาชนสิงคโปร์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไป

ที่มาของข้อมูล http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us

HDB กำลังทำอะไรไป และกำลังจะทำอะไร

ขอนำเสนอวิดีโอหนึ่ง ชื่อว่า “The World of HDB” Link นี้ครับ https://youtu.be/Mt5uWxdsYJU  เมื่อดูเสร็จแล้วจะทำให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่ HDB ทำคืออะไร และมีคุณค่าอย่างไร วิดีโอนี้ช่วยให้ทุกคนตระหนักว่าจะพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างไรให้มีความยั่งยืน

 

HDB ไม่ใช่องค์กรที่สร้างที่อยู่อาศัยเพราะอยากได้เงินอย่างเดียว แต่อยากเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลงานจึงสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบโครงการที่ตอบโจทย์ชุมชน

HDB เป็นองค์กรที่ไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐอื่นๆ ด้วย เช่น Ministry of National Development หรือกระทรวงสร้างชาติ,  JTC Corporation ที่ดูแลเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรม, Land Transport Authority ดูแลขนส่งทางบก, National Park ดูแลด้านสวน อุทยานแห่งชาติ, Public Utilities Board ดูแลด้านน้ำประปา, Urban Redevelopment Authority, Ministry of Health ด้านสุขภาพ , Ministry of Education ดูแลด้านการศึกษา, National Environmental Agency ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ, National Heritage Board ดูแลด้านมรดกทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมต่างๆ คล้ายกรมศิลปากรของไทย People’s Association เป็นภาคประชาสังคมที่ทำให้คนในชุมชนสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้แม้จะมาจากต่างถิ่นต่างที่กัน และ Sport Singapore ดูแลด้านกีฬา จะเห็นได้ว่าการสร้างชุมชนหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่สามารถทำงานองค์กรเดียวแล้วจะได้ผลที่ดี แต่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อความสุขของผู้อยู่อาศัย

สิงคโปร์มีแผนหลายอย่างที่กำลังจัดทำ หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนโฉมฝั่งตะวันตก

มีร่างแบบผังรวม Master Plan เอาไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะอยู่ตรงไหน

มี Framework หรือกรอบความคิดในการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความเป็น Smart City เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการสินทรัพย์ และจัดการการอยู่อาศัยที่ดี ผนวกกับ Smart Infrastructure ทั้งด้าน sensor network เครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน เครือข่ายการสื่อสาร และเชื่อมโยงข้อมูลให้อยู่ในศูนย์รวมเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ HDB มีกรอบใหญ่ที่ต้องการจัดการตามแนวทางของ National Development Board นั่นคือจะสร้างชาติที่คำนึงถึงด้าน สิ่งแวดล้อม Environmental สังคม Social และเศรษฐกิจ Economic ให้พัฒนาแต่ละด้านอย่างสมดุลเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

การพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ต้องออกแบบเรื่องการคมนาคมให้สะดวก

มีเส้นทางตรงกลางที่สามารถเดินหรือขี่จักรยานได้อย่างไร้กังวล

ให้ความสำคัญกับรถโดยสารประจำทาง โดยกำหนดว่าจะต้องมีป้ายรถประจำทางอยู่ใกล้ตึกที่อยู่อาศัยในระยะเดินเท้า 300 เมตร

ออกแบบ Landscape ต่างๆ มีทั้งบ่อน้ำและสวน

ออกแบบ Town Center ให้ไร้รถยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรด้วยจักรยานและเท้า

Town Center อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า มีห้างสรรพสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย

มีแนวคิดการสร้าง Community Farmway เพื่อการทำ Urban Farming ให้เกิดขึ้นจริงในเมือง สามารถปลูกผักกินได้ เพิ่มคุณภาพของอาหารภายในชุมชน

แค่ดูหนึ่งในโครงการพัฒนาแล้วก็ถือว่าทาง HDB มีระบบการจัดการที่ดียอดเยี่ยม มีการวางแผนก่อนสร้าง มีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน จึงทำให้ HDB เป็นองค์กรด้านพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราคนไทยก็สามารถนำตัวอย่างดีๆ ไปปรับใช้ได้ ซึ่งภาคส่วนที่สำคัญที่สุดคือภาครัฐนั่นเองครับ

 

พาเที่ยวดูบรรยากาศภายใน HDB HUB

 

ผมได้มีโอกาสเดินทางไปสิงคโปร์เมื่อหลายปีที่แล้ว และแวะชม HDB Hub ซึ่งเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ของ HDB ครับ ด้านหลังของ HDB Hub มีหมู่ตึกขนาดใหญ่มากมายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่อยู่ในย่านที่เรียกว่า Toa Payoh ครับ ถ้าจะให้เทียบกับเมืองไทยน่าจะประมาณเคหะดินแดง หรือเคหะคลองจั่นครับ แต่ดูมีการจัดการที่ดีกว่าครับ

 

อาคาร HDB HUB

เป็นอาคารสูง ใหญ่โต ข้างในเป็นสำนักงานของคนทำงานใน HDB ครับ

ภายในอาคาร HDB HUB พื้นที่ชั้นล่างจะเป็นพื้นที่บริการประชาชน ให้คนที่สนใจซื้อบ้านให้มาศึกษาข้อมูล ดูโมเดล ดูสเปคต่างๆ ของอุปกรณ์ภายใน และทำการจองเพื่อรอสร้าง นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกิจกรรมซื้อบ้านใหม่สั่งสร้าง

มีระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยให้ข้อมูล

มีกระดานแสดงตัวเลือกวัสดุต่างๆ

สีประตูต่างๆ ที่มีให้เลือก

มีระบบการจัดการคิวรอคอย

ภายในอาคาร HDB HUB มีท่าขึ้นรถเมล์ บริหารจัดการดี

บริการสาธาณะของสิงคโปร์นี้ถือว่ามีคุณภาพสูงมาก อยากให้หน่วยงานรัฐไทยปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยู่อาศัยและทำงานในไทย เอาใจช่วยครับ ทำได้อยู่แล้ว ถ้าคิดจะทำกันจริงๆ

 

รอบๆ HDB HUB มีอะไรน่าสนใจบ้าง

เนื่องจาก HDB HUB เป็นอาคารสำนักงาน ช่วงกลางวันจึงมีพนักงานออกมากินข้าวเที่ยงกันเยอะมาก เพื่อรองรับกับความต้องการนี้จึงสร้างหมู่ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์เอาไว้ด้วย มีร้านค้าต่างๆ มากมาย

มี food court อาหารเยอะมาก หลากหลาย อร่อยและราคาไม่แพงด้วยครับ มีโต๊ะ เก้าอี้ให้นั่งแบบ semi outdoor แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่

ใกล้ๆ กันมีห้างขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ คล้ายๆ HomePro อะไรประมาณนี้ของไทยครับ

ส่วนร้านนี้น่าสนใจ และที่เมืองไทยยังไม่ค่อยเห็น มันคือโรงรับจำนำชนิดหนึ่งที่มีร้านค้าขายไปในตัวครับ ลูกค้าสามารถเอาสิ่งของที่ตัวเองอยากเอามาเปลี่ยนเป็นเงินให้มาตีราคาได้ ชื่อร้าน Cash Converters บรรยากาศภายในเหมือนร้านขายของมือสองสไตล์ญี่ปุ่น ติดแอร์ มีสินค้ามือสองมากมายให้เลือกซื้อ ราคาถูกครับ มีจิปาถะเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าแม่และเด็ก เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า เยอะจริงๆ ผมลองซื้อกระเป๋าล้อลากกลับมา ก็ใช้งานดีครับ จำได้ว่าซื้อมาประมาณ 300 บาทมั้งครับ อยากให้ในไทยมีร้านแบบนี้เพราะช่วยเหลือคนที่เงินขาดมือ ช่วยเป็นที่กำจัดของรกๆ ออกจากบ้านแบบได้เงินด้วยนะ และยังช่วยให้เกิดการ re-use สิ่งของช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว

มีหมดครบทุกอย่างยกเว้นของสดครับ

สิ่งที่ชอบมากในสิงคโปร์คือต้นไม้ใหญ่ๆ เยอะมาก ร่มรื่นดี และช่วยให้เมืองไม่ร้อนเกินไป เดินได้ชิลๆ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ HDB หาอ่านได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

 

ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับองค์กร HDB สามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.hdb.gov.sg  เข้าไปดูแล้วพบว่าเป็นเว็บไซต์หน่วยงานรัฐที่ดูทันสมัยและใช้งานง่ายมากทีเดียวครับ

 

HDB มี facebook ด้วยครับ ลองเข้าไปกด Like อัพเดตข่าวสารใหม่ๆ กันได้ว่าบ้านเมืองเขาทำอะไร ไปถึงไหนกันแล้ว ไทยเราก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปครับ

https://www.facebook.com/SingaporeHDB

 

ส่วนการเคหะแห่งชาติของเมืองไทยบ้านเราก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ www.nha.co.th ส่งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปตามช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของการเคหะแห่งชาติได้เลยครับ

 

สุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่า สังคมที่อยู่อาศัยจะน่าอยู่ได้ ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับ

ต่อทอง ทองหล่อ

ต่อทอง ทองหล่อ

บรรณาธิการสื่อเกี่ยวกับการศึกษา และ Blogger ผู้มีผลงานการวิเคราะห์ด้านอสังหาฯ มามากกว่าร้อยบทความ ยังเป็นผู้สนใจลงทุนคอนโดมิเนียม ชอบใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad รักการเดินเท้าและเลือกใช้ขนส่งมวลชนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทำเลสถานที่ผ่านมุมมองการเข้าใจมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็น Active Citizen ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเมืองผ่านงานเขียนและเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมรัฐกับประชาชน เป้าหมายระยะยาวต้องการเห็นคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นของทุกคนในสังคม ติดตามผลงานได้ที่ https://matttortong.weebly.com

เว็บไซต์

เทลล่า ทองหล่อ

ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์

ควอเตอร์ 39

ดีเทลที่เป็นจุดสลบของโครงการอย่าง Quarter 39 ก็คือ ก...

23 September, 2019

ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107

ย่านลาซาล- แบริ่ง เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ ที่ใครหลายๆคน...

16 September, 2019

เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย

ในช่วง 3-4 ปีให้หลังนี้มีคนบ่นเรื่องคอนโดราคาแพง จริ...

13 September, 2019

วันซ์ พัทยา

ONCE PATTAYAไม่ใช่คอนโดธรรมดา แต่เป็นคอนโดที่เหมาะกั...

9 September, 2019

พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77

ถ้าพูดถึงคอนโด หลายคนชอบเลือกที่จะอยู่คอนโดมากกว่าอย...

4 September, 2019